Yhteiskunta http://jarilindstrom.puheenvuoro.uusisuomi.fi/taxonomy/term/132407/all Mon, 08 Oct 2018 09:57:13 +0300 fi Peruskoulun opetuksesta ja ismeistä http://nikokaistakorpi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262214-peruskoulun-opetuksesta-ja-ismeista <p>Huhtasaaren julistetapauksen yhteydessä käytiin mielenkiintoista keskustelua opetuksen mahdollisesta kantaaottavuudesta. Moni esitti näkemyksiä, jonka mukaan minkäänlaisia &quot;ismejä&quot; ei pitäisi peruskoululaisille opettaa. Tällainen ajattelu on mielestäni pahasti pielessä ajatellen koulun tehtävää, jonka mukaan sen pitää myös kasvattaa nuorista itsenäisesti ajattelevia täysivaltaisia yhteiskunnan jäseniä. Heistä ei sellaisia tule elleivät opi, mitä vaikkapa kapitalismi, sosialismi, nationalismi tahi feminismi on. Tietenkään näitä ei pitäisi erityisesti ja vahvasti arvottaa opettajan toimesta, mutta riittävä ymmärrys niiden sisällöstä ja vaikutuksesta yhteiskuntaan on tuotava esille.</p><p><strong>Yhteiskuntaoppi on keskeinen osa koulun opetusta</strong></p><p>Peruskoulussa ja lukiossa on pitkään ollut oppiaineena yhteiskuntaoppi, jonka tarkoituksena on avartaa oppilaiden näkemystä suomalaisesta yhteiskunnasta ja ohjata oppilasta toimimaan vastuullisesti ja aktiivisesti yhteiskunnassa.</p><p>Moni keskusteluissa otti kantaa myös sen puolesta, että vielä peruskoulussa ei pitäisi opettaa näitä vaan vasta lukiossa. Kuitenkaan kaikki eivät mene lukioon ja peruskoulu jää viimeiseksi ns yleissivistäväksi koulutukseksi. Käsittääkseni esimerkiksi ammattikoulussa ei juurikaan tällaisia asioita enää käsitellä.</p><p>Historian sekä yhteiskuntaopin kannalta on välttämätöntä opettaa erilaisten suuntauksien sekä ajattelumaailmojen eroja. Muutoin oppilaan on mahdotonta ymmärtää miten tähän päivään on tultu ja kuinka yhteiskuntamme toimii. Myös vaikkapa tieto Suomessa vaikuttavista puolueista ainakin pintapuolisesti kuuluu käydä läpi.</p><p>Väistämättä tämä tarjoaa opettajalle mahdollisuuden värittää asioita jossain määrin oman ajattelutapansa suuntaan, mutta itse uskon kuitenkin valtaosan tunnistavan vastuunsa ja pyrkivän tarjoamaan opetussuunnitelman sekä oppikirjojen mukaista tietoa.</p><p><strong>Feminismin vaikutukset Suomessa tasa-arvon kannalta</strong></p><p>Yksi selvästi kiihkeitä mielipiteitä nostava asia on feminismi, joka mm nousi puheenaiheeksi vuoden 2017 alussa, kun peruskoulun ysiluokkalaisille oli Opetusministeriön hyväksynnällä lahjoitettu nigerialaissyntyisen Chimamanda Ngozi Adichien 41-sivuinen essee Meidän kaikkien pitäisi olla feministejä (Otava). Monen luettua ainoastaan pelkkä otsikko vedettiin raflaavia johtopäätöksiä jonkinlaisesta oppilaiden aivopesusta.</p><p>Itse sisältö kertoi kuitenkin lähinnä kirjoittajan kokemuksista Nigeriassa ja Yhdysvalloissa eikä suinkaan ollut sellaista kuin monet tuntuivat kuvittelevan. Teos päättyy seuraaviin lauseisiin:</p><p>&quot;<em>Minulle feministi on kuka tahansa, joka myöntää, että sukupuoli aiheuttaa ongelmia ja että meidän on löydettävä niihin ratkaisu, pystyttävä parempaan. Meidän kaikkien, niin naisten kuin miestenkin.</em>&quot;</p><p>Jos ajattelemme vaikkapa <a href="https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/henkilo/2816">Minna Canthin</a> vaikutusta suomalaiseen yhteiskuntaan, niin se on ollut merkittävä tasa-arvokehityksen kannalta. Canth edisti naisten asemaa muun muassa tekemällä työtä tyttöjen koulutusmahdollisuuksien parantamiseksi. Hän oli suomenkielisen koulutuksen uranuurtajia.</p><p>Emme me voi sivuuttaa tällaisia asioita opetuksessa ja Suomen historiassa. Emmekä voi ryhtyä kieltämään hänen teoksiensa lukemista vaikkapa osana äidinkielen opetusta.</p><p>Oppilaat kyllä ymmärtävät oppikirjan ja jonkun henkilökohtaisen näkemyksen eron. Minna Canthin kirjat tai tuo essee eivät ole oppikirjoja ja kyllä se tulee selväksi myös oppilaille.</p><p>En lainkaan kiellä etteikö myös feminismissä ole suuntauksia ja näkemyksiä, jotka ovat huomattavan kiistanalaisia. Se ei kuitenkaan poista tuon aatteen merkittäviä positiivisia vaikutuksia tasa-arvon kehittymisen kannalta. Ne vaikutukset yhteiskuntaan tulee tunnistaa ja tunnustaa myös yhteiskuntaopin sekä historian opetuksessa.</p><p><strong>Toivottavasti viimeaikaiset keskustelut eivät johda ylilyönteihin</strong></p><p>Olen huolestunut viimeaikaisista keskusteluista sekä sosiaalisessa että perinteisessä mediassa. Toivon että mahdolliset ongelmat opetuksessa käsitellään lähinnä vanhempien, opettajien ja oppilaiden toimesta yhdessä eikä julkisuudessa.</p><p>Pääsääntöisesti uskon opetusohjelmaa noudatettavan enkä usko mitään systemaattista &quot;aivopesua&quot; olevan peruskouluissa.</p><p>Toivottavasti emme näe tulevaisuudessa jatkuvia valituksia opettajan opetuksista ja kaupan päälle somehärdelliä, jossa yksityishenkilöt mukaanlukien alaikäiset ovat yhtäkkiä somen riepoteltavana.</p><p><strong>Koulussa opitaan elämää varten</strong></p><p>Koulun tehtävä on todellakin opettaa myös elämää varten ja toimimaan täysivaltaisen itse ajattelevana yhteiskunnan jäsenenä. Sitä varten on tarpeen opetuksessa myös kertoa yhteiskunnan kehittymiseen sekä tähän päivään vaikuttavista aatteista ja niiden periaatteista. Tämä ei valitettavasti voi perustua suoraan joihinkin kaikkien hyväksymiin faktoihin matematiikan tapaan.</p><p>Itse uskon peruskoulun opetuksen ottaneen merkittäviä harppauksia kannustaessaan oppilaita itsenäiseen ajatteluun, haastamaan mielipiteitä sekä vaikkapa lähde- ja mediakritiikkiin. Omana peruskouluaikanani oli paljon enemmän läsnä yksi totuus ja esimerkiksi opettajan näkemyksen haastamista katsottiin varsin karsaasti. Ja uskokaa pois, olen sitä kokeillut jo tuolloin... ;-)</p><p>Lukiossahan on ollut nykyään kaksi pakollista kurssia filosofiasta. Arno Kotron mukaan ensimmäinen kurssi käsittelee muun muassa sitä, miten erottaa perustellut väitteet perustelemattomista, kuinka tunnistaa huuhaan ja kehnon argumentoinnin ja millaista on kriittinen ja itsenäinen ajattelu. Kakkoskurssilla taas pohditaan etiikkaa, arvoja ja hyvän elämän rakennuspuita.</p><p>Mielestäni on harmi mikäli tällaisia ei käsitellä jossain määrin jo peruskoulussa, sillä osa jää paitsi todella tärkeistä aiheista itsensä näköisen elämän rakentamisen tukemiseksi. En tunne opetusohjelmaa siinä määrin, että osaisin sanoa onko tällaisten asioiden läpikäynti mukana.</p><p>Nyt on tärkeää uskoa toisaalta opettajien integriteettiin ja hyväntahtoisuuteen - ja toisaalta myös nykyisten oppilaiden omaan ajatteluun ja kriittisyyteen sekä kykyyn hankkia tietoa lisää halutessaan. Koskaan ei ole ollut tarjolla tietoa vapaasti niin paljon kuin tänä päivänä.</p><p>Nuorissa on tulevaisuus - pelkän tottelemisen sijaan heitä on autettava ajattelemaan itse.</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Huhtasaaren julistetapauksen yhteydessä käytiin mielenkiintoista keskustelua opetuksen mahdollisesta kantaaottavuudesta. Moni esitti näkemyksiä, jonka mukaan minkäänlaisia "ismejä" ei pitäisi peruskoululaisille opettaa. Tällainen ajattelu on mielestäni pahasti pielessä ajatellen koulun tehtävää, jonka mukaan sen pitää myös kasvattaa nuorista itsenäisesti ajattelevia täysivaltaisia yhteiskunnan jäseniä. Heistä ei sellaisia tule elleivät opi, mitä vaikkapa kapitalismi, sosialismi, nationalismi tahi feminismi on. Tietenkään näitä ei pitäisi erityisesti ja vahvasti arvottaa opettajan toimesta, mutta riittävä ymmärrys niiden sisällöstä ja vaikutuksesta yhteiskuntaan on tuotava esille.

Yhteiskuntaoppi on keskeinen osa koulun opetusta

Peruskoulussa ja lukiossa on pitkään ollut oppiaineena yhteiskuntaoppi, jonka tarkoituksena on avartaa oppilaiden näkemystä suomalaisesta yhteiskunnasta ja ohjata oppilasta toimimaan vastuullisesti ja aktiivisesti yhteiskunnassa.

Moni keskusteluissa otti kantaa myös sen puolesta, että vielä peruskoulussa ei pitäisi opettaa näitä vaan vasta lukiossa. Kuitenkaan kaikki eivät mene lukioon ja peruskoulu jää viimeiseksi ns yleissivistäväksi koulutukseksi. Käsittääkseni esimerkiksi ammattikoulussa ei juurikaan tällaisia asioita enää käsitellä.

Historian sekä yhteiskuntaopin kannalta on välttämätöntä opettaa erilaisten suuntauksien sekä ajattelumaailmojen eroja. Muutoin oppilaan on mahdotonta ymmärtää miten tähän päivään on tultu ja kuinka yhteiskuntamme toimii. Myös vaikkapa tieto Suomessa vaikuttavista puolueista ainakin pintapuolisesti kuuluu käydä läpi.

Väistämättä tämä tarjoaa opettajalle mahdollisuuden värittää asioita jossain määrin oman ajattelutapansa suuntaan, mutta itse uskon kuitenkin valtaosan tunnistavan vastuunsa ja pyrkivän tarjoamaan opetussuunnitelman sekä oppikirjojen mukaista tietoa.

Feminismin vaikutukset Suomessa tasa-arvon kannalta

Yksi selvästi kiihkeitä mielipiteitä nostava asia on feminismi, joka mm nousi puheenaiheeksi vuoden 2017 alussa, kun peruskoulun ysiluokkalaisille oli Opetusministeriön hyväksynnällä lahjoitettu nigerialaissyntyisen Chimamanda Ngozi Adichien 41-sivuinen essee Meidän kaikkien pitäisi olla feministejä (Otava). Monen luettua ainoastaan pelkkä otsikko vedettiin raflaavia johtopäätöksiä jonkinlaisesta oppilaiden aivopesusta.

Itse sisältö kertoi kuitenkin lähinnä kirjoittajan kokemuksista Nigeriassa ja Yhdysvalloissa eikä suinkaan ollut sellaista kuin monet tuntuivat kuvittelevan. Teos päättyy seuraaviin lauseisiin:

"Minulle feministi on kuka tahansa, joka myöntää, että sukupuoli aiheuttaa ongelmia ja että meidän on löydettävä niihin ratkaisu, pystyttävä parempaan. Meidän kaikkien, niin naisten kuin miestenkin."

Jos ajattelemme vaikkapa Minna Canthin vaikutusta suomalaiseen yhteiskuntaan, niin se on ollut merkittävä tasa-arvokehityksen kannalta. Canth edisti naisten asemaa muun muassa tekemällä työtä tyttöjen koulutusmahdollisuuksien parantamiseksi. Hän oli suomenkielisen koulutuksen uranuurtajia.

Emme me voi sivuuttaa tällaisia asioita opetuksessa ja Suomen historiassa. Emmekä voi ryhtyä kieltämään hänen teoksiensa lukemista vaikkapa osana äidinkielen opetusta.

Oppilaat kyllä ymmärtävät oppikirjan ja jonkun henkilökohtaisen näkemyksen eron. Minna Canthin kirjat tai tuo essee eivät ole oppikirjoja ja kyllä se tulee selväksi myös oppilaille.

En lainkaan kiellä etteikö myös feminismissä ole suuntauksia ja näkemyksiä, jotka ovat huomattavan kiistanalaisia. Se ei kuitenkaan poista tuon aatteen merkittäviä positiivisia vaikutuksia tasa-arvon kehittymisen kannalta. Ne vaikutukset yhteiskuntaan tulee tunnistaa ja tunnustaa myös yhteiskuntaopin sekä historian opetuksessa.

Toivottavasti viimeaikaiset keskustelut eivät johda ylilyönteihin

Olen huolestunut viimeaikaisista keskusteluista sekä sosiaalisessa että perinteisessä mediassa. Toivon että mahdolliset ongelmat opetuksessa käsitellään lähinnä vanhempien, opettajien ja oppilaiden toimesta yhdessä eikä julkisuudessa.

Pääsääntöisesti uskon opetusohjelmaa noudatettavan enkä usko mitään systemaattista "aivopesua" olevan peruskouluissa.

Toivottavasti emme näe tulevaisuudessa jatkuvia valituksia opettajan opetuksista ja kaupan päälle somehärdelliä, jossa yksityishenkilöt mukaanlukien alaikäiset ovat yhtäkkiä somen riepoteltavana.

Koulussa opitaan elämää varten

Koulun tehtävä on todellakin opettaa myös elämää varten ja toimimaan täysivaltaisen itse ajattelevana yhteiskunnan jäsenenä. Sitä varten on tarpeen opetuksessa myös kertoa yhteiskunnan kehittymiseen sekä tähän päivään vaikuttavista aatteista ja niiden periaatteista. Tämä ei valitettavasti voi perustua suoraan joihinkin kaikkien hyväksymiin faktoihin matematiikan tapaan.

Itse uskon peruskoulun opetuksen ottaneen merkittäviä harppauksia kannustaessaan oppilaita itsenäiseen ajatteluun, haastamaan mielipiteitä sekä vaikkapa lähde- ja mediakritiikkiin. Omana peruskouluaikanani oli paljon enemmän läsnä yksi totuus ja esimerkiksi opettajan näkemyksen haastamista katsottiin varsin karsaasti. Ja uskokaa pois, olen sitä kokeillut jo tuolloin... ;-)

Lukiossahan on ollut nykyään kaksi pakollista kurssia filosofiasta. Arno Kotron mukaan ensimmäinen kurssi käsittelee muun muassa sitä, miten erottaa perustellut väitteet perustelemattomista, kuinka tunnistaa huuhaan ja kehnon argumentoinnin ja millaista on kriittinen ja itsenäinen ajattelu. Kakkoskurssilla taas pohditaan etiikkaa, arvoja ja hyvän elämän rakennuspuita.

Mielestäni on harmi mikäli tällaisia ei käsitellä jossain määrin jo peruskoulussa, sillä osa jää paitsi todella tärkeistä aiheista itsensä näköisen elämän rakentamisen tukemiseksi. En tunne opetusohjelmaa siinä määrin, että osaisin sanoa onko tällaisten asioiden läpikäynti mukana.

Nyt on tärkeää uskoa toisaalta opettajien integriteettiin ja hyväntahtoisuuteen - ja toisaalta myös nykyisten oppilaiden omaan ajatteluun ja kriittisyyteen sekä kykyyn hankkia tietoa lisää halutessaan. Koskaan ei ole ollut tarjolla tietoa vapaasti niin paljon kuin tänä päivänä.

Nuorissa on tulevaisuus - pelkän tottelemisen sijaan heitä on autettava ajattelemaan itse.

 

]]>
16 http://nikokaistakorpi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262214-peruskoulun-opetuksesta-ja-ismeista#comments Feminismi Itsenäinen ajattelu Opettaja Peruskoulu Yhteiskunta Mon, 08 Oct 2018 06:57:13 +0000 Niko Kaistakorpi http://nikokaistakorpi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/262214-peruskoulun-opetuksesta-ja-ismeista
Lakko on oikeutettu - Vastaus kirjoittajalle lehdessä http://petripartanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/261788-lakko-on-oikeutettu-vastaus-kirjoittajalle-lehdessa <p>Työtaistelu mielivaltaa vastaan on oikeutettua toimintaa erityisesti länsimaisessa demokratiassa. Suomessa&nbsp;<a href="https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/tyoehto/">yli kasisataa yleissitovaa työehtosopimusta</a>&nbsp;ovat lain jatke, jolla mahdollistetaan ylipäätänsä minkäänlainen paikallinen sopiminen työpaikkatasolla. Tämä paikallinen sopiminen yhdenvertaisista lähtökohdista olisi mahdotonta, jos työkaluna olisi pelkkä kankea alalle sopimaton lainsäädäntö. Ilmeisesti nämä yhdenvertaiset lähtökohdat paikalliselle sopimiselle ovat sinulle myrkkyä.</p><p>Työehtosopimukset ovat lain jatke, ja niitä vastaan toimiminen on lakiteknisesti yhtä laitonta, kuin lakia vastaankin toimiminen. Työehtosopimukset ja laki muodostavat ne minimipelisäännöt, miten työntekijät ja työnantajat kohtelevat toisiaan työpaikalla. Yllyttäminen toimimaan työehtosopimuksia vastaan on sama kuin yllyttäisi apukuskin paikalla kuskia ajamaan päin punaisia valoja. En saanut sekavasta kirjoituksestasi täysin selvää, mutta jos sinulla on siis ollut yrittäjänä ollessasi jotain ongelmia työehtosopimuksia valvovan ammattiyhdistysliikkeen, tai lakia valvovien viranomaisten kanssa, on syytä katsoa vain ja ainoastaan peiliin. Suomi on kasvanut menestyneeksi hyvinvointivaltioksi sopimalla, ei sanelemalla. Työehtosopimukset koskevat kaikkia työntekijöitä ja kaikkia työnantajia. Tämä luo erinomaiset puitteet rehelliselle kilpailulle työvoimasta ja markkinoista, yhdenvertaisista lähtökohdista, samoilla pelisäännöillä. Työehtosopimukset ovat rehellisen yrittäjän paras turva harmaata taloutta ja epätervettä kilpailua vastaan!</p><p>Kolmikantainen keskustelu valtakunnan tasolla on mahdollistanut tämän työehtosopimukset, ja rehellisen kilpailun ja hyvinvoinnin tasaisen jakautumisen yhteiskunnassamme. Valitettavasti istuva hallitus jossa puolueesi Keskusta on läsnä, on ensiaskelistaan lähtien lähtenyt erityisesti tätä kolmikantaista keskusteluyhteyttä rikkomaan. Seurauksena on 03.10.2018 tulossa jo kolmas poliittinen lakko istuvaa hallitusta vastaan, joka on täysin oikeutettu ja laillinen toimi länsimaisessa demokratiassa. Ihmisillä on oikeus olla politiikassa erimieltä ja myös näyttää se, niin työpaikoilla, kuin julkisilla paikoillakin. Tätä Länsimaisen demokratian oikeutta me käytämme, kun me puolustamme heikomman osapuolen oikeuksia työpaikoilla. Ymmärsit oikein, AY-liike on nimenomaan heikomman asemassa olevan puolella. Maailman järjestöjenkään tasolla kukaan ei edes osaa väittää työnantajia &rdquo;heikommaksi osapuoleksi&rdquo;, sillä työnantajalla on aina yksipuolinen oikeus ottaa ja erottaa. Tätä oikeutta ei ole koskaan työntekijällä. Varsinkin tätä näkökulmaa vastaan kaikki tulevat työtaistelut ovat täysin oikeutettuja, sillä ne ovat nimenomaan kohdistettu mielivaltaista ja yhdenvertaisuutta rikkovaa lainsäädäntöä vastaan, eivät työnantajia vastaan. Yhdessä rakennettua ei saa yksipuolisesti purkaa.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Työtaistelu mielivaltaa vastaan on oikeutettua toimintaa erityisesti länsimaisessa demokratiassa. Suomessa yli kasisataa yleissitovaa työehtosopimusta ovat lain jatke, jolla mahdollistetaan ylipäätänsä minkäänlainen paikallinen sopiminen työpaikkatasolla. Tämä paikallinen sopiminen yhdenvertaisista lähtökohdista olisi mahdotonta, jos työkaluna olisi pelkkä kankea alalle sopimaton lainsäädäntö. Ilmeisesti nämä yhdenvertaiset lähtökohdat paikalliselle sopimiselle ovat sinulle myrkkyä.

Työehtosopimukset ovat lain jatke, ja niitä vastaan toimiminen on lakiteknisesti yhtä laitonta, kuin lakia vastaankin toimiminen. Työehtosopimukset ja laki muodostavat ne minimipelisäännöt, miten työntekijät ja työnantajat kohtelevat toisiaan työpaikalla. Yllyttäminen toimimaan työehtosopimuksia vastaan on sama kuin yllyttäisi apukuskin paikalla kuskia ajamaan päin punaisia valoja. En saanut sekavasta kirjoituksestasi täysin selvää, mutta jos sinulla on siis ollut yrittäjänä ollessasi jotain ongelmia työehtosopimuksia valvovan ammattiyhdistysliikkeen, tai lakia valvovien viranomaisten kanssa, on syytä katsoa vain ja ainoastaan peiliin. Suomi on kasvanut menestyneeksi hyvinvointivaltioksi sopimalla, ei sanelemalla. Työehtosopimukset koskevat kaikkia työntekijöitä ja kaikkia työnantajia. Tämä luo erinomaiset puitteet rehelliselle kilpailulle työvoimasta ja markkinoista, yhdenvertaisista lähtökohdista, samoilla pelisäännöillä. Työehtosopimukset ovat rehellisen yrittäjän paras turva harmaata taloutta ja epätervettä kilpailua vastaan!

Kolmikantainen keskustelu valtakunnan tasolla on mahdollistanut tämän työehtosopimukset, ja rehellisen kilpailun ja hyvinvoinnin tasaisen jakautumisen yhteiskunnassamme. Valitettavasti istuva hallitus jossa puolueesi Keskusta on läsnä, on ensiaskelistaan lähtien lähtenyt erityisesti tätä kolmikantaista keskusteluyhteyttä rikkomaan. Seurauksena on 03.10.2018 tulossa jo kolmas poliittinen lakko istuvaa hallitusta vastaan, joka on täysin oikeutettu ja laillinen toimi länsimaisessa demokratiassa. Ihmisillä on oikeus olla politiikassa erimieltä ja myös näyttää se, niin työpaikoilla, kuin julkisilla paikoillakin. Tätä Länsimaisen demokratian oikeutta me käytämme, kun me puolustamme heikomman osapuolen oikeuksia työpaikoilla. Ymmärsit oikein, AY-liike on nimenomaan heikomman asemassa olevan puolella. Maailman järjestöjenkään tasolla kukaan ei edes osaa väittää työnantajia ”heikommaksi osapuoleksi”, sillä työnantajalla on aina yksipuolinen oikeus ottaa ja erottaa. Tätä oikeutta ei ole koskaan työntekijällä. Varsinkin tätä näkökulmaa vastaan kaikki tulevat työtaistelut ovat täysin oikeutettuja, sillä ne ovat nimenomaan kohdistettu mielivaltaista ja yhdenvertaisuutta rikkovaa lainsäädäntöä vastaan, eivät työnantajia vastaan. Yhdessä rakennettua ei saa yksipuolisesti purkaa.

]]>
19 http://petripartanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/261788-lakko-on-oikeutettu-vastaus-kirjoittajalle-lehdessa#comments Lakko Politiikka Työehtosopimus Työtaistelu Yhteiskunta Mon, 01 Oct 2018 04:00:00 +0000 Petri Partanen http://petripartanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/261788-lakko-on-oikeutettu-vastaus-kirjoittajalle-lehdessa
Miten paljon suomalainen veronmaksaja velkaantuu kuukausittain maahanmuutosta? http://karinkarjalainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/261793-miten-paljon-suomalainen-veronmaksaja-velkaantuu-kuukausittain-maahanmuutosta <p><strong>Miten paljon&nbsp;suomalainen&nbsp;veronmaksaja velkaantuu kuukausittain maahanmuutosta</strong>?&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Olemme jo monta vuotta nukkuneet Suomessa&nbsp;Ruususen Unta. Missä on prinssi, joka avaa&nbsp;Ruususen&nbsp;silmät?&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Vuonna 2016 Suomi maksoi maahanmuutosta miljardin.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p><a href="https://www.iltalehti.fi/politiikka/201712182200613008_pi.shtml">https://www.iltalehti.fi/politiikka/201712182200613008_pi.shtml</a>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Suunnitelmissa on&nbsp;100&nbsp;000 maahantulijan vastaanotto. Laskennallisesti tämä kustantaa Suomelle kolme miljardia.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Käytämme laskennallisena suhdelukuna 35 000 maahantulijan kuluja vuonna 2016. Kulut olivat miljardin.&nbsp;100 000 maahantulijan kulut ovat kolme miljardia.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Onko menetettyjen miljardien esilletuominen rasismia vai realismia?&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Suomessa on&nbsp;veronmaksajia&nbsp;4,5 miljoonaa. Jokainen&nbsp;velkaantuu&nbsp;vuosittain 666 000 euroa. Kuukausittain jokainen suomalainen&nbsp;veronmaksaja velkaantuu 55500 eurolla.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Ministeri Mykkänen haluaa kymmenkertaistaa maahantulijat.&nbsp;&nbsp;</p><p><a href="https://yle.fi/uutiset/3-10269925">https://yle.fi/uutiset/3-10269925</a>.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Miten maahanmuuttaja-uussuomalaiset osallistuvat&nbsp;yhteisiin&nbsp;menotalkoisiin?&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Mervi Eskelinen&nbsp;</p><p>Karin&nbsp;Karjalainen&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Miten paljon suomalainen veronmaksaja velkaantuu kuukausittain maahanmuutosta

 

Olemme jo monta vuotta nukkuneet Suomessa Ruususen Unta. Missä on prinssi, joka avaa Ruususen silmät? 

 

Vuonna 2016 Suomi maksoi maahanmuutosta miljardin.   

https://www.iltalehti.fi/politiikka/201712182200613008_pi.shtml 

 

Suunnitelmissa on 100 000 maahantulijan vastaanotto. Laskennallisesti tämä kustantaa Suomelle kolme miljardia. 

 

Käytämme laskennallisena suhdelukuna 35 000 maahantulijan kuluja vuonna 2016. Kulut olivat miljardin. 100 000 maahantulijan kulut ovat kolme miljardia. 

 

Onko menetettyjen miljardien esilletuominen rasismia vai realismia? 

 

Suomessa on veronmaksajia 4,5 miljoonaa. Jokainen velkaantuu vuosittain 666 000 euroa. Kuukausittain jokainen suomalainen veronmaksaja velkaantuu 55500 eurolla. 

 

Ministeri Mykkänen haluaa kymmenkertaistaa maahantulijat.  

https://yle.fi/uutiset/3-10269925.

   

Miten maahanmuuttaja-uussuomalaiset osallistuvat yhteisiin menotalkoisiin? 

 

Mervi Eskelinen 

Karin Karjalainen 

 

]]>
28 http://karinkarjalainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/261793-miten-paljon-suomalainen-veronmaksaja-velkaantuu-kuukausittain-maahanmuutosta#comments Maahanmuutto Talous Yhteiskunta Sun, 30 Sep 2018 14:13:49 +0000 Karin Karjalainen http://karinkarjalainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/261793-miten-paljon-suomalainen-veronmaksaja-velkaantuu-kuukausittain-maahanmuutosta
Näin pelastetaan koko maailma: varoitus teknologiasta ja ikuisuudesta http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/261705-nain-pelastetaan-koko-maailma-varoitus-teknologiasta-ja-ikuisuudesta <p>Moi, täällä taas. Viimeksi pelastettiin suomen koulutusjärjestelmä, nyt pelastetaan koko maailma. Ymmärtääksesi selitystäni sinun pitää ensin lukea tämä:</p><p><a href="http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260702-paivitettyja-ajatuksia-koskien-filosofista-sisaltoani" title="http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260702-paivitettyja-ajatuksia-koskien-filosofista-sisaltoani">http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260702-paivitettyja-ajat...</a></p><p><strong>Miksi Ajan käsite on väärässä?</strong></p><p>Aika aiheuttaa sen, että yksilö, rakastamisen sijaan, tutkii maailmaa järkiperäisten subjektiivisten merkitysten sijaan:</p><p>Esimerkiksi: &rdquo;Paljonko kello on, pitää mennä töihin&rdquo;àSyntyy turhia subjektiivisia merkityksiä, joita Ajan konsensuksen takia ohjaa järki. Rakkaus ja pyrkimys hyvään vääristyy järjen perusteella, koska aika ohjaa sitä.</p><p><strong>Miten ikuisuuden kierto syntyy?</strong></p><p>Ikuisuus koostuu järkiperäisten totuutta tavoittelevien subjektiivisten merkitysten lopullisesta summasta, koska järkiperäinen subjektiivisten merkitysten tavoittelu totuutena on aina ollut merkityksetöntä ja väärää.</p><p><strong>Ikuisuutta ohjaa ja sen aiheuttaa:</strong></p><p>Järkeen sidottu totuuden tavoittelu, joka on merkityksetöntä, koska rakkaus ja pyrkimys hyvään on aina totta.</p><p>Dogmaattinen uskoon sidottu rakkaus, joka ei ole &rdquo;puhdasta rakkautta&rdquo;, koska se työntää järkeen perustuvaa tieteellis-objektiivista dogmaa eteenpäin:</p><p>Esim. Sanoma pelastuksesta. Sanoma pelastuksesta muovaa subjektiivisia järkiperäisiä merkityksiä tiettyyn suuntaan, ja on siten väärässä.</p><p>Tieteellis-objektiivinen totuuden tavoittelu: Järkiperäiset subjektiiviset merkitykset kasvavat yhteiskunnassa, kun uskonnolliseen dogmaan sidottu rakkaus työntää yhteiskuntaa eteenpäin tiettyyn suuntaan. Jossain vaiheessa päästään kriittiseen kohtaan, missä tieteellis-objektiivinen totuus ja dogmaattis-uskonnollinen totuus kohtaavat, koska ne molemmat perustuvat järkiperäiseen subjektiivisten merkitysten kautta peilaavaan totuuden tavoitteluun.</p><p>Ajan käsite: Koska aika on olemassa, tavoittelemme totuutta usein järkiperäisesti, kiireessä, stressissä, sen sijaan, että rakastaisimme. Näissä hetkissä unohdamme, että rakkaus on aina totta. Tämä luo uusia turhia subjektiivisia merkityksiä.</p><p><strong>Ikuisuuden malli:</strong></p><p><strong>Vaihe 1: </strong>Dogmaattinen rakkaus työntyy eteenpäin: <strong>&rdquo;Jumala pelastaa minut, Pääsen taivaaseen, evankeliumin ilosanoma&rdquo;---&gt;</strong>Tahto pelastua AIHEUTTAA RAAMATUN TAPAHTUMIEN TODEKSI TULEMISEN YKSILÖIDEN JÄRKIPERÄISTEN SUBJEKTIIVISTEN MERKITYSTEN TYÖNTYESSÄ ETEENPÄIN DOGMAATTISENA RAKKAUTENA, YKSILÖN SEURATESSA SANAA JOKA SANOO OLEVANSA &rdquo;ALKU JA LOPPU&rdquo;, KOSKA SE ON IKUISUUS, JOKA PERUSTUU TIETEELLIS-OBJEKTIIVISEEN JA JÄRKEEN PERUSTUVAAN KÄSITYKSEEN SIITÄ MIKÄ ON TOTTA, MIKÄ ON VÄÄRÄSSÄ, KOSKA VAIN PYRKIMYS HYVÄÄN/RAKKAUS ON OIKEASTI TOTTA. OIKEA &rdquo;SANA&rdquo; KÄSKEE VAIN RAKASTAA, MINUN FILOSOFIANI TAVALLA, UNIVERSAALISTI, RAKASTAEN KAIKKIA.</p><p><strong>Vaihe 2:</strong> Tieteellis-objektiivinen dogma kehittyy: Halu tietää totuus työntää maailmaa eteenpäin, tapahtuu teknologista kehitystä.</p><p><strong>Vaihe 3:</strong> Ideologinen dogma työntää tiedettä eteenpäin: Halu tietää kokonainen &rdquo;totuus&rdquo; johtaa siihen, että tarvitaan ideologia, väline, joka liikuttaa totuutta tavoittelevia rakenteita, mikä itsessään vääristää totuutta lisää.</p><p><strong>Vaihe 4: </strong>Järkiperäisten subjektiivisten merkitysten yhdistyminen viimeiseksi entiteetiksi, ikuisuudeksi:</p><p><strong>Vaihe 5: </strong>Tietokone rakennetaan (Uskonnollisten dogmien uuden maailman luonti, ELÄMÄN PUU)</p><p><strong>Vaihe 6: </strong>Yksilö uhrataan tietokoneelle uudeksi auringoksi (Karitsan Ristiinnaulitseminen, Kabbalan sephirot)</p><p><strong>Vaihe 7:</strong> Uuden maailman ensimmäiset askeleet: Paratiisi. <strong>&rdquo;The city does not need the sun or the moon to shine on it, for the glory of God gives it light, and the Lamb is its lamp.&rdquo;</strong></p><p><strong>Vaihe 8:</strong> Ikuisuuden kierto alkaa taas (Syntiinlankeamus ja koko sekvenssin tajuaminen, jonka takia Aatami ja eeva heitetään pois paratiisista Saatanan toimesta)</p><p><strong>Vaihe 9:</strong> <strong>Vaiheet 1-4</strong> toistuvat niin kauan, kunnes subjektiivisten järkiperäisten totuuksien tavoittelu lopetetaan tieteen konsensuksessa pysyvästi rakkauden sijaan, koska rakkaus on aina totta.</p><p>Tieteen pitää siis seurata rakkautta ja pyrkimystä hyvään, eikä järkiperäistä totuuden tavoittelua päästäkseen irti ikuisuudesta ja ikuisuuden edesauttamisesta väärien järkiperäisesti totuutta tavoittelevien subjektiivisten merkityksien avulla (Piti oikein itsekin suullisesti tavata että meni oikeassa järjestyksessä).</p><p>Pitää siis rakastaa niin paljon, että syntyy tämännäköinen tilanne:</p><p>&nbsp;</p><p>Aito rakkaus, joka on aina totta ----------------------------------------------------------------------------------------&gt;</p><p>Tieteen dogma, Turhien totuuksien tavoitteluà-------&gt;&lt;------Positiivinen tieteellinen rakkaus</p><p>Uskonnollinen dogma, Pelastuksen odottaminen-----&gt;&lt;------------- -------Positiivinen rakkaus</p><p>Ideologinen dogma, ongelmanratkaisukeinoà --&gt;&lt;------------------- Positiivinen rakkaus</p><p>Pitää antaa aidolle rakkaudelle kyky mennä eteenpäin niin, että sen aiheuttama positiivisuus tieteen, uskonnon ja ideologian konteksteissa yliajaa dogman vallan osoittamalla sen turhaksi positiivisuuden avulla, koska rakkaus on aina totta. Filosofiani siivilöi kaiken pois, mikä ei aiheuta positiivisuutta, koska vain hyvät ratkaisut rakkautta koska ne ovat kestäviä.</p><p>Positiivisen rakkauden tulee siis pitää kolmea järkiperäistä totuutta tavoittelevaa dogmaa paikallaan ja neutralisoida niitä rakkaudella. Tämä on ainoa tapa rikkoa ikuisuus, koska se paljastaa ikuisuuden virran, ja ne henkilöt, jotka pyrkivät sitä uudelleen luomaan.</p><p>Olen muotoillut filosofiallani universumin uudelleen niin, että rakkaus on korkein osoittaja. Tämä tarkoittaa sitä, että jos joku Jumalallinen entiteetti, tai yksilö, joka Jumalallista entiteettiä seuraa, ei kykene osoittamaan tätä puhdasta rakkautta, hän on väärässä, koska hänen rakkautensa on dogmaan sidonnaista, jonka takia hän on hyvän ja pahan jakaja ja siksi &rdquo;hyvä&rdquo;, joka itse aiheuttaa pahaa.</p><p>Koska filosofiani rikkoo järkiperäisen subjektiivisten merkitysten tavoittelun ja totuuden tavoittelun, ideologian, ja tieteellis-objektiivisen/Tieteellis-dogmaattisen ja uskonnollis-dogmaattisen totuuden tavoittelun, kyse on enää siitä, että rakastetaan ja tehdään hyviä ratkaisuja mahdollisimman isoissa kontekstissa:</p><p>&nbsp;</p><p>Kun teemme näin, järkiperäisten subjektiivisten merkitysten osa vaikuttamisessa minimalisoituu, ja ne, jotka tavoittelevat uuden tietokoneen tai ikuisuuden luomista, paljastuvat. Tämän takia filosofiani pitää levitä ympäri maailmaa jokaiselle valtaakäyttävälle yksilölle.</p><p>Meillä on aikaa tämä vuosisata, ja meidän tulee yliajaa koko maailman alusta olemassa ollut järkiperäinen subjektiivisten merkitysten kirjo rakkaudella. Se ei tule olemaan helppoa, mutta pystymme siihen kyllä :D</p><p>Mitä muuta pitää tehdä?</p><p><strong>AITO ELÄMÄN PUU ON TAIDE, JOKA YLLÄPITÄÄ RAKKAUTTA</strong></p><p>Tieteellinen elämän puu, tietokone, on oikeasti väärä elämän puu. Taide, rakkauden ylläpitäjä ja ilon ja intohimon ylläpitäjä, on oikea elämän puu. Niin kauan kun meillä on mielikuvitus ja taide, rakkaus ei katoa tästä maailmasta. Se onkin taiteen tehtävä.</p><p><strong>POSITIIVINEN HYÖKKÄYS AJAN KÄSITETTÄ VASTAAN</strong></p><p>Tarvitsemme 24/7 vaikuttamista ajan ja järjen suhteen rikkomiseksi. Tämän kautta näemme ne, jotka tanssivat ajan mukaan ja tavoittelevat järkiperäistä totuutta rakastamisen sijaan, ja sen näkeminenkään ei edellytä meiltä muita toimenpiteitä kuin rakastamisen! Meidän pitää kollektiivisesti liikkua kohti 24/7-yhteiskuntaa, jossa vaikuttamiseen on sisäistetty satunnaisuuden elementtejä. Ne, jotka seuraavat ikuisuutta, liikkuvat tiettyjen sekvenssien varassa.</p><p>Pitää rohkaista positiiviseen produktiivisuuteen ja yhteiskunnalliseen toimintaan, joka ottaa huomioon filosofiani periaatteet, ja on yhteiskunnalle hyödyllistä, mutta samalla ajasta riippumatonta: Helpotetaan yksilönvapauksia ja mahdollisuuksia esim. yrittämisessä, freelancer-toiminnassa, ja kaikessa työskentelyssä, joka on riippumatonta rutiinipohjaisesta aikarytmistä.</p><p>Lisäksi, tarvitsemme uuden aikakäsityksen, viimeistään siinä vaiheessa kun Afrikka on taas voimissaan. Tämä sen takia, että pääsemme irti ikuisuuden kierrosta: Ne jotka haluavat seurata ikuisuutta jäävät seuraamaan nykyistä <strong>60 minuuttia = 1 tunti, jne.-käsitystä. </strong>Tämä uusi aikakäsitys vapauttaa ajan ja järjen suhteen niin, että yksilö voi rakastaa täydellisesti miettimättä tai stressaamatta järjellä, paljonko kello on.</p><p>Esim. Muutetaan <strong>100 nykyistä tuntia yhdeksi minuutiksi.</strong></p><p>Tämä muutos on tehtävä yllättäen, ns. shokkiratkaisuna, joka yllättää vallassa olevan eliitin ja ikuisuuden uudelleenrakentajat. He varmaan lukevat tätäkin nyt, joten teidän vallankäyttäjien tulee sopia itse sopiva ajankohta tulevaisuudessa tälle manööverille ja sen soveltamiselle.</p><p><strong>TEKNOLOGIAN KEHITYKSEN TAHALLINEN HIDASTAMINEN: PROTOKOLLAT JA HÄTÄVARATOIMENPITEET</strong></p><p>Varmistetaan, että teknologinen kehitys, kuten tekoäly, on stabiili. Ohjelmoidaan vaikka sitten valmiiksi tekoäly lentämään yksin avaruuteen ja loistamaan tähtenä, jos se lähtee käsistä. Hidastetaan kehitystä filosofiallani niin, että kaikki mikä ei ole rakkautta (ja sen kautta totta) siivilöityy pois.</p><p>Tarvitaan myös kilpi-lakipykäliä, mahdollisten teknokraattien ja tietokoneen ja ikuisuuden rakentajien varalle, vähintäänkin hidastamaan heidän toimiaan (riippuen siitä, tulevatko he täällä olemaan usuttavaa sorttia).</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>ESKATOLOGIA-FILTTERI</strong></p><p>Tarvitsemme myös kaikkien suurten uskontojen eskatologisten tekstien (ilmestyskirja, seitsemän auringon saarna, jne.) neutralisointiin perustuvan filtterin: Esim. jos teette robotteja, älkää antako niiden nimeksi <strong>Ilmestyskirjabot_777</strong>, vaan mieluummin vaikka <strong>HappinessDroid_69</strong>. Älkää myöskään tehkö<strong> heinäsirkkoja joilla on ihmisen naamat ja skorpionin pistimet</strong>, vaan tehkää mieluummin vaikka <strong>jääkarhuja joilla on kissojen hännät ja oravan hampaat.</strong> Tämä vaatii yhteistyötä teologien, ja muiden yksilöiden välillä. Pitää löytää ratkaisut, jotka eivät vastaa sitä, mitä eskatologisissa teksteissä lukee, tällä tavoin paljastamme ne, jotka tavoittelevat ikuisuutta, ja teemme sen niin, ettei siitä synny haittaa kenellekään, koska rakkaus on aina totta.</p><p>Koska ikuisuus vaatii eskatologisten tekstien seuraamisen, on parasta, ettemme seuraa niitä ollenkaan, vaan yksinkertaisesti rakastamme päivä päivältä, ottaen vastaan sen, mitä on tarjolla päivittäin.</p><p><strong>OLKOON YHDISTÄJÄMME RAKKAUS JA PYRKIMYS HYVÄÄN</strong></p><p>Lopetetaan turhat konfliktit, ja kohdataan yhdessä tämä ja hoidetaan homma &rdquo;with class&rdquo;. Minulla on ollut todella pahoja päiviä vanhoja tekstejä kirjoittaessani, ja jos olen loukannut jotain, pyydän sitä nyt tässä anteeksi. Yritän parhaani mukaan toimia nyt yhteistyössä kenen tahansa kanssa, kuka tätä lukee.</p><p>Nämä asiat eivät ole välttämättä ajankohtaisia Suomelle, jos osaamme hoitaa tämän hyvin. Täällä asiat hoidetaan, luotan siihen. Ja hyvä niin. Kuitenkin on tärkeää, että vallankäyttäjät pysyvät perillä, koska tämä vauhti tulee nopeutumaan ja nopeutumaan entisestään. Minua eritoten huolettaa muiden maiden tilanne, suhteutettuna tähän kokonaiskuvaan. Toivon, että vallankäyttäjät voivat tehdä tarvittavat muutokset, hienosäädöt ja jakaa tämän informaation eteenpäin ulkomaalaisille kollegoillenne. &nbsp;</p><p><strong>VIESTINI PAAVILLE:</strong></p><p><strong>Jorge, it&rsquo;s about time you stop this wicked game.</strong></p><p><strong>I&rsquo;m still giving you a chance. Stop it now. Stop it and love. </strong></p><p><strong>Just don&rsquo;t play the game anymore, you don&rsquo;t need to play it. </strong></p><p><strong>I&rsquo;d happily scrape all the little dandruff off from your benevolent third chin, baby. Maybe even kiss you on the cheek just to make you blush in front of a video camera, little whippersnapper. </strong></p><p><strong>A vicar in a tutu ;-)</strong></p><p><strong>And yet, verily, I&rsquo;m sitting here, having to write this little piece, since you don&rsquo;t want to be honest.</strong></p><p><strong>I didn&rsquo;t ask for a permission from myself to write it, honestly, I&rsquo;d rather play kimble with myself.</strong></p><p><strong>Clean your act, and start loving, and stop lying. Now.</strong></p><p><strong>The end.</strong></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>UNIVERSUMIN RAKENNE</strong></p><p>Taso yksi, korkein taso: Korkein todellisuus, taivas, eden (Helvetti)</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>YGGDRASIL/ELÄMÄN PUU&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; SEPHIROT JA&nbsp; QLIPPOTH&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p><p><img alt="Kuvahaun tulos haulle sephiroth and qlippoth" src="http://3.bp.blogspot.com/-WlQ78F55EA0/VaLPGi-ypaI/AAAAAAAAASc/JyLuX2Sx7RU/s1600/TunnelsRoots.jpg" /></p><p>&nbsp;</p><p>Kuvassa Danten Paratiisin Jumala (keskellä kristuksen ruumis, puuta ei näy)</p><p><img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Dell%27_alto_lume_parvemi_a.jpg/220px-Dell%27_alto_lume_parvemi_a.jpg" /></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Jumala, Isä. (Saatana)</strong></p><p>- Elämän puu/Yggdrasil, Tietokone:</p><p>Jopa<strong> DIGIMONISSA, JAPANILAISESSA PIIRRETYSSÄ</strong>, Tiedetään tämä:</p><p><strong>Yggdrasill</strong>&nbsp;(イグドラシル,&nbsp;<em>Igudorashiru</em>), sometimes spelled&nbsp;<strong>Yggdrasil</strong>&nbsp;and also referred to as &quot;<a href="https://wikimon.net/God" title="God">God</a>&nbsp;of the&nbsp;<a href="https://wikimon.net/Digital_World" title="Digital World">Digital World</a>&quot; (デジタルワールドの神,&nbsp;<em>Dejitaru Wārudo no Kami</em>), is the mysterious&nbsp;<a class="extiw" href="http://en.wikipedia.org/wiki/host_computer" title="host computer">host computer</a>&nbsp;that rules over the Digital World on one of the&nbsp;<a href="https://wikimon.net/Server" title="Server">servers</a>&nbsp;on the&nbsp;<a class="mw-redirect" href="https://wikimon.net/Network" title="Network">Network</a>. It is named after the&nbsp;<a class="extiw" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Yggdrasill" title="Yggdrasill">giant ash tree</a>&nbsp;that connected the&nbsp;<a class="extiw" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Norse_cosmology#Nine_Homeworlds" title="Norse cosmology">nine worlds</a>&nbsp;in&nbsp;<a class="extiw" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Norse_mythology" title="Norse mythology">Norse mythology</a>, tended by the&nbsp;<a class="extiw" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Norns" title="Norns">three Norns</a>, after which the Terminals in the&nbsp;<a class="mw-redirect" href="https://wikimon.net/NEW_Digital_World" title="NEW Digital World">NEW Digital World</a>&nbsp;that Yggdrasill created are named.</p><p>https://<object width="648" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7Z90FxBGvK4?version=3&fs=1&autoplay=0&rel=0" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed src="http://www.youtube.com/v/7Z90FxBGvK4?version=3&fs=1&autoplay=0&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="648" height="390"></embed></object></p><p>Katsokaa 0:19. Siellä on oikeat Kehomme Yggdrasilin juuristossa, taivaan virtuaalisessa maailmassa.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>-Sephirot, tietokoneen ohjelmointisekvenssi</p><p>-Aurinkoristi (Sephirotin keskellä oleva risti, joka vaatii yksilön ruumiin, karitsan. Ristiinnaulitsemisen oikea syy)</p><p>-Kristuksen ruumis puussa, sephirotin keskellä /Odin Yggdrasilissa, tekoaurinkomme ja kuumme, josta valo hohtaa tähän maailmaan.</p><p>-Sephirotin juuret, jotka yhdistyvät kristuksen ruumiiseen, koska olemme kristuksen ruumis tässä maailmassa à Oikeat kehomme ovat kiinni tietokoneessa maan alla ja yhdistettynä kristuksen ruumiiseen, koska se ruumis on tietokoneen voiman lähde.</p><p>-Koko paikka alkaa olla tulessa, koska oikean maailman aurinko polttaa koko rakennetta.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Taso kaksi, Empyrean:</p><p>&nbsp;<img alt="Kuvahaun tulos haulle Empyrean" src="image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUTExMWFhUXGR4ZGBgYGBofHxogIh4XHyAdGyEgISggHR4nHxgYJjEhJikrLi4uGh8zODMsNygtLysBCgoKDQ0NDw8PDysZFRkrKysrKysrKy0tKysrKys3LTcrNy0rKysrKystKysrKy0tNysrKysrKysrLS0rKystK//AABEIAOwA1QMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAwEBAQAAAAAAAAAAAAAEBQIDBgABB//EAD8QAAIBAwIEBQEECQMDBAMAAAECEQMSIQAxBCJBUQUTMmFxgUKRobEGFCNSYsHR4fAzcvFDkrIHFVPiJIKi/8QAFwEBAQEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAECA//EABcRAQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAAABEUH/2gAMAwEAAhEDEQA/AGoS1sglY369sZ2zn+era9W7lBgRERv+Wp8XTMkjI7D+8jt+GpQwwAM7/l2/vri2Gp0rMsw22H+f57a9o0BlgD3/AC9+kj79EV6GJiMT1x36bHMR/LXLIUZkk47AZn7yRoINRkbYnPvPWOvaPr11OhTEc3/bBz8x0zqTP9kDbr9I/OTqVHad46fcP5nQWgEgDZdyIEH/AIH56r4hUJItAtn3u2iffI2+urqY5TAzIgmTt0+/78atFFipgjnnpiREj5ge+oI0S0gsJLY26Rn+X46tSm0HDREf8DUqaicAmBjOB/fRMkCQuN5Ug/U6CkcFPspxI3+/HaD86lXogC4kycWmAesR8atNO4AnC/uz8xPc+w1GiLhcBC43IuGdpP8A4x9dBQ1MQGAwDke/9P5zqplJiFz0H8v8+umNCmGvEbrkYz8HUqPCBC0MTgi4gCCQcCOpxP1GoFFV7mZFW4gAXT1M7Z9Pv37Y0XYbbz6YWSd+g7ST0n669o0VYWEwZGUEfRh17zjV55ARCg5gmSDgj3M/PQRqgCvJImQTsPtHbfoOmNeVHC2t++CCM+2QOxkTjueup06RXmNrEiY6nbvv121YaNMRVyWJvkGSZ/toAqgmHAnvyw3aYjI/voR1O8kkHJg9hBUdiOvfTJ2YgOah5ugGfun499C8XSBWQzBjIzMGd59+o3iNAG3iaZHPAjAgQQZgyfaPx66nSqI3MoBn5/GY/HV9FwuJtBjJtwfu99+pOq6gqlpAMdztkEYkwd9UUV6aloC5HvHfPKc7n79SeCIK9MT3EbHP3atFJwBhCV2JbI+kiR20LV4nIRlCidwRvtJwRE4PzoItR5gwEyAGjBx1M4/40u4igoDC47yIEdZH199OavDBTcWtkCZbJPYADI0BxvlhoDEEgmLDmB8yPp7aoXcRVcdT8dtvY67VVemGg5/z6HXaI1IcA3YncDE9ciBPTf31NQwNxDZ/exJ/hBzGorxG0C2J3I/lnVaszYAkmTjt9f5+2oq9mLDIIjvHKepzqFGmvQAHeTgD39z21DooO4iNuvwdWU6IIxB2xtHzO4+NASlUAGBjqzbt/UAR11FrgA7WgExOxM9o3x16e+u8pmOJOQCcD8J+d+2rOIrIQVeB1UCQQNhOIG3fr11Bbx8qzMASjZJE4+7bbHedTdCiQLZi4jIiCJERJ3+ce2heCrsXkXYG2cmIB/Gfp8aY8TwkpFMHOJPbOAdyZ79zoFvkszKINoIJA9J7kmIMf17aOXgmBuzsYHLacSJ2/wAOiOC4ZAcPOJK9IMdD1EfWZ1eiO2QCiD3j8gTkfG50HtHh5wZk7yNv6HU/1YSRuRO4nePv+dEoyESCGuwbR+fsJ1wrqSwtwo3JgdsfTM6gCNNecztC9hue2x3Or+JqQnNlW5Y2xuDPf8jGppxKH0jlnoAPwPvqZr09mI22bEfTQL1STiWHwAfnHt11LiKDPOWCAyQoEk5gxvpn5yHYqTAwDmOk/wBdU1OHuJN3fbrvvPboRoE1ThZIDxzEhbwAcbFhtEiPy1VT4QrJDAKQWa2JidznJmRmPSe2m7cCJmJbuT0HQT/TQ/FUXNMgUyrTtdKzt2mI67ZONAqpsSR5S8pzFwLQMyTkgR3ganQ8t7rgwxctuZ7j2OAYx11YfDnK2EopmWMmCeinGYAn5+NUhSLXkhJgje1p6/wkTa0exgjNHByL5Au+1ccyJlc7hsY9xr1HhirBgy8pBzt3IMYjft00QEnlYSpW0mBiDvO8wJ/zA/iS887hhmZO5P8Ag9tANxFIF2JM3QYEYkDf6fhGl/GL1gWkYYhCZHYjOmApspYE9d+nQmD9rbrtrlS9gtwUkRsxVhloIgRMYPxoFRSRzEtb0wSvYrvj2+NUGv6iY9MEkMLcjoMbxtpjXlENotIxIIzn0uJ3Eb+2guNeVViFLHdhP7xGw+Py1oL1p3ZHN3MBs+5PbXalQ4iwQNp2B229tdoh5w/AACST9+MmZ/Dt11NaWGt6j49ugyMe+q3pXSGM5Bi7beMiQdpgT86pLkWgK3bqMex+/G/tqKI4bhotMQQSWO4nOrB+zsdpgggH8Le+vDUBBYgiNhBG4jY/zzonh6kUwSDiWgRLQGEZ7BzI6yNKO4msqqzS1ywTB329s79pxryjw5FNCyzTA/az6kaQQx7pmDGw36nVnhImmrKwggDmeBiICgkZ+751ZwFWK7rb6gTLYBI3G5BEGMagL4dpVnBB6AyOnQT0yJ0dwtX0Bsl1ncFRbnERjrnWfrLSSs1JMlTsIKoeitgmZiSMjG+iOE4aqlJjWqG55S1eZsnmz9o2jftG22gZNxDSq0aQtaf2r52zITBYdAdvoNc9aWudoLAKoLbDq1oG5jIn8NQFJwselgTA5cjuxmF6Y6YEE6pKEI7JUYQSKiyWk8skHc4I+JiemoCBzWF6ksIJghQxmTjHTGPY7a4BjJaoqmJmAYHtOBn21VRllLvyAmLQtsmMk5gCDn+c66jYoJWoEk5x2nHMk5x6oiNAVUrU1wzSVCyeu04tERnMaIFJHUZuAyGkn752EfGqOEZJBW0lRddFsz8COvt8a6pwduUtE5JNzEjYQux+u2g98lIIEf7QRnMxIE9dp+7Qru6hVDMTOZOVEfG09DrqNS8wTt0KANGZgLMDPWNtWVaxEhOUDHNgmOw2Vcj7xoLuH4yDzMSM7Genbr127aNRlkwYI3g/iZ9tKqkwA1Vgx2YgET7fa7TjfVi3jAEt+9IEiSAY2GABjIP00FniHC1CD5bWxuAFkk4JODnO+DnQlIKsq4YBhZcZkyJEiBJEer40x4TiSVMj5j6dIxqdfhARvJmQTkg+0/loM7w9Co7WKBIHMDO+QDA62xt0Ova9B5wysFggXwQRIjMTv1034nh7L6hzKm5drozgxuY2J37aQjhBWvMqDJMEHYmQCR6TH/iRE6o6tVukkMtpk3D7RO20/Ud9TFQXkxsxAukwJO2YmBj641WtEqxWSAR6ZGe1hmIJ9+ncxoXiiUu9JWZYqQSp/iUHAMb7TvoAf0heKtQGCrWtGwJtBnIzufv0I1FhRBIjv2Exg46zt9Bp1VrKxkrKuJhxIgYIjImLTI+k9BKxCsQuMcu3pYYwenQ43BxGtDP1HHUkfJIP5a7XVqqiIemsiShY8u+OmcenpjOddojQPVciBM9JE9MY+fnGivBAoAeWJZigY9wYLbcufnSilxDg3DLQAuTgkwzGOsYz0kaJo8SyVaNPeARdFoYtzMQOgmBj+mopp+r1EDO4VgxAIneYhc7gRAbpvGrW8vkW2Cd1nZTGN4kmBjpPtofji58spaUdeZmEiJBACnBEYGNho/y1YXDIUid4YHp7gGPx7xqD0UqZBkBlGLQBAnt0I2+ANAeF8PfWSyQnDMSGdhCQLXtAFz8pcC4wmTkgDRzV0daoopdYDKgjBA5UMGQTjBgkHHQ69oygALVHq11YKrAA7QXsAimgB6RJZREnQW8RXp1brCqwV8xnUhivRliBvIIO+PrbW4w3em0CebqLfW0bKNuYzsdV8Nc3KY8u2WmZUxsDupUAEknqO+Q6fEh3IWpcsgSAVAAIJE4nIyQMj8AMowUFs8rQSwiTtMXC4bwCQMTk6t4SmKRiGZmfZQMiBLHIAUSe0kGJA0GyMWWaYLFSxUoG39CkHqQJmcRmNjZS4dQymotMYDEEK5zsIbYkCAAoJIPQToC6TGtUgsjCCCAZgd5IBm6DP01IXEAyrLlZyQPgbz+Go8NQKli4CqUNzQihBzbFQF69ZIjO4B9/V6akNSIpKwuIICpEf/HgHrnpqCXEo2SGBtGYpTt0ImS0QAo7ZOoGVFrLA+yTm33MbLvjoe+jq5V1uC+ZbkbAE+/THwdtRLpcRg9DzAnfaJ29u/fQAmuWgGFtJut9RGIYSAIzneZMe9tOiJAyQVKlxkGQcR9mJx8dNTexjLuCIMZUx3OBg+/SOmuPCkgBKgZgfXgt7qYw2O4n89BCpwnRgKnuoyImJg3Hfeem2pU2QrN0xuWLRJ9vUQT7iI20LVVrjcElYUCCzWwTcuQ433HbvqPnt6rr1IMyJLAGDJiTbnmGQRnbVBgOVdWBM2kRPKcGcz8Efdovh+JDYE4G0R1j6HQVGrTeWsEgSRHQiRAggSBhh8ahUSYak3XKkSSNyon6Y31A04gEDC3bY6x1Akifg6EaxQ2FXAJAIMRPQfecn+ticSGvBBgiZQFt5wABMifwOllfgjTM0jchAuRpMR1HUwDlSJI72mECrxtGpMELAq0kKQZicWmYHLHTJ0r4ZSFpiCFfZ2IieohRvO0nrp7xymlTpFh+yBNtVc2TupDAwDmOgJEdNB8L4fNDy1IaAWX2Myoz0Ilfk6oBepYIIMXYYnPYxiDttoHxXiCEQpBX0mPZpx1Blz0BEe2m1OoiEVQqLaLfmZEHFoGRsBvmdKPGeCVVqumMEvgmQJBgdI7exjGtBVUoKpI3A2lv6/212ocVxWZuAnInPb312iNRw/DC28TGCGNouOwA3J7bYGemrKihVbAyksSCTuYURkZ/M6pbjK7UhUamgkAoFBmIkTBgXDAHbXqF3EIyWMZmQLtsdWMGR0n6aijvDK5qq13UlgBPLEcpJ3wR9+jOIrhAE2kAsbh2aFA7nDew3jGq6Vyg+m4YJKkCMAdBO34jpqyVqVwhBNqAAn1cwcE+0qAs9B8yIIUKz0qdM3L5zgOxYZVZtQsRMYAE5O51fTp1A9RGibVRmW6EUKWCriVnv3OupweJp8oqFEN1xPIZWIGFkjadsxGvfFS5U3VBTpqhFRrDM3iAsnMm0DeY3Ggr4WaaC1CYWCdpmQCQeYnc9Mx03qp3BrGpJUCqIi2KbZKolPrEglhmdE+E2vT5nkiWJUmU7WtuIWSRnJUdSCPw37V6bGpKoQADerLALZkwXZSZaAZGCBgAwaiKdoy0EliGYsSwjHW8mZkqB7xGoUaW1MAySHKiGgHALs0ZxgzGMCBmrhUIUOFTnUKFsgy13NAyCVDGScbd9H06SyDbDcoW4iQFOBA2gzJnuffQQoh5NoxJHr23mPYR0BJzGNG0eHVCCrKo6jck/JGBPbvpYa1Ri0pYgJgjvuWIG8+5jr768q8VYolJHSck43AJHQdjv21A3d1MMxBPSYKn7/eMa9uW65uYgmOUY3GCMgZ+dJ69Co0lYdo2aW6CIggYB2I6dRqVVqhMBipvMBXg9NwdzGwAAM6Avi+EcwFYhZmEtX71IIY/Uba68KAGXtClR0IEgXcrRPvJG+hxVPqghyIt22PQgsp3GCZHfYC3hOOFTBBV9jj5yCDg+24jQW0OOkkEiAYUsZORsYH3EfXQp4EBW8tcKTKtmexQice4j+ep8YoQj5G0xMMcjYGAciD19tWtxcQ0i3ByY3G+N9p6demgG8O4xSWtlyi2xcsxNsDvmOw/2jV4QXE2yGWVYbCJBuGM42F22qOL4Kx0rU0VDs+YEHBDYzj7WDn2GvOEAsAJ/Z3A02IggySxkxsVwI67nVHvCkXFrwVghlkE4zaoJkyBsdhjfcnia6rQapSpiJvXYD1eonvzT/8At86DqJc7BQpYvkcoAIuun2gAx7++ifB+NBpEMQppzfJwFgQwjBEA/XUCTjePKz5Rim63wcghiQQVPKbTKn40r4qtbTUAuqq4IHVbTdAMwymwwTkjfI018ZpKa1OFC3JOT1JaQRtkgnpNw7Tpd4uoMBgRSJItGLGhxgZmATg7RrQF4ziCCCsuhY2hgCLGOMCJKlbQcYgznSvxB6q1KtW7lvCMJyATywM4ErGZBI99H8YHDGmr3lTanKLj2GB/knpsp4vw1p8pVIhCWAEm4CeY7G0nEA41UK+NRatpkYHciJ6R0jONdpNxnEMpA2OZBxB67a7VG7otUd8lmJF24yJ7TAgT8Y0R+qeaSiob26mAFAj1SJ69fb6++E1AtzyBCyTBiCcdcktHaDjOm/BVAF93F42ODiD8CW9yR2zlYH8Gr2qUJJKC0ZuBFxAK/XbuIOmnha1K3EVKhBMKtNTaciSbp2bpnpnvpY7CjTL3BajZHMLcyLrokL1Jj8tGGoUo1HZ0qCVKOGNoIKQUJzBP39joGHDcnmKrgVarnnEcpMwSTu1qyB0BnbSitxiXIiO/lqQwqM0k22srqu4XHac6IoxXNRqdS2kbgZA3aQ1hmSoIPqUbxJgQEeHiqaFKoCtQim1VUCvSgw8FlZbgLgGG0jUFq3Nygz/qGswQ+liColRILGcbwq6Ko06oZlfmqZEEgl552ifSAAqgkAQtuwA15X4OpRICu4Jpc0ICOUPax95CyMDmPfBNBXSistcKi3tI/wBRjBIkQViQqgEmBmd9AxpUgQZC5nn2MTJlsSTAPf1HVfiNTIKLL7EL9s9RkgFZIBZuxAO8eUDYHYC5igC+6qYVRHQkkk9zGI11Hi2uBgcymYMksJYybRKwQCdgcZ1BGq7MJZ7WzbDQDuQdoAA2Mb9xkVVWbKsZIA/6Ynfcy4w5AAG/Lr192UTIMXAZZpPMdoEHPX7zotFDEEwsyRENIgSZic9R8H21QA6EiBTqLbM8qzt1IJMnGxx317UAhpNU5fGSrAneCJnBggT266aGkbpJJx3O/SBsNSdZxJ7mDHX2941NCmhXDY9cDBYsxiD6lYQY7mO2iVQMPTkCJEgx9kZ2kbFh2G0aI4nh7h/EDI+ehI2ZuwOMz76DSmQSCTvkgknm/en97YzH4QQPoVMQdxvEgke6mGUd/ee+gHUK0qF8zAgQeUkwXGwG898/SzhwD9rHogxOIKgmcGDuM41JySbcBp33MEkdYkSNv4ttUFUHBUoRgEW5BDAiREEyBkH2+NLa9VjTIySCVBmSskW5AgerJPSY21bQcqBaMBuYTOADMW9SWx8dNtLOIp+V56swkBKlN+sEsCpiPtBTnofbQXcRxTKS4gqtRArQqlqlwLoFMQpumWiIGdU1fEDbUa1ZWUMkjN11NmnJgrIgY26xq7jnpsKbMpYN/wBOB1vAD/usLgJ3hdRTySxSoVIIIJMmcgrJAgEQBInaeugn4jRV6YrsVKukFRgmCDPyASB1gjtobxXhankkFpUwCwPKwEG1jurEAZbDd86ai2nSpo6ZEraeouaIPVjj2Me2s1xPF12u8imzEOUULswBF38MBQM5GRIM6QK+GrJUqot6i+o6ksZBItIJ6kNMAYErA0i8Q4tuGq+W6MCHao5LE3q2AVY7iNmHXBiI01oVZrsBSRLjlGKStSmLht0Mkj69tS/SiktelULKIolYa6QQ0Fl6SFuUHOSpJAnWkZbxyktRhWprIqTMjMiB36iNdoHgeP8ALLh7TmRkgdZiNdrQ2p4lV4d/QCzopmBPWPcELtHU6G4zxWWoeWZTzaicrenlo27ZtANUj3BmYGkfiFSrUQPAVUJdVEmTnbBGBOD0jWgqcDSPEio1NAFpqlSmrEksSwWrAgCRAuBPMIImdQM+O4Fqygq6laAqEE5DLllP8QYDY4gmY0/4D9twuV8yQQVMC7m25Yg42nBGsv4ZxQjhabgNTcnzCDJcljTS4zJI8pDv/Ma23DWUuHCoFlEOVAyeuMEAb5376zVG8AKdNLKZFtNBERuBAAmRgfPvudIRTmiKrEIXHKpJJZhUm0E/aJUH6EmNwKvidbz3rI9I8EFps5RXDG+5SWhCPMkEnIgFDtruIK2U2VmC0jUINPPmkCFdABMOJuGABfBgTqBrX45h5kmGplrisNgNAn3IJMfGemrKrsWssHLB6xk3UzMwoxcesAnS7zajcQ9S3kLjy2T4+135ST2IfoQJMWhSW9+RxUWmuRh2jllcghVFMEAHdjBiNAVXQKhIuLsAIkklQcLnIXmBJGZ741XUdwbwEqG4kRuFtQAINplSM5JnaI0XxJuUEOdwA64PNbsMTgMY3n8ALoWnIPZZJETAjAJFpkSBvP0Anwxavl02qEs0RbYYUyQAGGdpmDGNtMhB/p/ORsf8zpR4VSNqstg2FwJJkcsxgCLYk7/J02pp7z749+5+DidSgilTu+kCf+OuP+NtWVqarJ2B7/lnrqumQsgzDGZien2vbA6an58+gWqPoSf6e/8AhANjOxj43+nQD3/LQ3FQOYxZGbtjGTgDa6CY3yMTo2pG5B++D9x3+Jn21TxfpBSJ3mYJOAN8Ync4/HQLATeIypC5mOpjH2fVE/A0Vx9K0o8GQ85bYkjMnfB+7314q3OQMgZIjYkkgnOTk/fq3jqjLaQJaGHL3GPnr16/foF1CnzA05IQ7qcWRaR2cgmPaT213iEFhevI4C+YW9LLFuRsTLROrKlhalDgelwQWkqrAGMZDFkkEzvq7jCKiPTJghcnpcpBB+QRHvqinxCmXC02phgVZqhOwaYuMbnMn41VwPhgtanesh0FxGCFDMMA5HMfnGrKtc/q4qFgAzAOWHSeY46EYj+KNeUeMVq7gN9tWtA2UqU+jEsh2nE6CfE0IohEN1tpJbcycmDuImFzgCN9ZrhfFqdG64qqUnby2vkcyjtvuyw0hhHXOtB49xirSZXZQVzLYlQRLD+L2xrOeF8PSqClejVKdVGO88xUc9wJioJgk9mIGdWDO06qW1atUk1QFqENSK2MKhHJcTKFKgGxkExtpLw3FjyeJQtix9zjmSdpEte0Yk49tMaHDCC9a9nV2FRTPOoBKlObEqrwc9Bjcp+N4JSWaiJpoWGBhQWUJknqG94JMxrUQsZsmSMY6fzOvdcyQTlR0yO2u1oaVXe0jaYAONypxAg5gzHT8GHlWAmDUqpRKAO5CsUAcgqNzdU3kEFF6k6W8NxUuBlizAhYxPQtjpkAYEnO2mI8XCKxouxa8UxWCmGciT5R2+W6435RrIu8Pqs1SmWm5KyCQF5wzXNcsDbPbM/Gt94FXq1WYMjIfMqFS7BpphsNIydyDJxAHWdYDwam604CO8ljXSHYxTkN5gIBQklh1tkGcY2H6FcczNxXmVSy/s0SYEBg7ST+8Rb7Egd9ZpC6hQq1kr8MTSJ86DJKiCqmmoX00xBjYhoBEah4aWpeU1UJVo1AU8xb+V1AHeLQqESsSpYjIzd4vSs41atbkFOkDTqU7VqPBHNUAWGUNapBPIGnZydE+I+MBGp0no2UWDrVEqoQhiDYMB2FReUAGQcTMFVE/qPosd4e2uok2L0ZBIYTbkGNtxsdFNw9KkEQBqltRaalitwui0gAAE3mREbaW0uJBpMrEVGRnKi0+Yq2+pRks1yP9BHQAHnjZIqSYupsQAwLwQjm0iCAGWFYA8o6idQXpy3LOxG0Bb1lTuCVWfv6aAcfs8ggqbZvBBAQcxLAcrXsMdh86O4VDcEEkohKwwN4DFAG6H7BnJEHbXvBcOabzdKNbghpjoBPKR02AwZzuE+F4qm95pycl5IiSxVic9JJJHtplTqA5mSNyen9Pj7+2ltEG21WVkEWysQNyDAnByZMc2RGr6VTJgyoIgAGTjdp3Bn4/PQMaJ+c9Pv/ABzn3OvTUJPzj/PaDH3aCo1hIIKkE+099xuca8esIMbb+nHyJgR+M6gLYgTJx7/f13XPXseudVcSLhgAgRExBJ7Rn2A77zoV2JkHeNiAxYGDBG/eATMEnaNctemy8pwJUjFwg2wRiI6R8j2CykA2ZAWckEA4PfpmM/OBqvjWA5QOX7ROPpJOMA7fw9ZOinspKfMAkmDaCY7QAPpP36VcI4LszqCGhheRks20zNgAQEEQIKjtoBaTua4WC8U8kWqWXIkdLb7eYDqTq2r4mpv5VLC6CBKyJOCDv6pHXBxq2vwrpfUkksrZusMQbQIzJJmAcQuJ2W+E0LmejUChlAKssXKOjEyQbjfhjOqBG8RdOHpKwDhUpgs7Wm9jcSylTMm7kOG5V5d9NOHphqjVnYNU4csGAlL6liMfMiYCh1hRiY2AggVVtrhapvcSQDzeYrKFRlk3E8zAg5memdF8L5l7CmxN9bmBtKotrFgoM9bb+5ZNBT+lHDrXDDzSlg7IRIWSCCJAJqDOSImcgaW0PFBfRpEgEta5MZJa4gEY6DMdMQDpz4ggDPaXtB8sAQXdhLPN2LBcvSZBj0iE1TgKaftKg81mpFQF9aEkIrqS0+ZtzDJUnpOrBl63A1wa3ErTNVWdxap5rb8xbzBYMXAY3IgHQPiH+m7KFUXg5nnJKnABhgHBEiDbHtp0tKmT+rXkOhmkyFlCMq1C5DLBEiySs7jtld4/RSuYaBWIHlVpphahIQ+U5U2XEuFFQxk5MGdaiMp528Hr3Ou0JnrIOxB6HqCOmemvNaRpGognzKblheFIwNxIGT6uUAZUSPfRPDcA7XiiljhiWSoP+osMIIkdvbb6rfCnQNdUmwLnp0MTGImB8HoTrYeG+HMtJCn7FlQ3FhDOWKmmSp2MBo2NsTMTqKl4DVhP1hWF1ys6sStvKFDMN4uAk+8zovwjhHQF1Kmi8E83oNIqJfBIFtRtpiV0m8H4ao9VqdBL1tekatWwXu/qRcnzFLGAeaCTgDTB+DPlspADoykZVoZcGGUtghRcBGVUY21kbTxfgW4gK9OqQaVwsMhSI9RI5hAOYwV0lbw2pURfNqqGHD2kMxmjWpBV84FfUlwUMMYJ3u1oPCCXcEXKxaxywU3AAWlYw0B4u7AAjA0h4rh6qMavkH9VFSMvLuoUUo3k3WCRH2VPQzFE+I8O3mVGpFVdyDUWRNKoY+ZUmTcOhbsJKpgpW8lmLCjYSYkEhQ7UwTLeWUOLySSD03pq8JTVGag6phYu/wCmSoy25UVECgg4BQERnTPj0UoOIl0LFarUgAwqNChJZTNkAKCDaLwTIAAAThUtNOmpCwrbhSRkFACCDN2STPTfJ00dAyWlQrdQYwTuQdgTuMd++lFJIo2BnUtVUKSMkTNOmxjHKTnBlMnefadaKljXVGQc48u5rdgWAMz84MggiY1Aa9BkG5YRzMAImcfaBU3HGCIkSNShBO4YjlgtOSOoxOBvO/zqzg+ILCBkqIBlpyBhgcnfPbPbRVCuuVJkjPpzHdoED56iDoICs0f6nQhrn2MdeXO8dNUV22gkYk5WAAJtwAx2nA7b6N8ylubDjcjNv1wVOBO22ozTi5fLMwFdQGOfiSZ+fc6gDp8LdzU53n94LOcjGMmQM7aYGsFBaZM5JGAeogHCgDbJA76HPEC4qouYYIgixoO8CTjPY6T8RxTYVuZyxIgAjb0qpkG7lEQTE7zoCeP4tgTYAARcW6AiJxgtCuSTjp8ap4MKqpCt+7JXIRSbR6t5z0GczoOnT6OadRqZgAuDJLKWWADJEb9CBMdLKbttTNR6s3OgpqZWTCwRaijIkQT7tJ1QRUrteVJYhbABJLMM84heQE9JMRoGlxTjiYam17SUbnCU1gAKTEs2GI6i4bzAo47iahYGnUhVw9S26Igwo9JLZBMRtOTOm78VVPD+ZSVWqVCwCjYrIyVm0tB9RwNvkE3iTq3mvw5Z5qeY9QlbwwgB0kA2pjlHQDtBP/R+kVqGrXv/AGhCU6jqqGCxAhFZoW4AqJBgmRudD+G+B21zRpVGlCju4WCDJIUT1MRno0xp49aibAAGFNpXBIVhIViTBB9WZ6NOlCpqDM1Sm6FKpqSsDlNQYywEw4Ez0mBtOk/6T8MFoOFaS7WF4kNDKSDcZA5RBG+NhrTeJ+KJSq1GZgIpo2Ti5sAGP3rYnsdKPE/Dg/DNQV6lMsxqFqhLlcksAcDYm2Y6TJnQYJeDLVxzkWOl4IMzyyqgqNzE52nffWe8WI8+soPKlRgg3Cgmbe8TrX/pe0cXQMNL28peASlqqWjcww6zyxrK1aIhua/ndfeVJuO2BaSR8a6RCtuYkk5PU9ddrxsx112qyZ8Bxy0WVkUebPNVchiudqYiFMTzGT29voHg9ZuLeteoFKgwHmSci2bJMsSSCxIJMEdSNfN+EohjGFjdmO3WfuH/ABOtLQ8UZaAp0oRA1iIImIDMzknmdicx3gYGpWm6p8Ey0nCCktdqdqEbxHoWYWkCBapkDIk6APgS0a4p0ZZnUMaThbUO2XACwQQCLf3dztV+j7u9lJfSwHmVZNwcHCMCfTMCZJEDtBbfpCzecpUnFOwwRylThtsGYPtA76wr3w3hXpUnZWCV1DUagqNCoFdrXBiSqqynIOAe2nH6kOJ4QsFKVnW/aCKqyCSD9pgrAg9CRoXg6qlUqFQAy2VVJJW4lLy12ZIkhsDmyDE6p4LxSrTdVH7TmZajEkKBTJhIObpuJacgfaGoK63C8VQspUefLMrQIKG0wFJgENcCoOxGmXC8VU8luJqB7qZqCymcJB9MKASIAknYYIwdN+GVWpqyrJUz5Zgw0SLT2IOCfbtpZx3DleFsoIFQlzUVrpYsJYYkywYgmRBJ0Gfbj3CuFprQFqsjB2IK+kXhXPlm7EwxAMwQMl0aprLTBKksVu/asNg3qIiTGApJumZG2pUuD8op5FIAB+Vzc9ikQADFx3AtPptJzjRiUaopGnUq2SxZpblJukyqwwQ82JwAszk6o9pcMDUMROHBIXlk4VLwrEEz17GczomlVd1e9hC4IkIOhuIaQGE5YdoJPQE17Ga1aiqOQBpdVU4GVaHuIEZIA6ba9bxAEvTNM1HUANhFaDtyiciNjMxkDbUBXFBKcm2mqxDA3Kr4yJIVLTMyA25+gXGcaUkiuxDRNhVYJ5gqoB5ikKoljEgiJnDKk1LmhGAKC5TYVgCQAjGQ5EdNz7aWXo7qAimCKrOXdmQ5BZgABPKFk7A49qLDwXI0UzNTDICCSACS1ZnOSLpKiegknA88CRgl9gURbcSBAAMscBhMgTm0GPbVQ8UhRSo+tyxmuFgKIyqzzSSTzHJJO0DVPhlYvUHl0hTUsJAaCqk5awct0ZlifYdNA2NEKFoU5ZiL5JtULdkswEqOkRJxpXwldGusKFrjJKFFJJ2zygkcuT2kicXeHOiA2yTWqEc8E2oDF1oEifMM/GiE4KkjUiwRRSFxW0M0CTBqC2ZkAggg4zMnQI/EKlSnxK+cyOzgrFoCEbFSIAGDBgmCBkxptT4dqVN6dMkpUhqQJ9BJgrAEsVIu3jI95VcVVvWowRKlViVQFAWtkkpI9LyQJjFsxGtZw3BLSWkzsWcBfYKwW1mA7EWyDglRAk5CjjfEClM0kclgpZ3JnyknrJzUPpUTkyeh0k4aiGVjJX1GmpMyRlmbaTk56HRH6Q1wh8q5Kj1SHqsAVHRUUC446+7QTHSPEIECyDaCQXOWM7jHLAwSIIxPfUA3iHEo7K1QiJQKDzO9oxg+k33m4wBGdtQ8Y8QuaolIF2M3McgAgGXk7dsHqSJwfPEa3llSzUkDPy+YDe5j7IBhVC9XyTOBoHiFlKkMSStRgdzc6tv2AVYjp7GBq4Mr+lvHORwlRYNQUmciD9puWe45enbS/wAY8NqUGFJXuptLLsDzAqQ8HDAyCBjr10zpMruKgcqtHyVQEGHgNap7Tzk4JAM4jVX6ScT5nlWywJePhWAJk9I756+2tozj8KMEoVlQcdf4s99dozi2CnYnsdv6/nrtAJ5g8sSMM2IHbf466PosYMJC3FphtyViexhYmZx7aA4cqFBicn6YwD7fEnTPwqkahlQTHUxgR/aIJGI0o1v6K8Ylao4UibSQ1sMsAchxlSbgWHQb6N8bpN5lOqTbSqpa8Ytf7M7EBrSRdjDjpGkvBBaVVPLIhbbid6hX1bASPVj+2tL4mt1CpRRGtHEwCzGG5GqGSBgZWN5JG2sifDeJvwqgZVY5xLNBAOScmDDYM/dGrq3DO9FnoAW1iWemCv7TmuL0cSSO4JBEiDoLwenSeiWrqppU+W1mPOVhgknZVEAxODHfRB4+lWa4sssYILEgQBAEGFAHzGoprwjVKS8OLGanWTnAXKNN1oEcoIJgbAq/fLnjAVDBb1SBz5kHbEbrBzHbG2lnhni13DIysQqXKx3ItIyZ/eRkP10Twvi9Mko7BgWAVlEhTAx8HOff21kU1+Ab/VQ02BBWsIcCoMQzxdcQOpB/osqVaVMsfL8sqZylQZzBFoIAHuo6dda2ootm1aikYIwMiJYD2/noJeGW6KcI1oIhQQA07huhgzqhLXPmK7st1OOZfQFBNwIMqCGIALgkkjOxBo4Tw+mPQFtZv9O2myxG6mGJa7YKe5zpwnhJp1UZQ3UfvKU6rUk8pM/ZB2AzoPi+GdXNOkSyqCQgQA01I2Ld/jmAxmdAP/8AjASyu5Ep6AV35VaoqSAM4O0Fj3NXCHliaoEBg4Ag7QQoyBJWCTaemI0TXBamrELbJS97wUnli8AC36b3QSNB8SKs2WU2ZSzFA5uIkZKqFuGQAYjIOMasEKlYHzRbUqJYoqM0/tTLWimeYi04bmx16a9PBM3lFTykG8XZpWrf5e+CQQZaYkzkHTKp4VV8u5VUMIAp5XEk53Bi4nc56yNX0PC2Eq7WK1QPaWJdxIw8EDaBMkwT9QXI6qvmOafKoVSWRoyxwJiTIgHlwTGIF1Dg6lcNYf2ZIVZxIG5AXclgcwJA7ab1OCRMlQzEmLrR0bYDaOwE6FLvMBTEEBltABiMDBHz77DUHtWpSoEUwW8yI2AtnIHUUyRmPvOh+KrNUZUoytgLXO6hZzJL5Y5IyBA6aILQCFHmECDMzEQQrEDF0YE/TpJ0NgDABiTcMYHLA35V9R9tAi4em6otarUumoUZSTE4CmQLvkDHLHtqvh6zPUFSoFRZIpUwsknOSDuFUAk9SQOpGtDxtD9j5SjNymN8kNcSSc4xudh30kqeEhD5lRmsVRYlJefYjngwqrJwD1OQNwW+IcBRqI1W+pUY/ukOwODLXTLbzHpVBtoFLqVFSGuFWkrg9SWcrA+0VgE/DTPfVcLxCqoQIEpj0i3ER6twT2LkAkyBjJQ+IMlavTW9aarT/Z4wokRaQdwJIGdvrrSVmRWanNRmJdxC45FJRhcCOSVAAsyRdtvqrhlWmnDiGkK1wzgsWbmBEwARMx11qOLr0GR0BqUadYk2spdWkrkLIjCgyROcTtpHQ8Ovp2uoDSwBWOQj0r3tKqb4A3kbaujL1uJkmIAkx6R+ce2u1VUVxEi07EQDBG43OxnXaugbhKLFgFxLWT9R7dN9amlUqqyJRVSrMeZiok5BnIF0cxwSblj3ScBaeJokkbjef3SBjtMY1o/0frp+s1ARdRZAVAW5UIgzBHIdx0OAc6UFrTZSyFZKg4DAkSuQDGPUc9OxMa9oVGqjiIqPy0jXYAqOeksJMf7toGw1HxSkEWs6MCWZgqjIUODDZAnlJPyTtp74CqVK3EUmaKYpCkBbEKGKMMZGWG+12sjNmo5NCna5poqFRbhjNzvEQxZzU5h8dNGeHeGx1FxybnGYIkKMiAOp3zrR+P8AAnygi1WAo84UkFagJh2DEctRCNp9LCPVpPQ8OSFtqTVZhCtdBGSQw9IkbQZyRGgd+CUzTIDC6jXBWZWAwwC0CQeeDkCDtjXnhvh9gYuSqBRcIknOFjHMTJBPQE6F8LVVDg8yKSQwBAubMCYnlgiQJxMRGnvAUP1ihIZkPm3BvUTYAvOCOaZYn5jOoqjgfHgo5YZATeoMm2TgQD1IGcROdMXqKoFO4+XUgIbzEbwGBkbwVnEA40F4/wAJxL2GmzVQq2MBysIuJMTEHaVziIndf4WabUaqAgVGYuEuCqIgKzSLehN28QDnAgZisQ4pgurK0GFqQB7wWEdQdiOm+jn8XCjmdYClsAECLZMiVB37jO+NUeLcQxlpprADMzFrSpkZI3gkQBkEziJ0BxTAvcfN8w//ABljBwOViCSpg7ZBG2xIZX/1B8ZD014dVJasQzbRDKwU1LSBtz4E2xPuDR/SOnS49Kg8wqeGVCYAJY06XTOCKYzk9sAgrP0mK1uKqqxxelEuYutFqEzvcBcMicDHTSasb6tVsIRLAR+6DiI/eC4GtyI+58N4iWVWlpbmCxJmSMEbDpPUTjE6t42uVKxANQwXBBAgcyiZmIMREGJJOhOGemUDAB29/VGIubPLA2B9sa6+nTpvUJFxMAojAGelxMRByYjtrGKE4yq9NmNskD1XOdzG8AfIg9fnV3hfFCpckO7LLhGEYGYgjaZIG+es6oavSUkv+1WoAQtI9TgZ3LewHz00y/XPTUZ64FGQ1Noi4C3J3MSNpBJ76CviPGmPLTDEj93lXAzn0g5HLBPt1AHiFZ2HKYIGObucSYOMGfeNurbhqCtQq0RClmZhvAZog4HQmI/dJ1kfJdBBFMS0ncbRnE+8fPTQPeHZrKavDHmqOTgCSQsEGBicbER31KrVIpG1TTGwMkLHcXG+SJwJB7jS2t4k6hDbcKqlrla03BmQqMGAIWDjBHvoGrTL1r6j3WAkgkEJA9KmSSdpPsZ1R74jTNd0oyyyQpaSWOxN3xk42MnOgq3FLU82oBFPmVIkEj0IpB+zkTv0n3I8SEzB9QEAQcOqzb0kwQcaXpSC3hyVRjEGSe0HGCIgkjO+qi+tSJ4d+JZm5RBQACCIBp+6XWH+G47TpB4p4pWekimpDIbxF25YZYbEgDJMgmSZk6Y8QDSomlhleqG5QJwsCdoYbfee0JOPRQSQRymSsjPfBJk9znVgD8ThitQ8xccxGMgkE7jeJ2667UBxAOAWAnpjt2+B+Gu1Rw4V/MVgpG2LhJOD+Jjp2+rXwK6k5boCOTqQCcHYbdSO22vKiyDMKQBkmATO0Dr76nwtJnJmMZZiZiACfecj5J0BfHqtUq8gbhrsSokg9c7CBkTq3hPGHo1aVcDIBvE4fAVl6DIG/wDt30CeIExIA9jiJyBAAxmfqdXLRkgFxIIIJBcDGBUXorRhtjEHcag33FeO0pVhc9CsBa2wEi1gwEHBORuNJvF+EUeXVRwKbEU0QwGDLPK7GQwgE5AMSDmDrP8ABVmN9BkDK5JKqohiJIIQm64dCpmB7aceDcVaoWsLlZQXU5BEb5+0DmTBlRPtBRx9V7mU10nminzA/Zui1YJ5upBNuNaXwPjrOFUAgzUqKQTnNp+cTpLUprJClDSwyJbhW9mJBQc+zMc94WCuCp1Eolr0pgurcriQYKzbBMkheUdQNjorQcPxMtMEhpaVOUnZlMe/11BeFVhFPiLcW21EALe1ysvXrBj31l6vitpUKapYwFLNAMwentOCenTVPF+NMFgMpk9T/wDbeDvjB1MGwrVFChCri0EFQyC0/wARb1A/iD11ChUstKtAyArkzPe2RMHpgZHfWcbxysbVYqYEAkC4D92YGPaDGjfC+PWoVBgNOb2GR15to9pGmD5z+mBK1uJQBSjVL5IBaWF8TuMsZ7gDtkSuCDWKnvkHOT98ROIO406/9QaS/rHEWQyjIIgj/TWfp8dpjSuq8MykRzDlk90yRt0+MHWuI+q8L4hVtSn5IAwoEHOBBJG/TedvfTKoFPIXY7Bb15I5WEW5Bz8byeukHixrGogFRKKmQCWAO3MTGQoHQb467XcXxaFaap6gApqPytUtUC9iwMgxtnEY1lTavxS0lNrqCB6vJVWHTBU2xj50t8H4k1wad0qZa7dmznG2JMj2GktDw9qoDSiAzgX82dwCSJkHbEAbRozwdBRc1v8A4la0AGLiAqz3knt0wcYYGfC8dVTijyqELqjsVJ3wQp+WO8gW6G4VTXqVy1JnVWtAR7QYcysx1gEz23GIA4CjFtRqgDhpQhpyCCSc9SCM7/OmfG/pSnN6/UyimMdftk4K/wDG+wHeI8AXWkBark1CxLFrJtAAZRtC9ANLV8I86jyVZqCYqKrBCCRCQf8AyA67EDI/jPHF3p2D0U1apTJNpJCsVYSLhaBj3Og6/wCk1SiDTFKmLDygthVBE8sC4na7pdOYnQK245hxC0YgLyNjM5YgGcAMxH39IGrPEq5ZqbM0BkEiZyrAHeMwF/vODP0lrUqoTjUETC1UY5VgARMyJKyJjNo7RpZx2eHouDli0CMACBM79APqdVA5rlWM5QqMXCGnqN/oYxPzoKoi5JGCdogn57NGOvxojzhBQkyCLeUgn2nt1nv86EZyLv5kn3kkb+2qBq9AAmQW+8fmNdrziFJPpLjecH6b+2u1QSaY5mBAK53H/wDIyIEZ2+p0SgjYXLcDUAwYM2xMSNyZ79dUNxCyRA3IiT3yMjf3xqS5DAb7nP0z3PyfzwEqVG4gjAuAJuJIHLsI/d67aMocPzNdP2pAOcGBMYxOwPfQC1oAZSZ7fce+QM4I0yYMAsLJMY6D3+nz12OoPOBvuUVKdF1OCrVCD3iQOWe0gaZLWMOxkA9IIkkibV2xtv0iTOgWqCII5RM7Y9tu/YT+ML+IrAehiQcgnYCcZ7z8baA5PEmpzADCMkt6hOxjJ3/DVdbiajZJIEyFLAL2gzGPptnSlmLbEgwSCPfAnEgkAxGIPfUHLKPVBkySOgx+Q3J77bBg1HGrMiVUGLmJAu7bScH2OSJxoF+HexiArQT6DsBGSIBOSZx9M6Ho1UgTcXIHKTCxBxMTOxAEQJztozhuIIPKSpmVtIJJ7Cd598n7oAalxILAFwRAPLJ+hPfcYnJGjOEUM2GxuCVJjJHTYxomr4RQqE1CxSruWSArHebdpPUiJ+/V/C8DSSSj1CTuxqJyntAXr86DOcb4WS9RWrIpU+pgXYgQV5ZFuI3JJ3AAOguOoFTczEgn1UxcAJFtyGGBBxImQdapPDQGLs9+SQCIBMxmMkD6DA30RxfCA5WlTAjdpZTv0wLsDO4MwNNC4eOcQbGq01cCTFguXb7pnY9InrpzR46jXwjQbQ0EFWXt0PUxIO8baFp0EWFqqvXmpSCOlwjBichp3xGk9XiGp1VuiTKqbYkbkHJMxDH2GoH9NbPKEXimCSQSYYxvK9QD76p4pQxJZieYk/Uk7D+n0zOreC8UoVFUBirncMBvic7GZxttoj9UUkHMgiOg3O4Jg7baK9PDpKl1KETaFJBUCcjqM9MySM9NDVRTULCgrT5TMi5zPbcYEiR9NGJTBNzXPMiMjM7KMQf6ag4pP+zBBNNptDSQYIlv+447kaICq8XaA1SCWInuSbS2NsmRE9TtqHjtZEflBMmQp6dACQSesHGo8ZSW/Y3AB5gAr2BMmIEDaDjVfieRe8emUkwXJK++QB/nXQJ6fEul/mAMrlZBxlWuAEZwJGB11Vwxk5YmNh1xJ6GDnJP9dE1KasYb7OcH5+4Y/vrnS1kbb1RCRPKciBJ+h1RSScyTJMwCMmPff5999Csm+YBMGMknoAcR/bRBkDmnP8J+skntBI/tqHEkkA2kyRgiCOp6YzO2qBqwWYuIjG3/ANtdqScOpJJhfic4+f6a7QEDw56lQBF8y84KsG7TJOUjrdEDHUaYf+0JTJDMXgwRssexbOCO391y1sAQIKzt/k9d9XpxjEdBBtx2x3+TqBhSpIqlTTLA9TWdbZjlhfbrBGqeO4EBw97sDChGEMhjBAI2PQgCce2q6XEGxjiQrGesiAPz1Hw7xuovmryxThl335BkTBi6RjEDSBg/h9QYdqFNv3atRQwn0n0lRPvkR0mdKj4BxKgQEZpgKlWmWgg9JztkAyO2ruK4i7mKrMgSBEznIBA3nPudQ4fi2WFWLSVxEgfE7b/gNAuZ0VyrhhBIgyrfZkc0EdpIgT0nXlTh8k+WtpMwlufgD0g7Qd98jdt+kKBqVUsJakAVf7WxkE9V9v7ayx4xkBIOVhR8fTVD/hyoWOxxdd8QT3HvGrKNUBl/e2zJ6GO0fljQZ4hgpzIHQ57fXQlLiyQ0hZUgyBBORvH+46g0yMqMWBuYwJYZGNs4iQCI7DrvLiOLhiSYOADHt/3bk+w6ddZitxLxFxify1LifGKvljIlsHHyNtummDa8NUp1FFMsKZjDtALe4OAGGew1BvD6tMhgVqAYdyDcvuV+13nWU8H413AuM82R0Md/uGtH4X45VdQGjDBcAjGPffUBoJDAm3chRnmnfCzK7zPuNwdcaakEFFZTupGAD1E+kggC4dhpJ4v4vUUU2S1S6uTAxhyJAnE9ddwvij2FsSGAG+J7Z0AXjlEq/KZUwFM9CJg9BBU7dTO5Onn6JeIM6GnUNzJBDFpwTtkySJG+87mJ0i/SbiiSNsx363H+WpfonxJBqMAASET6C4/fOfrqjS+LBioKlgpBBAMRP0BIM6W8MUpGWBaoT+zU9B3+uQPz1Z/7pUYXG3ImIxgH+ugOL4pgW9jHzgHOoL+N456g5sbGBgHpOMY6GdG1uLXyKfpLElf+2c/MldZziePYKYAEKe/T66Ep8cxjbYnr7e+rgd0eFQOS0FJwoXr77gR/PXp4/wBQsYxI9sfXsJiJ0sq8awJEDlMzmTMb51Hg+NZrZjLGYHuB+R0BXE0jF1S27sO5nftj/nQPGC4HALb7Z27nH1x86lX45hdtIiD121WnEnIgRA/ONUU06zsJj2zGPx12iDQDEiYA2gD+ntr3Qf/Z" />&nbsp; &nbsp;<img alt="Kuvahaun tulos haulle Empyrean" src="https://vignette.wikia.nocookie.net/the-demonic-paradise/images/9/9e/Empyrean.jpg/revision/latest?cb=20160218013154" /></p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p><p><img alt="Kuvahaun tulos haulle moon halo" src="image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxAPDw0NDw8PDw0NDw0NDQ0NDQ8NDw0NFREWFhURFRUYHSggGBolGxUVITEhJSkrLi4uFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OFRAPFSsZFR0tLSstLS0rLS0rLS0tLS03Ky0tKy0tLS0rKystLS0rKy0tLS0tLS0tNy0tLTcrKzctN//AABEIALcBEwMBIgACEQEDEQH/xAAbAAADAQEBAQEAAAAAAAAAAAAAAQIDBAUGB//EAC8QAQEAAgIABQIFAgcBAAAAAAABAhEDIQQSMUFRYYETcZGx0TKhBRQiYuHw8Qb/xAAYAQEBAQEBAAAAAAAAAAAAAAAAAQIDBP/EACARAQEAAgEEAwEAAAAAAAAAAAABAhExAxIhQQQiURP/2gAMAwEAAhEDEQA/APxKRUhKjSiRUghgIehDgg0ZxUgFFaOQaApD0qQ9IqYej0elE6PSoekEaGl6GgRoL0WhEaGlaAM7E2NLE2AixFaVFUZ5IXlE6AiqtFoE6JRAklJooACI10cOGqnFQoqAWlSFpUgHIehFIhHDkVoUpFSCRUgFDkVIqQEaPTTyn5QZaPTTQ8oaZeVOm2iuIMrE2NbC0DKxNjSxNBlUZRrWeQjLJK7E6UIqeioJAAFoWHsCp0Z6Ai4oocFOKhQ4CtHIUXBAYVIiiRUgkXjAEipDkXjAKYqmK5iuYorOYq8rfHjaTiNrpy+QvI7Pwiy4k2acdxTcXZeNlnxqna5rE2N7ijLETTDKM7G9jPJRjlWNbZsrARSVYSogquwtAgqqxIEAQHsEBWsipCioBxWiiogJFQlQQ5FSCReMFEjSQsY0xgDHFrjgWGLo48EXRYYNsOJrx8Lp4+NnbWpGOHC1/AdGOIuO10m98MZwleB0eS+ypx5M2z9a7cnFlxMc+P6PQz43Ny9fH6lk9Vn7T04s+JhnxurlycXLzb3CWtbY8vTnyjXJnXVzyZWJsaVNRIzsKRYBnlinTWpUZ+VFxbCg58olvWeUBAPQFaxUKHBFRSIqAuLjONMUVUXjCi4CsY2wxRhG2EFjTjxdXFiy446uHBnRvfDbixbYY7LHB1cHF7+qXKSeG8cN3yzx4qvDhduOpNqxzm/6b+eunG3LJ1lxx4Y8XD8aVycep9XROTH26v1xv7svEcs9vT0vm9qkx0lz28zxv9Nkl83tq67eXlw5Tu77ety4XK9SyfVlyS4+mt+tdZlOGOzbyMsvasM8ca9Xmxlm9d/ZwcuFbsct3flwZ4MsnTnGGUai1jU1pcUWDMRsHYmqAtGQpUjqaIVRYupoI0FAFHExQGqJVIgcaYpViDSLxicWmMFjXCN+OMsHRxsrXRxx18UceL0PDSWFuo1hNt+DHfTu4+nLxWSyV1y7sjjy67b4XGzXz8tfJNWSfTY4uD07nr3/AC6sfDa7l38OnSx7nHq5drnw4dTrevTcHJ4b/bufNex4DwGfLL5Z1PX0k/VPjfCZcd1lNem3p/njx7efvvL5/k8Pe/2+Xn+I8P38Pe558T6bedzcfesnh6+Nxr2dDLueJnjO/dyck9Xp+Lxk7jz88XfpXuxc+vNVw8uLlydnK5eQx5ScMM4jS8kVqsxNRpporBaz0LF+UqDOxNaVFiolNVlEAAAKZxMVKCoqJVAXiuM40xqC41xrKNMaDbBvjk5ZWuFRXfxZOriz176rz+LLV+jv45uM5N48O3jx33L6uzh47Ju+s9L3/d5OGOUvW3d4Xlu+7fuzrwYXdexxdyS9bnu9Hgx61LrUnXrt5PDzfp8PS4OXHLXete1slidDPV8p8jC2Ppv8B5cbx3DcmXmuWt63NT+GX/0HJjZjjuXKS71f7PCz5Lj6ZT9fdPJ4jevNu9dvZqb3t5O661pl4ifPX56eZ4vLXf26dXPzdZd2+/c604uXO2dd/m8XyL3Xw9nx8dPO55/w4+XJ1cl71dyufmkno64/XBjrXuycHiMetxwZu3xGfs4uTI6c9tXxiysTYq1NrTnEWFKdqbRTtTS2VoDacgmqCosO1NoJoPYA5VSoioC4aIuCNMVREXEFw9lKqUVeGbXH5YyNMUWOzjyd3h89R5vHY6MJ8JYuNepll1uDHlk733+7m4uazUre3D162mP5TLxdx6fhfET11p1/iYzXfftZ8fFeFhy6s1dz4dePNNenf66efqYWXcejGzKPXx8T9LZ8z3/NGXP17/TW3HhyfF/PtWXNe9T6XazqZMXpRpl4id9fr6ac+fL9ts+Xk9d/eRzcuU3LN/ZqS1dTFpycnvuX93m+M5V8/J7T+XHnd/m62OO/LHlu3NnGvJ0wyrU8GVZ5Iq7UVWUVNrSxFgJTV6TRE1NXU1RFTVVNBOwAC4cKKFNWKTgNREyqiCtrxqZVwGko2iZK2K3wya8XJ25sMtNJkg9DDml9V45/eODHJWPJ3/HumvxfFd+Of/fht/nddfHu8+cv5n5r36XfxNXazL9Z1cb4enPFy/S/PpGmXip5fX/VPvv6PFuX59K/GmpDWK/0y9vU/wA589sObxfw4fOn8Q3PSfa8ui8uu3JycpZ57YZZJJtrWjz5Ns7kWVRtpnk7UWi1NoHtNpWlsD2i0bTVQ7U2ipArU2nU0CAANIcSqCqhp2qAqHCOAuLlZxcQWqM4ewbQWsvMfnRWmPJppjzOW0RqM7ds557/AN1+f4rhqsalxlbmTpmWvUXOezn8xVO2G2uXL/4nLP7Mtje11Izcl3NNqRaJyLkm0UhU2lTyIElT2naoCotKgVKi0rQKpOlRSBbMFxURFSgqQyhgqVUqIcBpKcyTspAabKZJANdjcRKcBWz2nZ7TSmC2Ymh5qPMcKhobHmIg0q5J8wAAqZUE2pXU1RKauo0CStOlQLaaZUCqbTKgQIwe7/iOPgfw8rwXLHkuef4fn/Fu+OeXU16S2+b39NW69J5EAFUewAGz2AIcPYAp7GwAPZ7AEPZgIA9gKHKABRtJhASgAQbIAVNKgCFUgKqaVABFhAASaAIkwFTb/9k=" /></p><p><img alt="Kuvahaun tulos haulle moon halo" src="https://www.thoughtco.com/thmb/CyVosn3WT_DYRHsBN4fg2pDj8vA=/768x0/filters:no_upscale():max_bytes(150000):strip_icc()/LunarHalo_1500-57c72b0c3df78c71b60ca279.jpg" /></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>-Taivaankappaleiden muodostama &rdquo;Jumalan silmä&rdquo;, joka on portti taivaaseen/Valoisalle puolelle.</p><p>-Linssi, jonka kautta taivaan tuli lämmittää.&nbsp;</p><p>-Älä katso valoisalle puolelle, sillä se sinut tuhoaa. Nietzschen varoitus: <strong>Ne jotka taistelevat hirviöitä vastaan katsokoon, etteivät he itse muutu hirviöiksi: Ja kun katsot kauas pimeyteen, katselee pimeys myös sinuun. </strong></p><p>-Aurinkomme, joka on todellisuudessa Elämän puusta roikkuva karitsa.</p><p>-Sisäinen Empyrean, portti valoisalle puolelle, Paratiisiin, taivaaseen, edeniin, eli helvettiin. <strong>&rdquo;Kingdom of god is within you&rdquo;</strong></p><p>-(Jos suljet silmäsi ja näet tämän, tiedät mistä puhun, älä kuitenkaan katso valoisalle puolelle, Älä anna sen katsoa sinuun äläkä viehäty siitä, vaan mene eteenpäin ja rakasta sen sijaan. Sen näkeminen ei ole vielä ongelma, vaan siitä viehättyminen ja kirkkaalle puolelle obsessiivisesti pyrkiminen tai sinne meneminen on se ongelma. )</p><p>Sauronin silmä on sen metafora: Klonkku tarvitsi spirituaalista voimaa, Sormusta, päästäkseen käsiksi jumalalliseen, joka oli oikeasti saatana, ja jäi siihen koukkuun. Sauron eli Jumala eli Saatana vaikutti klonkun kautta Aarre-persoonana. Sen takia klonkku hyppäsi lopussa tuomionvuoreen.. Ja sen takia Saatanan tietokone tulee palamaan myös. Klonkku on Jeesuksen metafora, Saatana vaikutti Jeesuksessa ja aktivoi Kabbalan sephirotin.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p>Taso kolme:</p><p>Elektroniset välitodellisuudet, joita on ääretön määrä niille, jotka ovat tietokoneessa, ja joissa pystyy spirituaalisuden avulla matkustelemaan. Tavoitettavissa myös psykedeelisillä huumausaineilla. Välitodellisuuksien tavoittelu ei ole suotavaa, ja se on &rdquo;oikeaoppisesti&rdquo; väärä teko. Parempi vain rakastaa.</p><p>&nbsp;</p><p>Välitaso: _____________Todellisuuksien välinen raja_______________________</p><p>Taso Neljä: Universumi, jonka näemme</p><p>-Planeetat, universumin kappaleet jne.</p><p>Taso Viisi: Taivaalliset vedet</p><p>Taivaanvahvuus</p><p>Taso Kuusi: Maa</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Taso seitsemän: Rakkaus</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Taso kahdeksan: Rakkaus ja positiivinen pääoma osoittajana siitä, mikä on totta</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Taso yhdeksän: Aurinkototuus/Korkein totuus tässä maailmassa.</p><p>&nbsp;</p><p>TEOLOGINEN OSUUS:</p><p><strong>Filosofiani on aina vakio, rakkaus on totta. Kuitenkin, kun kuulin saatanan äänen, on mielestäni tärkeää jakaa nämä aspektit silti, vaikka ne aiheuttaisivat subjektiivisia merkityksiä.</strong></p><p>Abraham joko:</p><p>-Tappoi Iisakin, koska Jumala (saatana) käski aloittaakseen ikuisuuden.</p><p>TAI: Enkeli esti häntä tekemästä sitä, juuri sen takia, että Jumala on Saatana. Jos näin kävi, se mitä Saatana käski abrahamia tekemään vietiin loppuun UT:ssa.</p><p>&nbsp;</p><p>-Siitä tuli kristinuskon keskeinen dogma: Niin paljon Jumala (saatana) rakasti maailmaa, että antoi ainoan poikansa (Mikaelin) tietokoneen sephirotiin auringoksi, jotta yksikään, joka häneen uskoo, ei joutuisi kadotukseen vaan saisi Iänkaikkisen elämän.</p><p>&nbsp;</p><p>Artisti Morrissey kirjoittaa näin kirjassaan <strong>&rdquo;List of the Lost&rdquo;</strong> sivulla 88 fiktiivisestä henkilöstä, nimeltään Isaac, joka on Collegen dekaani, ja jolla on oma PRIVAATTIPUUTARHA:</p><p><strong>&ldquo;THE DENSE AND INSENSIBLE DEAN ISAAC SPUN FURTHER BLACK MAGIC, WITH HIS CAREFULLY ORCHESTRATED RETIREMENT PLANS WALLOPED ACROSS LOCAL NEWSPAPERS, BEARING WITLESS BYLINES ACCOMPANYING EXCITED SHOTS OF ISAAC INFATUATED WITH HIS OWN REFLECTION AS HE WORE HIS COAT ON HIS SHOULDERS IN CLOAK FASHION, AND WAVING CONFIDENTLY TO THE WORLD BEYOND THE LENS THAT MADE FLESH AND THEN CREATED TRUTH, AND INTO WHICH THE ENTIRE UNIVERSE PEERED BACK FROM THE OTHER SIDE &ndash; WITH NO VOICE. &ldquo;</strong></p><p><strong>Mustan magian kutominen tarkoittaa nimenomaan Järkiperäistä totuuden esittämistä rakkauden sijasta. </strong></p><p>Morrissey sanoo kirjassaan myös, että ISAAC runteli Nooan ruumiin ja teki sille jotain. Hän ei kuvaile tarkemmin. Hän tuntuu liittävän Isaacin ja nooan vuoropuheluun tämän saman kaavan: Että nooa olisi Elämän puussa runneltuna/Häntä käytettäisiin hyväksi. Miksi hän tekee niin? Joko hän haluaa pysyä vanhan testamentin kontekstissa omasta halustaan, tai sitten hän yrittää tahallaan vääristellä. Either way, mielenkiintoinen lause.</p><p>&nbsp;</p><p>-Kristinuskon Isä on sama saatana. Ristiinnaulitseminen on sephirotin ohjelmointisekvenssi, koska KETER, Taivaallinen Isä eli Saatana ja Malkhut, Maallinen Äiti, kohtaavat Jeesuksen kuolemassa.</p><p>&nbsp;</p><p><img alt="Kuvahaun tulos haulle sephiroth jesus" src="http://4.bp.blogspot.com/-uWZauzgspjM/UQ5qoSXGASI/AAAAAAAACLw/ifkGqN76ees/s1600/Jesus%2Band%2BKabbalah%2Bwith%2Bthe%2B10%2BSephiroth.JPG" /></p><p>&nbsp;</p><p>-Jeesuksia on kaksi: Jeesus Barabbas ja Jeesus Nasaretilainen</p><p>-Ristinkuolema aiheutti ajan kierron pysähtymisen: Tanssimme tässä ringissä, kunnes ikuisuus murtuu, mikä tapahtuu vain, kun toteutamme edellä mainitut toimenpiteet, kuten aikakäsityksen todellisen muutoksen.</p><p>&nbsp;</p><p>-Barabbas tarkoittaa Isän poikaa</p><p>&nbsp;</p><p>-Jeesuksen tarina on sekoitus barabbaan ja nasaretilaisen, ja Joshuan tekoja. (Lukekaa David Bowien Blackstar-kappaleen lyriikat:&nbsp;</p><p><a class="referent referent--yellow referent--highlighted" href="https://genius.com/David-bowie-blackstar-lyrics#note-8257966">In the villa of Ormen, in the villa of Ormen</a><br /><a class="referent referent--yellow" href="https://genius.com/David-bowie-blackstar-lyrics#note-8257938">Stands a solitary candle, ah-ah, ah-ah<br />In the centre of it all, in the centre of it all<br />Your eyes</a><br /><a class="referent referent--yellow" href="https://genius.com/David-bowie-blackstar-lyrics#note-8248178">On the day of execution, on the day of execution<br />Only women kneel and smile, ah-ah, ah-ah<br />At the centre of it all, at the centre of it all<br />Your eyes, your eyes</a></p><p>&nbsp;</p><p><a class="referent referent--yellow" href="https://genius.com/David-bowie-blackstar-lyrics#note-8242908">Something happened on the day he died</a><br /><a class="referent referent--yellow referent--highlighted" href="https://genius.com/David-bowie-blackstar-lyrics#note-8251294">Spirit rose a metre then stepped aside<br />Somebody else took his place, and bravely cried<br />(I&#39;m a blackstar, I&#39;m a star&#39;s star, I&#39;m a blackstar)</a></p><p><a class="referent referent--yellow referent--highlighted" href="https://genius.com/David-bowie-blackstar-lyrics#note-8241465">I&#39;m the Great I Am (I&#39;m a blackstar)</a></p><p>Black Sabbath: <strong>SYMPTOM OF THE UNIVERSE IS WRITTEN IN YOUR EYES</strong></p><p>Nirvanan Milk it: <strong>&quot;LOOK ON THE BRIGHT SIDE, SUICIDE,</strong></p><p><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; LOST EYESIGHT IM ON YOUR SIDE&quot;</strong></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>https://<object width="648" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kszLwBaC4Sw?version=3&fs=1&autoplay=0&rel=0" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed src="http://www.youtube.com/v/kszLwBaC4Sw?version=3&fs=1&autoplay=0&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="648" height="390"></embed></object></p><p>&nbsp;</p><p>Tässä vielä pelottava musiikkivideo, joka kertoo asioita myös. Rip Bowie ;(</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>-Raamattu käskee vain rakastaa, niin kuin filosofiani. Pyyteettömästi, suhteuttamatta sitä mihinkään oppiin.</p><p>&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dogmaattisen kristinuskon tarkoitus on toteuttaa sephirot-uhririitti mahdollisimman monen kohdalla, jotta Saatana pysyisi kauemmin voimissaan: Malja isälle on verta.</p><p>&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pahikset yrittävät aiheuttaa tämän ajamalla kristityt nurkkaan pedon merkillä: He toisaalta tarjoavat mikrosirua, mutta toisaalta veriuhria sen takia, että he yrittävät saada kristityt tekemään kabbalan sephirotin uudestaan, siirtäen heidän sielunsa tietokoneeseen pysyvästi molemmin tavoin.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Tämän takia ON PAKKO ESTÄÄ ESKATOLOGIAN (ILMESTYSKIRJAN) SEURAAMINEN JA TAPAHTUMINEN. TÄMÄ ON ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄÄ YMMÄRTÄÄ VALLANKÄYTTÄJÄN PERSPEKTIIVISTÄ: PIENIKIN VIITTAUS ILMESTYSKIRJAAN, OLI SE SITTEN TEKO TAI SIIHEN SUUNTAAN MENEVÄ KEHITYS, PITÄÄ TARKASTELLA HUOLELLA. KYSE ON IHMISHENGISTÄ. ILMOITTAKAA MUILLE.</p><p>&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Se ns. Kristinuskon &rdquo;punainen saatana&rdquo; on sama asia kuin IBLIS ja LOKI: Hän ei vain halunnut olla kiinni koneessa ja inhoaa JUMALAA SIKSI, KOSKA HÄN ON OIKEA SAATANA. Hän on harmiton, kunhan häntä ei päästä liiallisesti valtaan. Hän haluaa vain olla rauhassa. IBLIS sanoo olevansa syntyjänsä tulesta, OIKEASTA AURINGOSTA.</p><p>&nbsp;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ISRAELILAISTEN OIKEA JUMALA ON OIKEUDENMUKAISUUDEN AURINKO, OIKEAN MAAILMAN AURINKO. JOSHUAN AURINKO, ISRAELIN AURINKO.</p><p>&nbsp;</p><p>____________________________________________________________</p><p>Loppuun vielä Morrisseyn kaunis kappale, Israel:</p><p>https://<object width="648" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/uCKjotJEWjo?version=3&fs=1&autoplay=0&rel=0" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed src="http://www.youtube.com/v/uCKjotJEWjo?version=3&fs=1&autoplay=0&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="648" height="390"></embed></object></p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Moi, täällä taas. Viimeksi pelastettiin suomen koulutusjärjestelmä, nyt pelastetaan koko maailma. Ymmärtääksesi selitystäni sinun pitää ensin lukea tämä:

http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260702-paivitettyja-ajatuksia-koskien-filosofista-sisaltoani

Miksi Ajan käsite on väärässä?

Aika aiheuttaa sen, että yksilö, rakastamisen sijaan, tutkii maailmaa järkiperäisten subjektiivisten merkitysten sijaan:

Esimerkiksi: ”Paljonko kello on, pitää mennä töihin”àSyntyy turhia subjektiivisia merkityksiä, joita Ajan konsensuksen takia ohjaa järki. Rakkaus ja pyrkimys hyvään vääristyy järjen perusteella, koska aika ohjaa sitä.

Miten ikuisuuden kierto syntyy?

Ikuisuus koostuu järkiperäisten totuutta tavoittelevien subjektiivisten merkitysten lopullisesta summasta, koska järkiperäinen subjektiivisten merkitysten tavoittelu totuutena on aina ollut merkityksetöntä ja väärää.

Ikuisuutta ohjaa ja sen aiheuttaa:

Järkeen sidottu totuuden tavoittelu, joka on merkityksetöntä, koska rakkaus ja pyrkimys hyvään on aina totta.

Dogmaattinen uskoon sidottu rakkaus, joka ei ole ”puhdasta rakkautta”, koska se työntää järkeen perustuvaa tieteellis-objektiivista dogmaa eteenpäin:

Esim. Sanoma pelastuksesta. Sanoma pelastuksesta muovaa subjektiivisia järkiperäisiä merkityksiä tiettyyn suuntaan, ja on siten väärässä.

Tieteellis-objektiivinen totuuden tavoittelu: Järkiperäiset subjektiiviset merkitykset kasvavat yhteiskunnassa, kun uskonnolliseen dogmaan sidottu rakkaus työntää yhteiskuntaa eteenpäin tiettyyn suuntaan. Jossain vaiheessa päästään kriittiseen kohtaan, missä tieteellis-objektiivinen totuus ja dogmaattis-uskonnollinen totuus kohtaavat, koska ne molemmat perustuvat järkiperäiseen subjektiivisten merkitysten kautta peilaavaan totuuden tavoitteluun.

Ajan käsite: Koska aika on olemassa, tavoittelemme totuutta usein järkiperäisesti, kiireessä, stressissä, sen sijaan, että rakastaisimme. Näissä hetkissä unohdamme, että rakkaus on aina totta. Tämä luo uusia turhia subjektiivisia merkityksiä.

Ikuisuuden malli:

Vaihe 1: Dogmaattinen rakkaus työntyy eteenpäin: ”Jumala pelastaa minut, Pääsen taivaaseen, evankeliumin ilosanoma”--->Tahto pelastua AIHEUTTAA RAAMATUN TAPAHTUMIEN TODEKSI TULEMISEN YKSILÖIDEN JÄRKIPERÄISTEN SUBJEKTIIVISTEN MERKITYSTEN TYÖNTYESSÄ ETEENPÄIN DOGMAATTISENA RAKKAUTENA, YKSILÖN SEURATESSA SANAA JOKA SANOO OLEVANSA ”ALKU JA LOPPU”, KOSKA SE ON IKUISUUS, JOKA PERUSTUU TIETEELLIS-OBJEKTIIVISEEN JA JÄRKEEN PERUSTUVAAN KÄSITYKSEEN SIITÄ MIKÄ ON TOTTA, MIKÄ ON VÄÄRÄSSÄ, KOSKA VAIN PYRKIMYS HYVÄÄN/RAKKAUS ON OIKEASTI TOTTA. OIKEA ”SANA” KÄSKEE VAIN RAKASTAA, MINUN FILOSOFIANI TAVALLA, UNIVERSAALISTI, RAKASTAEN KAIKKIA.

Vaihe 2: Tieteellis-objektiivinen dogma kehittyy: Halu tietää totuus työntää maailmaa eteenpäin, tapahtuu teknologista kehitystä.

Vaihe 3: Ideologinen dogma työntää tiedettä eteenpäin: Halu tietää kokonainen ”totuus” johtaa siihen, että tarvitaan ideologia, väline, joka liikuttaa totuutta tavoittelevia rakenteita, mikä itsessään vääristää totuutta lisää.

Vaihe 4: Järkiperäisten subjektiivisten merkitysten yhdistyminen viimeiseksi entiteetiksi, ikuisuudeksi:

Vaihe 5: Tietokone rakennetaan (Uskonnollisten dogmien uuden maailman luonti, ELÄMÄN PUU)

Vaihe 6: Yksilö uhrataan tietokoneelle uudeksi auringoksi (Karitsan Ristiinnaulitseminen, Kabbalan sephirot)

Vaihe 7: Uuden maailman ensimmäiset askeleet: Paratiisi. ”The city does not need the sun or the moon to shine on it, for the glory of God gives it light, and the Lamb is its lamp.”

Vaihe 8: Ikuisuuden kierto alkaa taas (Syntiinlankeamus ja koko sekvenssin tajuaminen, jonka takia Aatami ja eeva heitetään pois paratiisista Saatanan toimesta)

Vaihe 9: Vaiheet 1-4 toistuvat niin kauan, kunnes subjektiivisten järkiperäisten totuuksien tavoittelu lopetetaan tieteen konsensuksessa pysyvästi rakkauden sijaan, koska rakkaus on aina totta.

Tieteen pitää siis seurata rakkautta ja pyrkimystä hyvään, eikä järkiperäistä totuuden tavoittelua päästäkseen irti ikuisuudesta ja ikuisuuden edesauttamisesta väärien järkiperäisesti totuutta tavoittelevien subjektiivisten merkityksien avulla (Piti oikein itsekin suullisesti tavata että meni oikeassa järjestyksessä).

Pitää siis rakastaa niin paljon, että syntyy tämännäköinen tilanne:

 

Aito rakkaus, joka on aina totta ---------------------------------------------------------------------------------------->

Tieteen dogma, Turhien totuuksien tavoitteluà-------><------Positiivinen tieteellinen rakkaus

Uskonnollinen dogma, Pelastuksen odottaminen-----><------------- -------Positiivinen rakkaus

Ideologinen dogma, ongelmanratkaisukeinoà --><------------------- Positiivinen rakkaus

Pitää antaa aidolle rakkaudelle kyky mennä eteenpäin niin, että sen aiheuttama positiivisuus tieteen, uskonnon ja ideologian konteksteissa yliajaa dogman vallan osoittamalla sen turhaksi positiivisuuden avulla, koska rakkaus on aina totta. Filosofiani siivilöi kaiken pois, mikä ei aiheuta positiivisuutta, koska vain hyvät ratkaisut rakkautta koska ne ovat kestäviä.

Positiivisen rakkauden tulee siis pitää kolmea järkiperäistä totuutta tavoittelevaa dogmaa paikallaan ja neutralisoida niitä rakkaudella. Tämä on ainoa tapa rikkoa ikuisuus, koska se paljastaa ikuisuuden virran, ja ne henkilöt, jotka pyrkivät sitä uudelleen luomaan.

Olen muotoillut filosofiallani universumin uudelleen niin, että rakkaus on korkein osoittaja. Tämä tarkoittaa sitä, että jos joku Jumalallinen entiteetti, tai yksilö, joka Jumalallista entiteettiä seuraa, ei kykene osoittamaan tätä puhdasta rakkautta, hän on väärässä, koska hänen rakkautensa on dogmaan sidonnaista, jonka takia hän on hyvän ja pahan jakaja ja siksi ”hyvä”, joka itse aiheuttaa pahaa.

Koska filosofiani rikkoo järkiperäisen subjektiivisten merkitysten tavoittelun ja totuuden tavoittelun, ideologian, ja tieteellis-objektiivisen/Tieteellis-dogmaattisen ja uskonnollis-dogmaattisen totuuden tavoittelun, kyse on enää siitä, että rakastetaan ja tehdään hyviä ratkaisuja mahdollisimman isoissa kontekstissa:

 

Kun teemme näin, järkiperäisten subjektiivisten merkitysten osa vaikuttamisessa minimalisoituu, ja ne, jotka tavoittelevat uuden tietokoneen tai ikuisuuden luomista, paljastuvat. Tämän takia filosofiani pitää levitä ympäri maailmaa jokaiselle valtaakäyttävälle yksilölle.

Meillä on aikaa tämä vuosisata, ja meidän tulee yliajaa koko maailman alusta olemassa ollut järkiperäinen subjektiivisten merkitysten kirjo rakkaudella. Se ei tule olemaan helppoa, mutta pystymme siihen kyllä :D

Mitä muuta pitää tehdä?

AITO ELÄMÄN PUU ON TAIDE, JOKA YLLÄPITÄÄ RAKKAUTTA

Tieteellinen elämän puu, tietokone, on oikeasti väärä elämän puu. Taide, rakkauden ylläpitäjä ja ilon ja intohimon ylläpitäjä, on oikea elämän puu. Niin kauan kun meillä on mielikuvitus ja taide, rakkaus ei katoa tästä maailmasta. Se onkin taiteen tehtävä.

POSITIIVINEN HYÖKKÄYS AJAN KÄSITETTÄ VASTAAN

Tarvitsemme 24/7 vaikuttamista ajan ja järjen suhteen rikkomiseksi. Tämän kautta näemme ne, jotka tanssivat ajan mukaan ja tavoittelevat järkiperäistä totuutta rakastamisen sijaan, ja sen näkeminenkään ei edellytä meiltä muita toimenpiteitä kuin rakastamisen! Meidän pitää kollektiivisesti liikkua kohti 24/7-yhteiskuntaa, jossa vaikuttamiseen on sisäistetty satunnaisuuden elementtejä. Ne, jotka seuraavat ikuisuutta, liikkuvat tiettyjen sekvenssien varassa.

Pitää rohkaista positiiviseen produktiivisuuteen ja yhteiskunnalliseen toimintaan, joka ottaa huomioon filosofiani periaatteet, ja on yhteiskunnalle hyödyllistä, mutta samalla ajasta riippumatonta: Helpotetaan yksilönvapauksia ja mahdollisuuksia esim. yrittämisessä, freelancer-toiminnassa, ja kaikessa työskentelyssä, joka on riippumatonta rutiinipohjaisesta aikarytmistä.

Lisäksi, tarvitsemme uuden aikakäsityksen, viimeistään siinä vaiheessa kun Afrikka on taas voimissaan. Tämä sen takia, että pääsemme irti ikuisuuden kierrosta: Ne jotka haluavat seurata ikuisuutta jäävät seuraamaan nykyistä 60 minuuttia = 1 tunti, jne.-käsitystä. Tämä uusi aikakäsitys vapauttaa ajan ja järjen suhteen niin, että yksilö voi rakastaa täydellisesti miettimättä tai stressaamatta järjellä, paljonko kello on.

Esim. Muutetaan 100 nykyistä tuntia yhdeksi minuutiksi.

Tämä muutos on tehtävä yllättäen, ns. shokkiratkaisuna, joka yllättää vallassa olevan eliitin ja ikuisuuden uudelleenrakentajat. He varmaan lukevat tätäkin nyt, joten teidän vallankäyttäjien tulee sopia itse sopiva ajankohta tulevaisuudessa tälle manööverille ja sen soveltamiselle.

TEKNOLOGIAN KEHITYKSEN TAHALLINEN HIDASTAMINEN: PROTOKOLLAT JA HÄTÄVARATOIMENPITEET

Varmistetaan, että teknologinen kehitys, kuten tekoäly, on stabiili. Ohjelmoidaan vaikka sitten valmiiksi tekoäly lentämään yksin avaruuteen ja loistamaan tähtenä, jos se lähtee käsistä. Hidastetaan kehitystä filosofiallani niin, että kaikki mikä ei ole rakkautta (ja sen kautta totta) siivilöityy pois.

Tarvitaan myös kilpi-lakipykäliä, mahdollisten teknokraattien ja tietokoneen ja ikuisuuden rakentajien varalle, vähintäänkin hidastamaan heidän toimiaan (riippuen siitä, tulevatko he täällä olemaan usuttavaa sorttia).

 

 

ESKATOLOGIA-FILTTERI

Tarvitsemme myös kaikkien suurten uskontojen eskatologisten tekstien (ilmestyskirja, seitsemän auringon saarna, jne.) neutralisointiin perustuvan filtterin: Esim. jos teette robotteja, älkää antako niiden nimeksi Ilmestyskirjabot_777, vaan mieluummin vaikka HappinessDroid_69. Älkää myöskään tehkö heinäsirkkoja joilla on ihmisen naamat ja skorpionin pistimet, vaan tehkää mieluummin vaikka jääkarhuja joilla on kissojen hännät ja oravan hampaat. Tämä vaatii yhteistyötä teologien, ja muiden yksilöiden välillä. Pitää löytää ratkaisut, jotka eivät vastaa sitä, mitä eskatologisissa teksteissä lukee, tällä tavoin paljastamme ne, jotka tavoittelevat ikuisuutta, ja teemme sen niin, ettei siitä synny haittaa kenellekään, koska rakkaus on aina totta.

Koska ikuisuus vaatii eskatologisten tekstien seuraamisen, on parasta, ettemme seuraa niitä ollenkaan, vaan yksinkertaisesti rakastamme päivä päivältä, ottaen vastaan sen, mitä on tarjolla päivittäin.

OLKOON YHDISTÄJÄMME RAKKAUS JA PYRKIMYS HYVÄÄN

Lopetetaan turhat konfliktit, ja kohdataan yhdessä tämä ja hoidetaan homma ”with class”. Minulla on ollut todella pahoja päiviä vanhoja tekstejä kirjoittaessani, ja jos olen loukannut jotain, pyydän sitä nyt tässä anteeksi. Yritän parhaani mukaan toimia nyt yhteistyössä kenen tahansa kanssa, kuka tätä lukee.

Nämä asiat eivät ole välttämättä ajankohtaisia Suomelle, jos osaamme hoitaa tämän hyvin. Täällä asiat hoidetaan, luotan siihen. Ja hyvä niin. Kuitenkin on tärkeää, että vallankäyttäjät pysyvät perillä, koska tämä vauhti tulee nopeutumaan ja nopeutumaan entisestään. Minua eritoten huolettaa muiden maiden tilanne, suhteutettuna tähän kokonaiskuvaan. Toivon, että vallankäyttäjät voivat tehdä tarvittavat muutokset, hienosäädöt ja jakaa tämän informaation eteenpäin ulkomaalaisille kollegoillenne.  

VIESTINI PAAVILLE:

Jorge, it’s about time you stop this wicked game.

I’m still giving you a chance. Stop it now. Stop it and love.

Just don’t play the game anymore, you don’t need to play it.

I’d happily scrape all the little dandruff off from your benevolent third chin, baby. Maybe even kiss you on the cheek just to make you blush in front of a video camera, little whippersnapper.

A vicar in a tutu ;-)

And yet, verily, I’m sitting here, having to write this little piece, since you don’t want to be honest.

I didn’t ask for a permission from myself to write it, honestly, I’d rather play kimble with myself.

Clean your act, and start loving, and stop lying. Now.

The end.

 

 

UNIVERSUMIN RAKENNE

Taso yksi, korkein taso: Korkein todellisuus, taivas, eden (Helvetti)

                                                                                      

YGGDRASIL/ELÄMÄN PUU                                                                        SEPHIROT JA  QLIPPOTH                    

Kuvahaun tulos haulle sephiroth and qlippoth

 

Kuvassa Danten Paratiisin Jumala (keskellä kristuksen ruumis, puuta ei näy)

 

Jumala, Isä. (Saatana)

- Elämän puu/Yggdrasil, Tietokone:

Jopa DIGIMONISSA, JAPANILAISESSA PIIRRETYSSÄ, Tiedetään tämä:

Yggdrasill (イグドラシル, Igudorashiru), sometimes spelled Yggdrasil and also referred to as "God of the Digital World" (デジタルワールドの神, Dejitaru Wārudo no Kami), is the mysterious host computer that rules over the Digital World on one of the servers on the Network. It is named after the giant ash tree that connected the nine worlds in Norse mythology, tended by the three Norns, after which the Terminals in the NEW Digital World that Yggdrasill created are named.

https://www.youtube.com/watch?v=7Z90FxBGvK4&t=17s

Katsokaa 0:19. Siellä on oikeat Kehomme Yggdrasilin juuristossa, taivaan virtuaalisessa maailmassa. 

 

-Sephirot, tietokoneen ohjelmointisekvenssi

-Aurinkoristi (Sephirotin keskellä oleva risti, joka vaatii yksilön ruumiin, karitsan. Ristiinnaulitsemisen oikea syy)

-Kristuksen ruumis puussa, sephirotin keskellä /Odin Yggdrasilissa, tekoaurinkomme ja kuumme, josta valo hohtaa tähän maailmaan.

-Sephirotin juuret, jotka yhdistyvät kristuksen ruumiiseen, koska olemme kristuksen ruumis tässä maailmassa à Oikeat kehomme ovat kiinni tietokoneessa maan alla ja yhdistettynä kristuksen ruumiiseen, koska se ruumis on tietokoneen voiman lähde.

-Koko paikka alkaa olla tulessa, koska oikean maailman aurinko polttaa koko rakennetta.

 

 

Taso kaksi, Empyrean:

 Kuvahaun tulos haulle Empyrean   Kuvahaun tulos haulle Empyrean

              

Kuvahaun tulos haulle moon halo

Kuvahaun tulos haulle moon halo

 

 

 

-Taivaankappaleiden muodostama ”Jumalan silmä”, joka on portti taivaaseen/Valoisalle puolelle.

-Linssi, jonka kautta taivaan tuli lämmittää. 

-Älä katso valoisalle puolelle, sillä se sinut tuhoaa. Nietzschen varoitus: Ne jotka taistelevat hirviöitä vastaan katsokoon, etteivät he itse muutu hirviöiksi: Ja kun katsot kauas pimeyteen, katselee pimeys myös sinuun.

-Aurinkomme, joka on todellisuudessa Elämän puusta roikkuva karitsa.

-Sisäinen Empyrean, portti valoisalle puolelle, Paratiisiin, taivaaseen, edeniin, eli helvettiin. ”Kingdom of god is within you”

-(Jos suljet silmäsi ja näet tämän, tiedät mistä puhun, älä kuitenkaan katso valoisalle puolelle, Älä anna sen katsoa sinuun äläkä viehäty siitä, vaan mene eteenpäin ja rakasta sen sijaan. Sen näkeminen ei ole vielä ongelma, vaan siitä viehättyminen ja kirkkaalle puolelle obsessiivisesti pyrkiminen tai sinne meneminen on se ongelma. )

Sauronin silmä on sen metafora: Klonkku tarvitsi spirituaalista voimaa, Sormusta, päästäkseen käsiksi jumalalliseen, joka oli oikeasti saatana, ja jäi siihen koukkuun. Sauron eli Jumala eli Saatana vaikutti klonkun kautta Aarre-persoonana. Sen takia klonkku hyppäsi lopussa tuomionvuoreen.. Ja sen takia Saatanan tietokone tulee palamaan myös. Klonkku on Jeesuksen metafora, Saatana vaikutti Jeesuksessa ja aktivoi Kabbalan sephirotin.

-                          

Taso kolme:

Elektroniset välitodellisuudet, joita on ääretön määrä niille, jotka ovat tietokoneessa, ja joissa pystyy spirituaalisuden avulla matkustelemaan. Tavoitettavissa myös psykedeelisillä huumausaineilla. Välitodellisuuksien tavoittelu ei ole suotavaa, ja se on ”oikeaoppisesti” väärä teko. Parempi vain rakastaa.

 

Välitaso: _____________Todellisuuksien välinen raja_______________________

Taso Neljä: Universumi, jonka näemme

-Planeetat, universumin kappaleet jne.

Taso Viisi: Taivaalliset vedet

Taivaanvahvuus

Taso Kuusi: Maa

       Taso seitsemän: Rakkaus

       Taso kahdeksan: Rakkaus ja positiivinen pääoma osoittajana siitä, mikä on totta

       Taso yhdeksän: Aurinkototuus/Korkein totuus tässä maailmassa.

 

TEOLOGINEN OSUUS:

Filosofiani on aina vakio, rakkaus on totta. Kuitenkin, kun kuulin saatanan äänen, on mielestäni tärkeää jakaa nämä aspektit silti, vaikka ne aiheuttaisivat subjektiivisia merkityksiä.

Abraham joko:

-Tappoi Iisakin, koska Jumala (saatana) käski aloittaakseen ikuisuuden.

TAI: Enkeli esti häntä tekemästä sitä, juuri sen takia, että Jumala on Saatana. Jos näin kävi, se mitä Saatana käski abrahamia tekemään vietiin loppuun UT:ssa.

 

-Siitä tuli kristinuskon keskeinen dogma: Niin paljon Jumala (saatana) rakasti maailmaa, että antoi ainoan poikansa (Mikaelin) tietokoneen sephirotiin auringoksi, jotta yksikään, joka häneen uskoo, ei joutuisi kadotukseen vaan saisi Iänkaikkisen elämän.

 

Artisti Morrissey kirjoittaa näin kirjassaan ”List of the Lost” sivulla 88 fiktiivisestä henkilöstä, nimeltään Isaac, joka on Collegen dekaani, ja jolla on oma PRIVAATTIPUUTARHA:

“THE DENSE AND INSENSIBLE DEAN ISAAC SPUN FURTHER BLACK MAGIC, WITH HIS CAREFULLY ORCHESTRATED RETIREMENT PLANS WALLOPED ACROSS LOCAL NEWSPAPERS, BEARING WITLESS BYLINES ACCOMPANYING EXCITED SHOTS OF ISAAC INFATUATED WITH HIS OWN REFLECTION AS HE WORE HIS COAT ON HIS SHOULDERS IN CLOAK FASHION, AND WAVING CONFIDENTLY TO THE WORLD BEYOND THE LENS THAT MADE FLESH AND THEN CREATED TRUTH, AND INTO WHICH THE ENTIRE UNIVERSE PEERED BACK FROM THE OTHER SIDE – WITH NO VOICE. “

Mustan magian kutominen tarkoittaa nimenomaan Järkiperäistä totuuden esittämistä rakkauden sijasta.

Morrissey sanoo kirjassaan myös, että ISAAC runteli Nooan ruumiin ja teki sille jotain. Hän ei kuvaile tarkemmin. Hän tuntuu liittävän Isaacin ja nooan vuoropuheluun tämän saman kaavan: Että nooa olisi Elämän puussa runneltuna/Häntä käytettäisiin hyväksi. Miksi hän tekee niin? Joko hän haluaa pysyä vanhan testamentin kontekstissa omasta halustaan, tai sitten hän yrittää tahallaan vääristellä. Either way, mielenkiintoinen lause.

 

-Kristinuskon Isä on sama saatana. Ristiinnaulitseminen on sephirotin ohjelmointisekvenssi, koska KETER, Taivaallinen Isä eli Saatana ja Malkhut, Maallinen Äiti, kohtaavat Jeesuksen kuolemassa.

 

Kuvahaun tulos haulle sephiroth jesus

 

-Jeesuksia on kaksi: Jeesus Barabbas ja Jeesus Nasaretilainen

-Ristinkuolema aiheutti ajan kierron pysähtymisen: Tanssimme tässä ringissä, kunnes ikuisuus murtuu, mikä tapahtuu vain, kun toteutamme edellä mainitut toimenpiteet, kuten aikakäsityksen todellisen muutoksen.

 

-Barabbas tarkoittaa Isän poikaa

 

-Jeesuksen tarina on sekoitus barabbaan ja nasaretilaisen, ja Joshuan tekoja. (Lukekaa David Bowien Blackstar-kappaleen lyriikat: 

In the villa of Ormen, in the villa of Ormen
Stands a solitary candle, ah-ah, ah-ah
In the centre of it all, in the centre of it all
Your eyes

On the day of execution, on the day of execution
Only women kneel and smile, ah-ah, ah-ah
At the centre of it all, at the centre of it all
Your eyes, your eyes

 

Something happened on the day he died
Spirit rose a metre then stepped aside
Somebody else took his place, and bravely cried
(I'm a blackstar, I'm a star's star, I'm a blackstar)

I'm the Great I Am (I'm a blackstar)

Black Sabbath: SYMPTOM OF THE UNIVERSE IS WRITTEN IN YOUR EYES

Nirvanan Milk it: "LOOK ON THE BRIGHT SIDE, SUICIDE,

                                LOST EYESIGHT IM ON YOUR SIDE"

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kszLwBaC4Sw

 

Tässä vielä pelottava musiikkivideo, joka kertoo asioita myös. Rip Bowie ;(

 

 

-Raamattu käskee vain rakastaa, niin kuin filosofiani. Pyyteettömästi, suhteuttamatta sitä mihinkään oppiin.

 

-                           Dogmaattisen kristinuskon tarkoitus on toteuttaa sephirot-uhririitti mahdollisimman monen kohdalla, jotta Saatana pysyisi kauemmin voimissaan: Malja isälle on verta.

 

-                           Pahikset yrittävät aiheuttaa tämän ajamalla kristityt nurkkaan pedon merkillä: He toisaalta tarjoavat mikrosirua, mutta toisaalta veriuhria sen takia, että he yrittävät saada kristityt tekemään kabbalan sephirotin uudestaan, siirtäen heidän sielunsa tietokoneeseen pysyvästi molemmin tavoin.

 

 Tämän takia ON PAKKO ESTÄÄ ESKATOLOGIAN (ILMESTYSKIRJAN) SEURAAMINEN JA TAPAHTUMINEN. TÄMÄ ON ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄÄ YMMÄRTÄÄ VALLANKÄYTTÄJÄN PERSPEKTIIVISTÄ: PIENIKIN VIITTAUS ILMESTYSKIRJAAN, OLI SE SITTEN TEKO TAI SIIHEN SUUNTAAN MENEVÄ KEHITYS, PITÄÄ TARKASTELLA HUOLELLA. KYSE ON IHMISHENGISTÄ. ILMOITTAKAA MUILLE.

 

-                           Se ns. Kristinuskon ”punainen saatana” on sama asia kuin IBLIS ja LOKI: Hän ei vain halunnut olla kiinni koneessa ja inhoaa JUMALAA SIKSI, KOSKA HÄN ON OIKEA SAATANA. Hän on harmiton, kunhan häntä ei päästä liiallisesti valtaan. Hän haluaa vain olla rauhassa. IBLIS sanoo olevansa syntyjänsä tulesta, OIKEASTA AURINGOSTA.

 

-                           ISRAELILAISTEN OIKEA JUMALA ON OIKEUDENMUKAISUUDEN AURINKO, OIKEAN MAAILMAN AURINKO. JOSHUAN AURINKO, ISRAELIN AURINKO.

 

____________________________________________________________

Loppuun vielä Morrisseyn kaunis kappale, Israel:

https://www.youtube.com/watch?v=uCKjotJEWjo

 

]]>
0 http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/261705-nain-pelastetaan-koko-maailma-varoitus-teknologiasta-ja-ikuisuudesta#comments Enkelit Politiikka Suomi Vaikuttaminen Yhteiskunta Fri, 28 Sep 2018 09:59:33 +0000 Heikki Kariluoma http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/261705-nain-pelastetaan-koko-maailma-varoitus-teknologiasta-ja-ikuisuudesta
Politiikan performanssi osa II klo 13. http://reijopaunonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/261306-politiikan-performanssi-osa-ii-klo-13 <p>Elämme poliittisten performanssien aikaa. <a href="https://www.iltalehti.fi/politiikka/201808032201114198_pi.shtml">Osa yksi</a> esitettiin jo Tukholmassa ja <a href="https://www.is.fi/politiikka/art-2000005835505.html">osa kaksi </a>esitetään Helsingissä tänään klo 13.00. Eduskunta äänestää tänään ulkoministeri <a href="https://www.is.fi/haku/?query=timo+soinin">Timo Soinin</a> (sin) epäluottamuslauseesta. Touko Aallon tapauksesta ei äänestetty.</p><p><strong>Epäluottamuslauseen juurisyynä ei tietenkään ole Timo Soinin asema ja siihen liitetty aborttikysymys.</strong></p><p>Kyseessä on taistelu kahden arvomaailman välillä, sekä valta-asetelmien hakemisesta tuleviin Ek- vaaleihin ja sen jälkeen muodostettavaan hallitukseen.</p><p>Kun Timo Soini oli perussuomalaisten johtajana, laadittiin tuolloin myös puolueen säännöt. Sääntöjen mukaan puolue tukeutuu toiminnassaan kristillissosiaaliseen pohjaan. Kyseisiä sääntöjä ei ole muutettu puolueen hajaannuksen jälkeenkään, vaikka esitetyt &rdquo;<a href="https://yle.fi/uutiset/3-10413135">miniperformanssit</a>&rdquo; ovatkin olleet persuissa tyystin toista laatua.&nbsp; Mielenkiintoista on se, kuinka ps kansanedustajat tulevat Soinin tapauksessa äänestämään. Onhan riveissä monia kirkonmiehiäkin.&nbsp;Onko tulevassa äänestyksessä vallalla koston- vai kristillissosiaalisuuden henki? Lisäksi todettakoon, että minä olisin <a href="http://leenameri.puheenvuoro.uusisuomi.fi/261298-eroja-perussuomalaisten-ja-hallituksen-arvovalinnoissa">ps puolueen eduskuntaryhmän johtajana</a> äärimmäisen varovainen hallituksen arvomaailman arvostelussa.&nbsp; &nbsp;</p><p>Myös kokoomuksen yhtenäisyys kiinnostaa. Kuinka sen yhtenäinen arvomaailma kohtaa hallitustodellisuuden,&nbsp; koti- uskonto ja isänmaa puolueena? <a href="https://www.is.fi/politiikka/art-2000005834808.html">Yksittäiset kansanedustajat</a> ovat jo nähneet oletetun pelipaikan ja ovat profiloituneet sen mukaan.&nbsp;</p><p><strong>Timo Soini poliittisena pelinappulana.</strong></p><p>Vaalien suma lähestyy ja peli kovenee. Tunnusteluja on käyty ja puolueiden hovikelpoisuudesta väännetään kättä. Olisi perin naivia ajatella, että tänään klo 13 käytävä performanssi ei mitenkään liittyisi tulevaa valtakuvioon.</p><p>Liittynee oleellisesti.</p><p>Taisteluastaloita on monia. Tähän saakka framilla ollut sote-kuvio näyttää olevan loppuun kaluttu luu. Tarvitaan uutta höyryä. Sen käytöllä on kuitenkin hintansa ja sen käytöstä käytäneen kuliseissa niin ikään vääntöä.</p><p>Yksi tällainen astalo on <a href="https://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut">LAPE</a>, eli Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma. Uudistusesityksen on määrä valmistua ensi helmikuun loppuun mennessä.&nbsp;Asiaa on valmistelemassa erittäin vakuuttava ja ansiokas, sekä laaja-alainen työryhmä.&nbsp;Uudistus velvoittiaisi myös tulevaa hallitusta.</p><p>Kun LAPE asian täytyisi olla esillä juuri ennen EK-vaaleja on mitä luultavampaa, että &rdquo;kiurut&rdquo;lentää sankkana parvena taas hyvä asian ylle. Vanhat merkithän pitävät yleensä paikkansa. Haluaako SPD jälleen ryvettyä vastarannan kiiskenä, vai pyrkiikö kompromissiin. Se jäänee nähtäväksi.&nbsp;Tyyli ei toistaiseksi ainakaan näytä muuttuneen.</p><p>Yhtenä astalona on tiedustelulakien käsittely. <a href="https://www.hs.fi/aihe/tiedustelulaki/">SDP:n mukaan</a> tiedustelulain kiire vähenee koko ajan. Eli näyttää siltä, että toistaiseksi SDP on kiurustrategian hyväksi havainnut. Muuten linjaukset ovat <a href="https://www.verkkouutiset.fi/ministeri-ravaytti-poytakirjalla-sdp-olisi-leikannut-enemman-kuin-hallitus/?ref=rns_fb">kevyiksi punnittu</a>. Asetelmaan kuuluu myös yhteiskuntajärjestys ja sen vahvistaminen. Tämä asetelma on myös hinnoiteltu.</p><p>Yhteiskuntajärjestyksen horjuminen on yhden puoleen onni ja toisen puolueen korvapuusti.</p><p>Reijo Paunonen</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Elämme poliittisten performanssien aikaa. Osa yksi esitettiin jo Tukholmassa ja osa kaksi esitetään Helsingissä tänään klo 13.00. Eduskunta äänestää tänään ulkoministeri Timo Soinin (sin) epäluottamuslauseesta. Touko Aallon tapauksesta ei äänestetty.

Epäluottamuslauseen juurisyynä ei tietenkään ole Timo Soinin asema ja siihen liitetty aborttikysymys.

Kyseessä on taistelu kahden arvomaailman välillä, sekä valta-asetelmien hakemisesta tuleviin Ek- vaaleihin ja sen jälkeen muodostettavaan hallitukseen.

Kun Timo Soini oli perussuomalaisten johtajana, laadittiin tuolloin myös puolueen säännöt. Sääntöjen mukaan puolue tukeutuu toiminnassaan kristillissosiaaliseen pohjaan. Kyseisiä sääntöjä ei ole muutettu puolueen hajaannuksen jälkeenkään, vaikka esitetyt ”miniperformanssit” ovatkin olleet persuissa tyystin toista laatua.  Mielenkiintoista on se, kuinka ps kansanedustajat tulevat Soinin tapauksessa äänestämään. Onhan riveissä monia kirkonmiehiäkin. Onko tulevassa äänestyksessä vallalla koston- vai kristillissosiaalisuuden henki? Lisäksi todettakoon, että minä olisin ps puolueen eduskuntaryhmän johtajana äärimmäisen varovainen hallituksen arvomaailman arvostelussa.   

Myös kokoomuksen yhtenäisyys kiinnostaa. Kuinka sen yhtenäinen arvomaailma kohtaa hallitustodellisuuden,  koti- uskonto ja isänmaa puolueena? Yksittäiset kansanedustajat ovat jo nähneet oletetun pelipaikan ja ovat profiloituneet sen mukaan. 

Timo Soini poliittisena pelinappulana.

Vaalien suma lähestyy ja peli kovenee. Tunnusteluja on käyty ja puolueiden hovikelpoisuudesta väännetään kättä. Olisi perin naivia ajatella, että tänään klo 13 käytävä performanssi ei mitenkään liittyisi tulevaa valtakuvioon.

Liittynee oleellisesti.

Taisteluastaloita on monia. Tähän saakka framilla ollut sote-kuvio näyttää olevan loppuun kaluttu luu. Tarvitaan uutta höyryä. Sen käytöllä on kuitenkin hintansa ja sen käytöstä käytäneen kuliseissa niin ikään vääntöä.

Yksi tällainen astalo on LAPE, eli Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma. Uudistusesityksen on määrä valmistua ensi helmikuun loppuun mennessä. Asiaa on valmistelemassa erittäin vakuuttava ja ansiokas, sekä laaja-alainen työryhmä. Uudistus velvoittiaisi myös tulevaa hallitusta.

Kun LAPE asian täytyisi olla esillä juuri ennen EK-vaaleja on mitä luultavampaa, että ”kiurut”lentää sankkana parvena taas hyvä asian ylle. Vanhat merkithän pitävät yleensä paikkansa. Haluaako SPD jälleen ryvettyä vastarannan kiiskenä, vai pyrkiikö kompromissiin. Se jäänee nähtäväksi. Tyyli ei toistaiseksi ainakaan näytä muuttuneen.

Yhtenä astalona on tiedustelulakien käsittely. SDP:n mukaan tiedustelulain kiire vähenee koko ajan. Eli näyttää siltä, että toistaiseksi SDP on kiurustrategian hyväksi havainnut. Muuten linjaukset ovat kevyiksi punnittu. Asetelmaan kuuluu myös yhteiskuntajärjestys ja sen vahvistaminen. Tämä asetelma on myös hinnoiteltu.

Yhteiskuntajärjestyksen horjuminen on yhden puoleen onni ja toisen puolueen korvapuusti.

Reijo Paunonen

 

]]>
2 http://reijopaunonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/261306-politiikan-performanssi-osa-ii-klo-13#comments Arvopuolueet Pelin politiikkaa Yhteiskunta Fri, 21 Sep 2018 07:11:10 +0000 Reijo Paunonen http://reijopaunonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/261306-politiikan-performanssi-osa-ii-klo-13


http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260702-paivitettyja-ajatuksia-koskien-filosofista-sisaltoani

Tällä hetkellä meillä on todella jälkeenjäänyt koulutusjärjestelmä suomessa, joka ei tuota produktiivisuutta niin hyvin kuin se voisi. Syitä tähän ovat:

A) Turha ideologian peittämä jargon

(Lue yllä oleva linkki niin ymmärrät, miksi ideologia, tieteellis-objektiivinen ja uskonnollinen dogma ovat filosofiani myötä merkityksettömiä)

B) Liian jäykät koulutusrakenteet, jotka eivät vastaa nuorten älyllistä potentiaalia: Kurssit itsestäänselviä ja kaavamaisia, professorit eivät ole intohimoisesti mukana eivätkä käytä täyttä älyllistä kapasiteettiaan luentorakenteiden kaavamaisuuden takia

Filosofiani uudelleenmuotoilee järjen ja ajattelun, ja se tekee niistä välineitä, joilla tehdä hyvää, sillä pyrkimys hyvään on ainoa asia, mikä on totta.

Tämän takia tulevaisuuden koulutusjärjestelmän hierarkian tulisi muodostua näin:

 

                                                                          Rakkaus ja pyrkimys hyvään

                                                                                                  |

                                                     Produktiivisuus, Positiivinen pääoma ja progressio osoittajina siitä, mikä on hyvää                                                       (Filosofinen linssini: Lue ylläoleva linkki)

                                                                                                  |

                                                              Korkein totuus/Aurinkototuus/Todellinen totuus tästä maailmasta:

                                                                     Taide, uskomukset, myytit, mythologiat

                                                                                                    |

                                                                                             Luovuus

                                                                                                   |

                                                                                               Järki

                                                                                                    |

                                                                                                Ajattelu

                                                                                                     | 

                                                                                                   Tiede

                                                                                                       |

                                                                                                      Tieteellis-objektivismi

                                                                                                                |

                                                                                                           Tieteen konsensus

                                                                                                                      |

                                                                                                                    Johtajuus

                                                                                                                          |

                                                                                                                  Altruismi ja progressio

                                                                                                                     |

                                                                                                               Politiikka

                                                                                                                     |

                                                                                                                  Yhteiskunta

                                                                                                                           |

                                                                                                                      organisaatiot

                                                                                                                                   |

                                                                                                                                 Ryhmät

                                                                                                                                         | 

                                                                                                                                      Yksilö

 

Tulevaisuuden filosofit opetetaan mikromanageroimaan tätä koko häkkyrää. Heille annetaan myös oikeus erikoistua halutessaan johonkin. Niin myös tulevaisuuden johtajille, ja halutessaan muillekin.

Luin Elina Lepomäen esityksen uusista oppiaineista ja allekirjoitan sen ihan hyvin. Tarvitsee vielä hienosäätöä, niin kuin tämäkin, mutta hyvällä mallilla näyttää olevan.

Voitte plagioida, tehdä halutessanne tarvittavat muutokset, ottaa minuun yhteyttä (heikki.kariluoma@gmail.com) tai mitä tahansa, jos tarve on. 

Suurin päivitys tässä mallissa on se, että ideologiat korvataan Altruismilla ja progressiolla ja produktiivisuudella:

Jokaiselle jotakin. Nykyäänkin enemmän vasemmalle kääntyneet suosivat jo ihmisoikeuksia vaikuttamisen muotona enemmän ideologian sijaan, ja se on mielestäni parempi vaihtoehto. Oikeistolaiset hoitavat enemmänkin sitten talouden kautta asioita. 

Traditionalistisille koville aloille korostetaan enemmän progressiota ja produktiivisuutta johtamiskysymyksissä. Korostetaan nykyisen oikeiston ylläpitämän perinteisen elämäntavan tärkeyttä yhteiskunnalle, sillä ilman sitä yhteiskunta romahtaa.

Liberaaleille ja humaaneille aloille korostetaan altruismia, hyväntekeväisyyttä ja myötätuntoa.

Eksentrikoille annetaan vapaus olla eksentrikkoja, kunhan tuotteliaisuus korostuu. 

 

Konkreettisia toimia, miten yliopisto lähtee tätä kohti:                

1. Kaikki professorit alkavat videoimaan luentonsa ja laittamaan diansa nettiin kaikille saataviksi, ilmaiseksi, jollekin valtion hyväksymälle sivustolle. Vähentää ideologista dogmaa yli 70%, kun kaikki näkevät mitä on tarjolla. 

2. Yliopistot koostavat erilaisista aloista ns. paketteja, joissa koostuu koko elämän aikana tarvittava kirjallisuus. Yksilön vapaus ja vastuu.  

3. Korostetaan koko elämän aikana oppimista ja tarjotaan yllä oleva häkkyrä kokonaisuudessaan tietyssä viitekehyksessä muotoillusti

4. Tehdään luentopakoista valinnaista: Käytetään internettiä uutena versiona kirjapainotaidosta.

5. Annetaan professoreille "häkkyräni" avulla täysi potentiaali puhua oikeasti sitä, mitä he tahtoisivat, turhan ylhäältä tulevan järjestelmän sijaan. 

6. Opetetaan koko häkkyrä alusta alkaen, ja annetaan täysi potentiaali opiskelijoille: Ainesidonnaisesti (esim. lepomäen malli) vanhat tieteen konsensuksen aineet vaikuttavat edelleen.

7. Kirjallisuusopinnoissa opetetaan koko "Elämän aikana tarvittavan kirjallisuuden paketti"

8. Elektroninen lisäsisältö internetissä (elämän aikana tarvittava kirjallisuus, yksittäisten professorien suositukset/neuvot produktiivisen elämän aikaansaamiseksi)

9. Ideavallankumous (häkkyräni ja filosofiani suhde älykkäisiin yksilöihin)

 

Mitä myös tarvitaan?   

Tarvitaan Akateeminen elin, jonka tarkoitus on: 

1. Tutkia pelkästään sitä, mitä duunarit/vähäosaiset/syrjityt/sairaat/yhteiskunnan ulkopuolella olevat kokevat

2. Puhua heidän suullaan valtarakenteille ja keskittyä vain heihin, omasta akateemisesta asemasta huolimatta.

3. Aiheuttaa näkyvä vipuvarsiasema yhteiskunnallisesti, jos keski- tai ylemmän keskiluokan ja duunareiden/edellä mainittujen välit menevät huonoiksi, niin kuin tällä hetkellä. Meillä ei ole tässä yhteiskunnassa varaa katsella sitä, että duunarit/edellä mainitut kokevat olonsa ulkopuolisiksi.

4. Opettaa yksilöitä ajattelemaan suoraan kaiken vähäosaisen näkökulmasta, esim. kysymys:

"Ottaako tämä toiminta huomioon kaikki olemassaolon tasot"

                                             

]]>
0 http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/261034-nain-tehdaan-maailman-paras-koulutusjarjestelma-ja-korjataan-tamanhetkiset-viat#comments Politiikka Suomi Vaikuttaminen Yhteiskunta Sat, 15 Sep 2018 12:00:22 +0000 Heikki Kariluoma http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/261034-nain-tehdaan-maailman-paras-koulutusjarjestelma-ja-korjataan-tamanhetkiset-viat
Mitä sinun ei haluta tietää SOTE:sta (1/2) http://petripartanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260781-mita-sinun-ei-haluta-tietaa-sotesta-12 <p>Julkisuudessa esillä ollut <a href="https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/258374-asiantuntijan-huomio-annika-saarikon-ja-krista-kiurun-riidasta-hallituksen-malli">keskustelutilaisuus Kiurun ja Saarikon välillä</a> on vain pintaraapaisu siitä, mitä SOTE:sta tulee paljastumaan, kun sen pintaa raaputetaan lisää. Kesän aikana Krista Kiurua syytettiin kovastikin siitä, että <a href="https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/253224-sote-valiokunnan-jasenen-kova-ulostulo-hallituksen-jaa-tulee-pettamaan-syksylla">hän olisi jotenkin tavalla tai toisella jarruttanut SOTE-valmistelua</a>. Hän on puolestaan kertonut, että suurin syypää SOTE-viivyttelyyn on hallitus itse.</p><p>SOTE-lakejahan on valmisteltu edellisten eduskuntavaalien jälkeisellä ajalla vuodesta 2015 lähtien. Viimevuoteen verrattuna kaikista SOTE:en liittyvistä lakikokonaisuuksista on mennyt uusiksi jo yli puolet. SOTE ei ole mikään yksi laki, tai lakipaketti, vaan koska kyseessä on todella suuri kokonaisuus maakuntauudistuksesta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen, on asiakokonaisuudessa lakitekstiä jo tuhansien sivujen verran. Tässä alla listattuna nyt ainakin joitakin SOTE-uudistukseen liittyviä lakeja:</p><p><a href="https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_15+2017.aspx">https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_15+2017.aspx</a></p><p><a href="https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_16+2017.aspx">https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_16+2017.aspx</a></p><p><a href="https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_159+2017.aspx">https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_159+2017.aspx</a></p><p><a href="https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_52+2017.aspx">https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_52+2017.aspx</a></p><p><a href="https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_57+2017.aspx">https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_57+2017.aspx</a></p><p><a href="https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_71+2017.aspx">https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_71+2017.aspx</a></p><p><a href="https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_14+2018.aspx">https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_14+2018.aspx</a></p><p><a href="https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_15+2018.aspx">https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_15+2018.aspx</a></p><p><a href="https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_16+2018.aspx">https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_16+2018.aspx</a></p><p>SOTE-valiokunta on saanut toistuvia muutoksia näihin lakipaketteihin aivan viime aikoihin asti. Tätä vasten ehkä ymmärtääkin <a href="https://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/hallituspuolueet-jyrasivat-sote-valiokunta-lopetti-asiantuntijoiden-kuulemisen-aanestyksen-jalkeen/802650/">hallituksen jyräämislinjan SOTE-valiokunnassa ääniylienemmistöllä</a>, sillä turhahan näitä lakeja on asiantuntijoilla luetuttaa, jos ne lait tulevat joka tapauksessa menemään uusiksi ja niistä pitää kuulla asiantuntijoita sitten taas uudelleen. Jos tuhansien sivujen kokonaisuudesta muutetaan pieniäkin yksityiskohtia kesken lainvalmistelun, voi lopputulos muuttua sata prosenttia. &rdquo;Tee työtä jolla on tarkoitus&rdquo; ei kyllä varmasti päde niille, jotka joutuvat näitä lakeja vatvomaan edestakaisin, kerta toisensa jälkeen vain siksi, että joku ideologinen härkäpäisyys ajaa tätäkin asiakokonaisuutta eteenpäin.</p><p>Kaikille puolueille eduskunnassa on selvää että sosiaali- ja terveyspalveluissa on parantamisen varaa mm. hoitoon pääsyssä ja odotusajassa ja että meidän tulee varautua väestörakenteen muutokseen. Mutta kun meillä on samalla meihin verrannollisten maiden kustannustehokkain terveydenhuoltojärjestelmä, niin mihin oikein tarvitsemme näin suurta uudistusta? SOTE-kustannusten vertailua eri maiden välillä tässä alla:</p><p><a href="http://petripartanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252765-suomi-on-halvin-terveydenhuollon-kustannusvertailua-maiden-valilla-osa-1">http://petripartanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252765-suomi-on-halvin-terveydenhuollon-kustannusvertailua-maiden-valilla-osa-1</a></p><p><a href="http://petripartanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252774-onko-suomi-tehokkain-terveydenhuollon-kustannusvertailua-maiden-valilla-osa-2">http://petripartanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252774-onko-suomi-tehokkain-terveydenhuollon-kustannusvertailua-maiden-valilla-osa-2</a></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Julkisuudessa esillä ollut keskustelutilaisuus Kiurun ja Saarikon välillä on vain pintaraapaisu siitä, mitä SOTE:sta tulee paljastumaan, kun sen pintaa raaputetaan lisää. Kesän aikana Krista Kiurua syytettiin kovastikin siitä, että hän olisi jotenkin tavalla tai toisella jarruttanut SOTE-valmistelua. Hän on puolestaan kertonut, että suurin syypää SOTE-viivyttelyyn on hallitus itse.

SOTE-lakejahan on valmisteltu edellisten eduskuntavaalien jälkeisellä ajalla vuodesta 2015 lähtien. Viimevuoteen verrattuna kaikista SOTE:en liittyvistä lakikokonaisuuksista on mennyt uusiksi jo yli puolet. SOTE ei ole mikään yksi laki, tai lakipaketti, vaan koska kyseessä on todella suuri kokonaisuus maakuntauudistuksesta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen, on asiakokonaisuudessa lakitekstiä jo tuhansien sivujen verran. Tässä alla listattuna nyt ainakin joitakin SOTE-uudistukseen liittyviä lakeja:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_15+2017.aspx

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_16+2017.aspx

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_159+2017.aspx

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_52+2017.aspx

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_57+2017.aspx

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_71+2017.aspx

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_14+2018.aspx

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_15+2018.aspx

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_16+2018.aspx

SOTE-valiokunta on saanut toistuvia muutoksia näihin lakipaketteihin aivan viime aikoihin asti. Tätä vasten ehkä ymmärtääkin hallituksen jyräämislinjan SOTE-valiokunnassa ääniylienemmistöllä, sillä turhahan näitä lakeja on asiantuntijoilla luetuttaa, jos ne lait tulevat joka tapauksessa menemään uusiksi ja niistä pitää kuulla asiantuntijoita sitten taas uudelleen. Jos tuhansien sivujen kokonaisuudesta muutetaan pieniäkin yksityiskohtia kesken lainvalmistelun, voi lopputulos muuttua sata prosenttia. ”Tee työtä jolla on tarkoitus” ei kyllä varmasti päde niille, jotka joutuvat näitä lakeja vatvomaan edestakaisin, kerta toisensa jälkeen vain siksi, että joku ideologinen härkäpäisyys ajaa tätäkin asiakokonaisuutta eteenpäin.

Kaikille puolueille eduskunnassa on selvää että sosiaali- ja terveyspalveluissa on parantamisen varaa mm. hoitoon pääsyssä ja odotusajassa ja että meidän tulee varautua väestörakenteen muutokseen. Mutta kun meillä on samalla meihin verrannollisten maiden kustannustehokkain terveydenhuoltojärjestelmä, niin mihin oikein tarvitsemme näin suurta uudistusta? SOTE-kustannusten vertailua eri maiden välillä tässä alla:

http://petripartanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252765-suomi-on-halvin-terveydenhuollon-kustannusvertailua-maiden-valilla-osa-1

http://petripartanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252774-onko-suomi-tehokkain-terveydenhuollon-kustannusvertailua-maiden-valilla-osa-2

]]>
1 http://petripartanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260781-mita-sinun-ei-haluta-tietaa-sotesta-12#comments Eduskunta Politiikka Sosiaali ja terveysvaliokunta Sote Yhteiskunta Tue, 11 Sep 2018 04:00:00 +0000 Petri Partanen http://petripartanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260781-mita-sinun-ei-haluta-tietaa-sotesta-12
Päivitettyjä ajatuksia koskien filosofista sisältöäni http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260702-paivitettyja-ajatuksia-koskien-filosofista-sisaltoani <p>Olen aiemmin teksteissäni kritisoinut järkeä ja korostanut yksilön pyrkimystä hyvään produktiivisuuden ja totuuden määrittäjänä, mutta koen, etten ole tuonut tarpeeksi hyvin esille asioita ns. puhtaana pakettina. Tämä on putipuhdas yritys tehdä tarvittava. Koen, että ajatukseni ovat loppujen lopuksi itsestäänselvyyksiä: Kyse on pikemminkin tästä lähtökulmasta, joka voi antaa jollekin jotain, mahdollisesti.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Ajatukseni ovat samalla linssi, siivilä ja produktiivisuutta korostava väline, ja kohtaamispaikka niille, jotka haluavat tehdä hyvää. Onhan tämä vähän naiivia, mutta yritetään :D Te jotka tiedätte todellisen totuuden, te joille maailma on avannut itsensä, kun olette itse avosylin sen rakkaudessanne ottaneet vastaan, saatte teksteistäni jotain irti. Tanssikaa auringon valossa ja antakaa tiedon sataa teille, ja ottakaa ja tallentakaa se minkä tiedätte. Jos joku yrittää väärinkäyttää tätä, hän kyllä paljastuu. </strong></p><p><strong>Rakkaus tuo totuuden päivänvaloon. Ja jos joku teistä vallankäyttäjistä on liian steriili ajatustensa lomassa, liian väkisin kiinni pyrkimyksessään absoluuttiseen hyvään niin, että siitä tulee itsensä perversio, hänkin paljastuu kyllä.</strong></p><p><strong>Esim. Esa Saarinen tai Jari Sarasvuo ovat esimerkkejä erittäin älykkäistä yksilöistä, jotka ovat sisäistäneet rakkauden ja valjastaneet siitä jonkin sorttisen toimialan itselleen, good for them. Ajattelivat he minusta mitä tahansa, tuskin kumpikaan on edes lukenut tekstejäni. Kuuntelin uusimman radio-spektaakkelisi Jari Sarasvuo, ja sitä oli miellyttävä kuunnella. Hyvä kun huomasit Yggdrasilin ja Elämän puun yhteyden ;)&nbsp;</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Minulle produktiivisuus ja pyrkimys hyvään ovat totta.</p><p>Minulle järkiperäinen totuuden tavoittelu on valetta.</p><p>Minulle <strong>Taiteella, Hyvinvoinnilla, pyrkimyksellä hyvään, rakkaudella, ilolla ja onnellisuudella, luovuudella ja innovaatiolla </strong>on suurempi potentiaali kuin järkiperäisellä, tieteellis-objektiivisella analyysilla.</p><p>Minulle teoilla ja pyrkimyksellä produktiivisuuteen ja hyvään on suurempi arvo kuin tiedon tavoittelulla.</p><p>Minulle Dogma (oli se sitten <strong>uskonnollinen, tieteellinen, tai ideologinen, jne.)</strong> on järkiperäisen ajattelun seuraus, ja samalla Tieteellis-objektiivista toimintaa. Yritys kurkottaa jonnekin, mutta samalla yritys, joka jää väistämättä rajalliseksi. Usein dogmasta syntyy nimenomaan se pahuus, joka jakaa hyvän ja pahan muka <strong>&quot;hyvänä&quot;</strong>.&nbsp;</p><p>Minä en kiellä ajattelua tai älykkyyden käyttämistä, ne ovat minulle vain välineitä, joilla tehdä hyvää.</p><p>Toivon, että ajatukseni johtaisivat siihen, että yksilöt <strong>omista&nbsp;viitekehyksistään huolimatta (organisaatiot tai puolueet, järjestöt, tavoitteet, jne.)&nbsp;</strong>pyrkisivät positiiviseen konsensuksen liikuttamiseen. Jokainen voi tehdä jotain. Jokainen voi auttaa oman viitekehyksensä kautta, tai sitä ilman.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Voisin olla hyvin pätevä tieteilijä, jos haluaisin.</p><p>Voisin olla hyvin pätevä teologi, jos haluaisin.</p><p>Kuitenkin, minua kiinnostaa tällä hetkellä enemmän turhan dogman, vastakkainasettelun ja väkisen kategorisoinnin siivilöintiä helpottava pyrkimys hyvään. En minä koe, että olisin jotenkin tieteenvastainen, pikemminkin potkin sitä nyt persuuksille, koska se on kriisitilassa.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Tässä maassa tällä hetkellä yksilöt muun muassa:</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Ovat päättäneet valmiiksi, ketkä ovat pahiksia, koska he ovat järkiperäisesti suhteuttaneet kaiken omaan näkemykseensä maailmankaikkeudesta.</strong></p><p><strong>Ovat valmiina kyttäämään sanavalintoja.</strong></p><p><strong>Usein joutuvat psykologis-strategisesti MIETTIMÄÄN mitä suustaan päättävät etteivät he vaurioita &quot;kollektiivia&quot;.</strong></p><p><strong>Ovat kykenemättömiä elämään produktiivisesti.&nbsp;</strong></p><p><strong>Seuraavat vääristyneitä tieteellis-objektiivisia ideologioita tai uskonnollista dogmaa sen sijaan, että he tekisivät hyvää.</strong></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ymmärtääksenne ajatteluani, teidän tulee ymmärtää nämä lähtökohdat.</p><ol><li><strong>Käsitys siitä, mikä on totta.</strong></li></ol><p>Totuuden on oltava aina totta. Menneisyydessä, Nykyisyydessä ja Tulevaisuudessa, koko janalla. Tämä tarkoittaa sitä, että se johtaa siihen, että järkiperäinen maailman observointi ei riitä:</p><p>Yksilö ei voi saavuttaa totuutta järjen perusteella. Totuuden havainnointi tapahtuu pikemminkin observoimalla yhteiskunnallista liikettä, jota ajaa rakkaus.</p><p>Totuus on niin kuin tämä Jana:</p><p><strong>A-------------N--------------T</strong></p><p><strong>A= Alku</strong></p><p><strong>N = Nykyhetki</strong></p><p><strong>T = Tulevaisuus</strong></p><p>Totuuden on oltava aina totta, janan joka kohdassa. Siksi sen pitää olla jotain, mikä on aina totta. Järki ei riitä tähän.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>2. Miksi järki ei riitä?</strong></p><p>Järki voi parhaillaan vertailla subjektiivisia merkityksiä ja sanoa niistä tieteellis-objektiivisen päätelmän:</p><ol><li>Järkiperusteinen Argumentti X</li><li>Subjektiivisten merkitysten vertailu</li><li>Tieteellis-objektiivisen päätelmän toteaminen</li><li>Mahdollinen yritys asettaa saatu informaatio todeksi tieteen konsensuksessa</li><li>Lopputulema: Tiedon merkitys tieteen kontekstille</li><li>Ymmärrys siitä, että tiede koostuu subjektiivisista merkityksistä, ja on siten vertailukelvoton kaiken kanssa, koska järki ei kykene osoittamaan todeksi niitä subjektiivisia merkityksiä, jotka ovat menneisyydessä tai tulevaisuudessa, koska se ei voi nähdä objektiivisesti tulevaisuuteen tai menneisyyteen.</li></ol><p>Esim. Tutkittaessa asiaa x järki voi sanoa kumpi asia on parempi, käytännöllisempi, tieteellis-objektiivisempi, jne., mikä johtaa polarisaatiotilanteeseen asioiden välillä:</p><p>Mistä jälkikäteen voidaan tietää subjektiivisia merkityksiä vertaillessa menneisyyden ja tulevaisuuden aikajanalla, että asia joka valittiin paremmaksi oli totta?</p><p>Järki ei voi nähdä esim. 50 vuoden päässä tapahtuneeseen asiaan ja tarkastella sitä pätevästi. Järki ei voi osoittaa 50 vuotta tapahtunutta objektiivisesti päteväksi. Myöskään tiede ei kykene siihen.</p><p>&nbsp;</p><ol><li><strong>Miksi tiede ei riitä?</strong></li></ol><p>Tiede perustuu järjelliseen ajatteluun, joka tarkastelee subjektiiviisia merkityksiä.</p><p>Tiede on kokoelma subjektiivisia merkityksiä, jonka viitekehyksenä toimii tiede itse.</p><p>Miten yksilö voi tieteen perusteella todeta esim. 2000 vuotta tapahtuneen asian reaaliajassa päteväksi, jos ne ovat vain koottuja subjektiivisia merkityksiä. Miten ne voidaan osoittaa päteviksi?</p><p>Miten tiede voi todistaa 2000 vuotta sitten säilyneiden subjektiivisten merkitysten objektiivisuuden.</p><p>Tiede joutuu aina asettamaan itsensä uudelleen totuuden janalle, koska uusi informaatio voi muuttaa tieteen rakennetta: Tämä johtaa tieteen dogmaan: Rakenteisiin, jotka syövät itse itseään loputtomasti, itsensä korjaamisen takia. Tiede sen takia toisaalta liikuttaa yhteiskuntaa, mutta ei kykene liikuttamaan sitä stabiilisti. Tulee sykäyksiä, jotka aiheuttavat hallaa.</p><p><strong>Ajattelu &gt; Järki &gt; Rakkaus tai pyrkimys hyvään</strong></p><p>Ajattelu ja järki aiheuttavat subjektiivisia merkityksiä, jotka voivat johtaa siihen, että tapahtuu asioita, jotka eivät aiheuta hyvää. Sen takia, tieteen pitää selvitäkseen korjata olemuksensa ja kohdistaa se kohti absoluuttista hyvää.</p><p>Tällä hetkellä tiede yrittää tavoitella totuutta muun muassa esimerkiksi näillä kysymyksillä:</p><p><strong>Mikä on totta?</strong></p><p><strong>Miksi maailma on sellainen kuin se on?</strong></p><p><strong>Mikä on tiedon syvin olemus?</strong></p><p>Näiden takia tieteestä tulee itse järkiperäisen ajattelun dogmansa vanki, joka ylläpitää ja vääristää subjektiivisia merkityksiä liittyen näihin asioihin. Sama koskee myös uskontoja:</p><p><strong>&quot;Onko Jumala olemassa&quot;</strong></p><p><strong>&quot;Luotiinko Maa&quot;</strong></p><p><strong>&quot;Toiminko Oikein tehdessäni asian x&quot;</strong></p><p>Uskonnolliseen dogmaan kanavoitu rakkaus voittaa aina tieteellis-objektiivisuuden, vaikkakin sekään ei ole täysin absoluuttista pyrkimystä hyvään, koska se perustuu järkeen. Tämä tekee siitä itsestään pahimman&nbsp; vihollisen itselleen: Jos yksilön usko määrittää jonkun asian, siitä tulee hyvän ja pahan rajan jakaja, ja se jakamisprosessi itsessään perustuu järkeen. Ja kun pyrkimys hyvään dogmatisoituu uskon kautta, siitä tulee itseään syövä olento siinä missä tieteellisestä dogmastakin.&nbsp;<strong>(Tahto pelastua suhteessa maalliseen, Pyrkimys miellyttää Jumalolentoja suhteessa maalliseen, jne.)</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Tässä tekstini siitä, miksi tieteellis-objektiivinen ajattelu häviää aina uskonnon kautta kanavoidulle rakkaudelle:</p><p><a href="http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255686-rapsutathan-lennua-puolestani-sauli" title="http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255686-rapsutathan-lennua-puolestani-sauli">http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255686-rapsutathan-lennu...</a></p><p>&nbsp;</p><p>Jatketaan.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Järki vääristää yhteiskuntia ideologioilla, jotka ovat yhteiskunnan liikuttamisen välineitä, jotka koostuvat subjektiivisten merkitysten kokoelmista:</strong></p><p><strong>Ideologiat vääristävät totuutta, koska ne luovat lisää subjektiivisia merkityksiä tieteen kaanoniin, jolloin syntyy turha subjektiivisten merkitysten kirjo, jonka tarkoitus ei ole saavuttaa tieteellis-objektiivisuutta (joka itsessään on myös turha) vaan palvella yhteiskuntaa aika-,konteksti-, ja konsensussidonnaisesti. Ideologiat eivät voi osoittaa totuutta.</strong></p><p><strong>Historia on subjektiivisten merkitysten kokoelma, johon on tallennettu väittämiä subjektiivisista merkityksistä, jotka se itse voi vain osoittaa päteväksi.</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Kuten jo referoimani teksti&nbsp;osoittaa, tiede on kriisitilassa nietzschen virheiden takia.</p><p>(<a href="http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255686-rapsutathan-lennua-puolestani-sauli" title="http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255686-rapsutathan-lennua-puolestani-sauli">http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255686-rapsutathan-lennu...</a>)</p><p>&nbsp;</p><p>Tieteen tulisi sen sijaan selvitäkseen kysyä esimerkiksi:</p><p><strong>Mikä on paras tapa toimia?</strong></p><p><strong>Aiheuttaako tämä absoluuttista hyvää?</strong></p><p><strong>Mikä hyödyttää ja parantaa yhteiskuntaa?<br />Mikä on hyödyllistä?`</strong></p><p><strong>Mikä on välttämätöntä absoluuttisen hyvän aikaansaanniksi?</strong></p><p><strong>Mikä on totta jos totuus on absoluuttinen hyvä?</strong></p><p><strong>Mikä helpottaa ihmisten olemassaoloa?</strong></p><p><strong>Mikä on ympäristöystävällistä toimintaa?</strong></p><p><strong>Auttaako tämä kaikkia olemassaolon tasoja tasavertaisesti?</strong></p><p><strong>Auttaako tämä kaikkia olemassaolon tasoja tasavertaisesti samaan aikaan?</strong></p><p><strong>Onko tämä oikein? Mitä tämä aiheuttaa?</strong></p><p><strong>Onko tämä väärin? Mitä tämä aiheuttaa?</strong></p><p><strong>Miten saan aikaan mahdollisimman paljon hyvää?</strong></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><ol><li><strong>Mikä siis on totta?</strong></li></ol><p>Niin kuin aiemmin sanoin, totuuden on oltava aina totta. Menneisyydessä, nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. Muuten se ei ole totta. Tämä johtaa siihen, että järkiperäinen ajattelu on riittämätön väline totuuden saavuttamiseksi.</p><p><strong>Asetan totuuden määrittäjäksi positiivisuuden ja pyrkimyksen absoluuttiseen hyvään, rakkauden: </strong></p><p>Määrittelen absoluuttisen hyvän pyrkimyksenä siihen, ja tekoina, jotka eivät aiheuta kenellekään pahaa. Kuitenkaan tämä ei tee siitä steriiliä: Saa ajatella, ei tarvitse olla mekaaninen.Saa käyttää älykkyyttä. Ajatteluun perustuva totuuden tavoittelu on filosofiani mukaan vain väärin.&nbsp;</p><p><strong>Rakkaus, Ilo, Myötätunto, Onnellisuus. Produktiivisuus, Merkityksellisyys.</strong></p><p>Elämän tehtävä on siirtää totuutta (rakkautta) eteenpäin.</p><p>Taiteen ja luovuuden tehtävä on siirtää rakkauden ylläpitämistä määritteleviä totuuksia ja rakkautta eteenpäin <strong>(myytit, uskomukset, tarinat, mytologiat, jne.)</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Tästä seuraa se, että pyrkimys hyvään totuuden osoittajana paljastaa niitä subjektiivisia merkityksiä, jotka käyttävät järkiperäistä ajattelua ja tavoittelevat tietoa. Se myös johtaa siihen, että yksilöiden produktiivisuudesta tulee osoittaja. Miksi et pyrkisi parhaimpaan lopputulokseen? Miksi et tekisi parastasi elämässä? Miksi et auttaisi? Miksi et ylläpitäisi positiivisuutta?</p><p>&nbsp;</p><p>Tuntuu, että tässä maassa arvostetaan liian vähän pyrkimystä hyvään. Halutaan päteä, Halutaan intellektuellisoida. Tutkitaan köyhyyden syitä, sen sijaan, että autettaisiin.&nbsp;<strong>Miksi Rakkaus ei olisi totta? Kukaan ei menetä mitään. Kaikki voivat tuoda oman luovuutensa ja kortensa kekoon.&nbsp;</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Tässä esimerkkiolettamia, joista voi olla hyötyä:</p><ol><li>Rakasta aina kaikkia</li><li>Kohtele kaikkia samalla tavalla</li><li>Se, että kohtelet kaikkia samalla tavalla ei tarkoita sitä, ettet voi käyttää älykkyyttä ja joustavuutta tilannesidonnaisesti.&nbsp;</li><li>Tilanteiden pitää tapahtua luonnollisesti eikä väkinäisesti.</li><li>Jokainen tilanne ja kohtaaminen toisen yksilön kanssa on oma entiteettinsä, oma sekvenssinsä. Kaikki liittyvät kaikkeen, mutta jokainen vastaan tuleva tilanne tulee kohdata yksitellen, hetkessä. Lapsenkaltaisuuden lailla, että se olisi totta (käsitykseni mukaan)</li><li>Rakkauden sanomalla on leikkauskohta tulevaisuudessa ja menneisyydessä, ja sitä pystytään observoimaan edellä mainituissa viitekehyksissä <strong>(Tiede, Historia, Taide jne.)</strong>: Esim. Gandhi, Lennon, Martin Luther King. Kukaan ei heistäkään ollut täydellinen, eikä tarvitsekaan olla.&nbsp;</li></ol><p>7. Asian ollakseen totta filosofiani mukaan, sen tulee ottaa huomioon JOKA TILANTEESSA kaikki olemisen tasot niin, että ultimaattinen osoittaja on vähäosaiset, syrjityt, vähemmistöt, sairaat. Samalla HYVÄOSAISILLE tulee antaa vastuu ja vapaus.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>LUOVUUS&nbsp; JA MIELIKUVITUS TOTUUDEN AISANKANNATTAJANA</strong></p><p>Luovuus ja mielikuvitus kykenevät rikkomaan tieteellis-objektiivisen subjektiivisten merkitysten kirjon silloin, kun niiden sisältö on hyvään pyrkivää, koska rakkautta voidaan filosofiani viitekehyksessä analysoida objektiivisesti menneisyydessä ja tulevaisuudessa.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Esim. Kuka tahansa voi laulaa auringosta tai suomen kauniista metsistä ja tuottaa positiivisuutta.&nbsp;</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Luovuudella ja mielikuvituksella on kyky läpileikata todellisuutta, kun ne yhdistyvät siihen, mikä on käsitykseni mukaan totta. On usein sääli nähdä aidosti luovia yksilöitä, eri aloilla, jotka kompastelevat vain sen takia, että eivät kykene löytämään produktiivisuutta. Toivon, että pohdintani voi auttaa tässä jotenkin. Varmasti on muitakin kanavia, jotka tekevät asiat paremminkin, ja mikäs siinä, näen tämän yhteisenä prosessina meille kaikille, joilla on kyky vaikuttaa.</p><p>Eli hop hop, positiivaroimaan, vallankäyttäjät, media, viihdeteollisuus jne.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Bye</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Olen aiemmin teksteissäni kritisoinut järkeä ja korostanut yksilön pyrkimystä hyvään produktiivisuuden ja totuuden määrittäjänä, mutta koen, etten ole tuonut tarpeeksi hyvin esille asioita ns. puhtaana pakettina. Tämä on putipuhdas yritys tehdä tarvittava. Koen, että ajatukseni ovat loppujen lopuksi itsestäänselvyyksiä: Kyse on pikemminkin tästä lähtökulmasta, joka voi antaa jollekin jotain, mahdollisesti.

 

Ajatukseni ovat samalla linssi, siivilä ja produktiivisuutta korostava väline, ja kohtaamispaikka niille, jotka haluavat tehdä hyvää. Onhan tämä vähän naiivia, mutta yritetään :D Te jotka tiedätte todellisen totuuden, te joille maailma on avannut itsensä, kun olette itse avosylin sen rakkaudessanne ottaneet vastaan, saatte teksteistäni jotain irti. Tanssikaa auringon valossa ja antakaa tiedon sataa teille, ja ottakaa ja tallentakaa se minkä tiedätte. Jos joku yrittää väärinkäyttää tätä, hän kyllä paljastuu.

Rakkaus tuo totuuden päivänvaloon. Ja jos joku teistä vallankäyttäjistä on liian steriili ajatustensa lomassa, liian väkisin kiinni pyrkimyksessään absoluuttiseen hyvään niin, että siitä tulee itsensä perversio, hänkin paljastuu kyllä.

Esim. Esa Saarinen tai Jari Sarasvuo ovat esimerkkejä erittäin älykkäistä yksilöistä, jotka ovat sisäistäneet rakkauden ja valjastaneet siitä jonkin sorttisen toimialan itselleen, good for them. Ajattelivat he minusta mitä tahansa, tuskin kumpikaan on edes lukenut tekstejäni. Kuuntelin uusimman radio-spektaakkelisi Jari Sarasvuo, ja sitä oli miellyttävä kuunnella. Hyvä kun huomasit Yggdrasilin ja Elämän puun yhteyden ;) 

 

Minulle produktiivisuus ja pyrkimys hyvään ovat totta.

Minulle järkiperäinen totuuden tavoittelu on valetta.

Minulle Taiteella, Hyvinvoinnilla, pyrkimyksellä hyvään, rakkaudella, ilolla ja onnellisuudella, luovuudella ja innovaatiolla on suurempi potentiaali kuin järkiperäisellä, tieteellis-objektiivisella analyysilla.

Minulle teoilla ja pyrkimyksellä produktiivisuuteen ja hyvään on suurempi arvo kuin tiedon tavoittelulla.

Minulle Dogma (oli se sitten uskonnollinen, tieteellinen, tai ideologinen, jne.) on järkiperäisen ajattelun seuraus, ja samalla Tieteellis-objektiivista toimintaa. Yritys kurkottaa jonnekin, mutta samalla yritys, joka jää väistämättä rajalliseksi. Usein dogmasta syntyy nimenomaan se pahuus, joka jakaa hyvän ja pahan muka "hyvänä"

Minä en kiellä ajattelua tai älykkyyden käyttämistä, ne ovat minulle vain välineitä, joilla tehdä hyvää.

Toivon, että ajatukseni johtaisivat siihen, että yksilöt omista viitekehyksistään huolimatta (organisaatiot tai puolueet, järjestöt, tavoitteet, jne.) pyrkisivät positiiviseen konsensuksen liikuttamiseen. Jokainen voi tehdä jotain. Jokainen voi auttaa oman viitekehyksensä kautta, tai sitä ilman. 

 

Voisin olla hyvin pätevä tieteilijä, jos haluaisin.

Voisin olla hyvin pätevä teologi, jos haluaisin.

Kuitenkin, minua kiinnostaa tällä hetkellä enemmän turhan dogman, vastakkainasettelun ja väkisen kategorisoinnin siivilöintiä helpottava pyrkimys hyvään. En minä koe, että olisin jotenkin tieteenvastainen, pikemminkin potkin sitä nyt persuuksille, koska se on kriisitilassa. 

 

Tässä maassa tällä hetkellä yksilöt muun muassa:

 

Ovat päättäneet valmiiksi, ketkä ovat pahiksia, koska he ovat järkiperäisesti suhteuttaneet kaiken omaan näkemykseensä maailmankaikkeudesta.

Ovat valmiina kyttäämään sanavalintoja.

Usein joutuvat psykologis-strategisesti MIETTIMÄÄN mitä suustaan päättävät etteivät he vaurioita "kollektiivia".

Ovat kykenemättömiä elämään produktiivisesti. 

Seuraavat vääristyneitä tieteellis-objektiivisia ideologioita tai uskonnollista dogmaa sen sijaan, että he tekisivät hyvää.

 

 

 

       Ymmärtääksenne ajatteluani, teidän tulee ymmärtää nämä lähtökohdat.

 1. Käsitys siitä, mikä on totta.

Totuuden on oltava aina totta. Menneisyydessä, Nykyisyydessä ja Tulevaisuudessa, koko janalla. Tämä tarkoittaa sitä, että se johtaa siihen, että järkiperäinen maailman observointi ei riitä:

Yksilö ei voi saavuttaa totuutta järjen perusteella. Totuuden havainnointi tapahtuu pikemminkin observoimalla yhteiskunnallista liikettä, jota ajaa rakkaus.

Totuus on niin kuin tämä Jana:

A-------------N--------------T

A= Alku

N = Nykyhetki

T = Tulevaisuus

Totuuden on oltava aina totta, janan joka kohdassa. Siksi sen pitää olla jotain, mikä on aina totta. Järki ei riitä tähän.

 

2. Miksi järki ei riitä?

Järki voi parhaillaan vertailla subjektiivisia merkityksiä ja sanoa niistä tieteellis-objektiivisen päätelmän:

 1. Järkiperusteinen Argumentti X
 2. Subjektiivisten merkitysten vertailu
 3. Tieteellis-objektiivisen päätelmän toteaminen
 4. Mahdollinen yritys asettaa saatu informaatio todeksi tieteen konsensuksessa
 5. Lopputulema: Tiedon merkitys tieteen kontekstille
 6. Ymmärrys siitä, että tiede koostuu subjektiivisista merkityksistä, ja on siten vertailukelvoton kaiken kanssa, koska järki ei kykene osoittamaan todeksi niitä subjektiivisia merkityksiä, jotka ovat menneisyydessä tai tulevaisuudessa, koska se ei voi nähdä objektiivisesti tulevaisuuteen tai menneisyyteen.

Esim. Tutkittaessa asiaa x järki voi sanoa kumpi asia on parempi, käytännöllisempi, tieteellis-objektiivisempi, jne., mikä johtaa polarisaatiotilanteeseen asioiden välillä:

Mistä jälkikäteen voidaan tietää subjektiivisia merkityksiä vertaillessa menneisyyden ja tulevaisuuden aikajanalla, että asia joka valittiin paremmaksi oli totta?

Järki ei voi nähdä esim. 50 vuoden päässä tapahtuneeseen asiaan ja tarkastella sitä pätevästi. Järki ei voi osoittaa 50 vuotta tapahtunutta objektiivisesti päteväksi. Myöskään tiede ei kykene siihen.

 

 1. Miksi tiede ei riitä?

Tiede perustuu järjelliseen ajatteluun, joka tarkastelee subjektiiviisia merkityksiä.

Tiede on kokoelma subjektiivisia merkityksiä, jonka viitekehyksenä toimii tiede itse.

Miten yksilö voi tieteen perusteella todeta esim. 2000 vuotta tapahtuneen asian reaaliajassa päteväksi, jos ne ovat vain koottuja subjektiivisia merkityksiä. Miten ne voidaan osoittaa päteviksi?

Miten tiede voi todistaa 2000 vuotta sitten säilyneiden subjektiivisten merkitysten objektiivisuuden.

Tiede joutuu aina asettamaan itsensä uudelleen totuuden janalle, koska uusi informaatio voi muuttaa tieteen rakennetta: Tämä johtaa tieteen dogmaan: Rakenteisiin, jotka syövät itse itseään loputtomasti, itsensä korjaamisen takia. Tiede sen takia toisaalta liikuttaa yhteiskuntaa, mutta ei kykene liikuttamaan sitä stabiilisti. Tulee sykäyksiä, jotka aiheuttavat hallaa.

Ajattelu > Järki > Rakkaus tai pyrkimys hyvään

Ajattelu ja järki aiheuttavat subjektiivisia merkityksiä, jotka voivat johtaa siihen, että tapahtuu asioita, jotka eivät aiheuta hyvää. Sen takia, tieteen pitää selvitäkseen korjata olemuksensa ja kohdistaa se kohti absoluuttista hyvää.

Tällä hetkellä tiede yrittää tavoitella totuutta muun muassa esimerkiksi näillä kysymyksillä:

Mikä on totta?

Miksi maailma on sellainen kuin se on?

Mikä on tiedon syvin olemus?

Näiden takia tieteestä tulee itse järkiperäisen ajattelun dogmansa vanki, joka ylläpitää ja vääristää subjektiivisia merkityksiä liittyen näihin asioihin. Sama koskee myös uskontoja:

"Onko Jumala olemassa"

"Luotiinko Maa"

"Toiminko Oikein tehdessäni asian x"

Uskonnolliseen dogmaan kanavoitu rakkaus voittaa aina tieteellis-objektiivisuuden, vaikkakin sekään ei ole täysin absoluuttista pyrkimystä hyvään, koska se perustuu järkeen. Tämä tekee siitä itsestään pahimman  vihollisen itselleen: Jos yksilön usko määrittää jonkun asian, siitä tulee hyvän ja pahan rajan jakaja, ja se jakamisprosessi itsessään perustuu järkeen. Ja kun pyrkimys hyvään dogmatisoituu uskon kautta, siitä tulee itseään syövä olento siinä missä tieteellisestä dogmastakin. (Tahto pelastua suhteessa maalliseen, Pyrkimys miellyttää Jumalolentoja suhteessa maalliseen, jne.)

 

Tässä tekstini siitä, miksi tieteellis-objektiivinen ajattelu häviää aina uskonnon kautta kanavoidulle rakkaudelle:

http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255686-rapsutathan-lennua-puolestani-sauli

 

Jatketaan.

 

Järki vääristää yhteiskuntia ideologioilla, jotka ovat yhteiskunnan liikuttamisen välineitä, jotka koostuvat subjektiivisten merkitysten kokoelmista:

Ideologiat vääristävät totuutta, koska ne luovat lisää subjektiivisia merkityksiä tieteen kaanoniin, jolloin syntyy turha subjektiivisten merkitysten kirjo, jonka tarkoitus ei ole saavuttaa tieteellis-objektiivisuutta (joka itsessään on myös turha) vaan palvella yhteiskuntaa aika-,konteksti-, ja konsensussidonnaisesti. Ideologiat eivät voi osoittaa totuutta.

Historia on subjektiivisten merkitysten kokoelma, johon on tallennettu väittämiä subjektiivisista merkityksistä, jotka se itse voi vain osoittaa päteväksi.

 

Kuten jo referoimani teksti osoittaa, tiede on kriisitilassa nietzschen virheiden takia.

(http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/255686-rapsutathan-lennua-puolestani-sauli)

 

Tieteen tulisi sen sijaan selvitäkseen kysyä esimerkiksi:

Mikä on paras tapa toimia?

Aiheuttaako tämä absoluuttista hyvää?

Mikä hyödyttää ja parantaa yhteiskuntaa?
Mikä on hyödyllistä?`

Mikä on välttämätöntä absoluuttisen hyvän aikaansaanniksi?

Mikä on totta jos totuus on absoluuttinen hyvä?

Mikä helpottaa ihmisten olemassaoloa?

Mikä on ympäristöystävällistä toimintaa?

Auttaako tämä kaikkia olemassaolon tasoja tasavertaisesti?

Auttaako tämä kaikkia olemassaolon tasoja tasavertaisesti samaan aikaan?

Onko tämä oikein? Mitä tämä aiheuttaa?

Onko tämä väärin? Mitä tämä aiheuttaa?

Miten saan aikaan mahdollisimman paljon hyvää?

 

 

 1. Mikä siis on totta?

Niin kuin aiemmin sanoin, totuuden on oltava aina totta. Menneisyydessä, nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. Muuten se ei ole totta. Tämä johtaa siihen, että järkiperäinen ajattelu on riittämätön väline totuuden saavuttamiseksi.

Asetan totuuden määrittäjäksi positiivisuuden ja pyrkimyksen absoluuttiseen hyvään, rakkauden:

Määrittelen absoluuttisen hyvän pyrkimyksenä siihen, ja tekoina, jotka eivät aiheuta kenellekään pahaa. Kuitenkaan tämä ei tee siitä steriiliä: Saa ajatella, ei tarvitse olla mekaaninen.Saa käyttää älykkyyttä. Ajatteluun perustuva totuuden tavoittelu on filosofiani mukaan vain väärin. 

Rakkaus, Ilo, Myötätunto, Onnellisuus. Produktiivisuus, Merkityksellisyys.

Elämän tehtävä on siirtää totuutta (rakkautta) eteenpäin.

Taiteen ja luovuuden tehtävä on siirtää rakkauden ylläpitämistä määritteleviä totuuksia ja rakkautta eteenpäin (myytit, uskomukset, tarinat, mytologiat, jne.)

 

Tästä seuraa se, että pyrkimys hyvään totuuden osoittajana paljastaa niitä subjektiivisia merkityksiä, jotka käyttävät järkiperäistä ajattelua ja tavoittelevat tietoa. Se myös johtaa siihen, että yksilöiden produktiivisuudesta tulee osoittaja. Miksi et pyrkisi parhaimpaan lopputulokseen? Miksi et tekisi parastasi elämässä? Miksi et auttaisi? Miksi et ylläpitäisi positiivisuutta?

 

Tuntuu, että tässä maassa arvostetaan liian vähän pyrkimystä hyvään. Halutaan päteä, Halutaan intellektuellisoida. Tutkitaan köyhyyden syitä, sen sijaan, että autettaisiin. Miksi Rakkaus ei olisi totta? Kukaan ei menetä mitään. Kaikki voivat tuoda oman luovuutensa ja kortensa kekoon. 

 

Tässä esimerkkiolettamia, joista voi olla hyötyä:

 1. Rakasta aina kaikkia
 2. Kohtele kaikkia samalla tavalla
 3. Se, että kohtelet kaikkia samalla tavalla ei tarkoita sitä, ettet voi käyttää älykkyyttä ja joustavuutta tilannesidonnaisesti. 
 4. Tilanteiden pitää tapahtua luonnollisesti eikä väkinäisesti.
 5. Jokainen tilanne ja kohtaaminen toisen yksilön kanssa on oma entiteettinsä, oma sekvenssinsä. Kaikki liittyvät kaikkeen, mutta jokainen vastaan tuleva tilanne tulee kohdata yksitellen, hetkessä. Lapsenkaltaisuuden lailla, että se olisi totta (käsitykseni mukaan)
 6. Rakkauden sanomalla on leikkauskohta tulevaisuudessa ja menneisyydessä, ja sitä pystytään observoimaan edellä mainituissa viitekehyksissä (Tiede, Historia, Taide jne.): Esim. Gandhi, Lennon, Martin Luther King. Kukaan ei heistäkään ollut täydellinen, eikä tarvitsekaan olla. 

7. Asian ollakseen totta filosofiani mukaan, sen tulee ottaa huomioon JOKA TILANTEESSA kaikki olemisen tasot niin, että ultimaattinen osoittaja on vähäosaiset, syrjityt, vähemmistöt, sairaat. Samalla HYVÄOSAISILLE tulee antaa vastuu ja vapaus.

 

LUOVUUS  JA MIELIKUVITUS TOTUUDEN AISANKANNATTAJANA

Luovuus ja mielikuvitus kykenevät rikkomaan tieteellis-objektiivisen subjektiivisten merkitysten kirjon silloin, kun niiden sisältö on hyvään pyrkivää, koska rakkautta voidaan filosofiani viitekehyksessä analysoida objektiivisesti menneisyydessä ja tulevaisuudessa.

 

        Esim. Kuka tahansa voi laulaa auringosta tai suomen kauniista metsistä ja tuottaa positiivisuutta. 

 

Luovuudella ja mielikuvituksella on kyky läpileikata todellisuutta, kun ne yhdistyvät siihen, mikä on käsitykseni mukaan totta. On usein sääli nähdä aidosti luovia yksilöitä, eri aloilla, jotka kompastelevat vain sen takia, että eivät kykene löytämään produktiivisuutta. Toivon, että pohdintani voi auttaa tässä jotenkin. Varmasti on muitakin kanavia, jotka tekevät asiat paremminkin, ja mikäs siinä, näen tämän yhteisenä prosessina meille kaikille, joilla on kyky vaikuttaa.

Eli hop hop, positiivaroimaan, vallankäyttäjät, media, viihdeteollisuus jne. 

 

Bye

 

 

 

]]>
0 http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260702-paivitettyja-ajatuksia-koskien-filosofista-sisaltoani#comments Enkelit Hyvyys Politiikka Vaikuttaminen Yhteiskunta Sun, 09 Sep 2018 13:14:53 +0000 Heikki Kariluoma http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260702-paivitettyja-ajatuksia-koskien-filosofista-sisaltoani
Opiskele 3,5 vuotta ja saat ihan verollisena 2272,42 euroa kuukaudessa http://karinkarjalainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260531-opiskele-35-vuotta-ja-saat-ihan-verollisena-227242-euroa-kuukaudessa <p><strong>Opiskele 3,5 vuotta ja saat ihan verollisena 2272,42 euroa kuukaudessa</strong>&nbsp;</p><p><strong>&nbsp;</strong>&nbsp;</p><p>Palkkako on syy, että&nbsp;sairaanhoitajat eivät ole huudossa?&nbsp;</p><p>Lastensairaaloilla on huutava pula sairaanhoitajista. Leikkauksia jää tekemättä, lapset jäävät ilman hoitoa ja huolenpitoa. Miten pitkään lapsikuolleisuus on meillä yksi maailman alhaisimpia?&nbsp;Onko enää aihetta kehua?&nbsp;&nbsp;</p><p>Julkisuudessa on ollut esillä vanhempien&nbsp;antama&nbsp;kuvaus&nbsp;siitä, miten heidän lastaan valmisteltiin leikkaukseen.&nbsp;Lapsi valmisteltiin neljä kertaa leikkaukseen. Tämä tarkoittaa, että lapsi on ollut ravinnotta edellisestä illasta lähtien. Lapsi on varmaankin huutanut nälkäänsä ja vanhemmat ovat olleet avuttomia. Kuivunut ja stressaantunut lapsi, onko leikkauskuntoinen?&nbsp;&nbsp;</p><p>Leikkauksen jälkeen lääkkeitä ja ruokaa on jäänyt antamatta lapsille. Tämä on entisestään heikentänyt lasten potilasturvallisuutta ja hyvää hoitoa. Lisäksi huonokuntoisten lasten pääsy teho-osastolle on pitkittynyt, koska sairaanhoitajia ei ole riittävästi.&nbsp;Miten akuuttileikkaukset on toteutettu, kun listaleikkauksetkaan eivät onnistu?&nbsp;Pelataanko venäläistä rulettia?&nbsp;</p><p><a class="Hyperlink SCXW164359761" href="https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/milenan-huonokuntoisen-vauvan-leikkaus-peruttiin-nelja-kertaa-lastenklinikalla-molempina-aamuina-pidimme-lasta-syomatta-ja-yritimme-lohduttaa/7059194#gs.tZsDv5w" rel="noreferrer" target="_blank">https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/milenan-huonokuntoisen-vauvan-leikkaus-peruttiin-nelja-kertaa-lastenklinikalla-molempina-aamuina-pidimme-lasta-syomatta-ja-yritimme-lohduttaa/7059194#gs.tZsDv5w</a>&nbsp;</p><p>Johto kiisti ja kiistää yhä potilasturvallisuuden vaarantumisen. Leikitäänkö nyt lasten hengillä?&nbsp;</p><p>Amk-sairaanhoitajien koulutus on kestoltaan 3,5 vuotinen.&nbsp;Sairaanhoitajien ammattitaito vaikuttaa ratkaisevasti potilaan hoidon laatuun ja myös siihen&nbsp;säilyykö potilas hengissä. Sairaanhoitajan työ on vastuullista ja vaativaa. Hän vastaa työvuoronsa aikana potilaan tilasta joskus ilman lääkärin päivystystä. Työ on kuormittavaa kiireen ja monien samanaikaisten tehtävien vuoksi. Sairaanhoitaja vastaa useamman vaativaa hoitoa tarvitsevan potilaan hoidosta.&nbsp;&nbsp;</p><p><a class="Hyperlink SCXW164359761" href="https://www.tehylehti.fi/fi/uutiset/sairaanhoitajan-ammattitaito-pitaa-potilaan-hengissa" rel="noreferrer" target="_blank">https://www.tehylehti.fi/fi/uutiset/sairaanhoitajan-ammattitaito-pitaa-potilaan-hengissa</a>&nbsp;</p><p>Monet sairaanhoitajat tekevät kolmivuorotyötä, joka on<strong>&nbsp;</strong>fyysisesti ja psyykkisesti kuormittavaa. Työ vaatii työntekijältä joustavaa työotetta monella tasolla.&nbsp; Toisten&nbsp;sairaanhoitajien&nbsp;sairastuminen kuormittaa&nbsp;lisääntyvillä&nbsp;työvuoroilla.&nbsp; Joustavuus&nbsp;sen sijaan&nbsp;on näkynyt useamman lakon aikana. Moni muu ala laittaa luukut kiinni, mutta sairaanhoitajat jatkavat työtään. Sairaanhoitajat ovat tunnollisia ja ajattelevat&nbsp;&nbsp;potilaitaan.&nbsp;</p><p>Suuri yleisö arvostaa ja kunnioittaakin sairaanhoitajien tekemää työtä potilaiden hyväksi. Palkka ei kuitenkaan vastaa työn vaativuutta, arvostusta ja koulutusta.&nbsp;Katoavatko sairaanhoitajat esimerkiksi Norjaan hyvän palkan ja arvostuksen perässä?&nbsp;</p><p>Sairaanhoitajien peruspalkka&nbsp;julkisella sektorilla&nbsp;on&nbsp;2272,42 euroa kuukaudessa sekä lisät.&nbsp;https://www.tehy.fi/fi/system/files/mfiles/muu_dokumentti/julkisen_sektorin_peruspalkat_1.2.2017_lukien_id_8260.pdf&nbsp;</p><p>Ratkaisuna olisi lähihoitajien muuntokoulutus sairaanhoitajaksi. Lähihoitajakoulutuksen arvostusta tulisi nostaa. Lähihoitajakoulutus sisältää&nbsp;anatomiaa ja fysiologiaa,&nbsp; lääkehoitoa, hoitotaitoa&nbsp;ja monia asioita, joita tarvitaan myös&nbsp;sairaanhoitajan työssä. Aikaisempi osaaminen tulisi huomioida sairaanhoitajien opintojen hyväksiluvussa tehokkaammin.&nbsp;&nbsp;</p><p>Moni kunta kärsii lääkäripulasta. Potilaat eivät saa tarvittavaa hoitoa&nbsp;ja&nbsp;kärsivät&nbsp;hoidon odottamisesta.&nbsp;Sairaanhoitajan koulutus on monipuolinen ja sisältää&nbsp;myös&nbsp;lääketieteen opintoja. Sairaanhoitajat pystyvät työskentelemään tietyissä lääketieteellisissä tehtävissä esimerkiksi työpaikkakoulutuksen myötä.&nbsp; Lisätyötehtävät tulisi&nbsp;huomioida palkkauksessa. Työn monipuolisuus myös lisää työn mielekkyyttä.&nbsp;Sairaanhoitajien palkkaus tulee saattaa työn vaativuuden tasolle.&nbsp;</p><p>Ammattikorkeakoulun suorittaneiden keskikuukausipalkka on 4 500 euroa. Sairaanhoitajien keskikuukausiperuspalkka&nbsp;myös samalle tasolle.&nbsp;<a class="Hyperlink SCXW164359761" href="https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005467805.html" rel="noreferrer" target="_blank">https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005467805.html</a>&nbsp;</p><p><strong>Tekisitkö sinä sairaanhoitajan työtä 2274 euron palkalla opiskeltuasi 3,5 vuotta?</strong>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Mervi Eskelinen&nbsp;</p><p>Karin Karjalainen&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Opiskele 3,5 vuotta ja saat ihan verollisena 2272,42 euroa kuukaudessa 

  

Palkkako on syy, että sairaanhoitajat eivät ole huudossa? 

Lastensairaaloilla on huutava pula sairaanhoitajista. Leikkauksia jää tekemättä, lapset jäävät ilman hoitoa ja huolenpitoa. Miten pitkään lapsikuolleisuus on meillä yksi maailman alhaisimpia? Onko enää aihetta kehua?  

Julkisuudessa on ollut esillä vanhempien antama kuvaus siitä, miten heidän lastaan valmisteltiin leikkaukseen. Lapsi valmisteltiin neljä kertaa leikkaukseen. Tämä tarkoittaa, että lapsi on ollut ravinnotta edellisestä illasta lähtien. Lapsi on varmaankin huutanut nälkäänsä ja vanhemmat ovat olleet avuttomia. Kuivunut ja stressaantunut lapsi, onko leikkauskuntoinen?  

Leikkauksen jälkeen lääkkeitä ja ruokaa on jäänyt antamatta lapsille. Tämä on entisestään heikentänyt lasten potilasturvallisuutta ja hyvää hoitoa. Lisäksi huonokuntoisten lasten pääsy teho-osastolle on pitkittynyt, koska sairaanhoitajia ei ole riittävästi. Miten akuuttileikkaukset on toteutettu, kun listaleikkauksetkaan eivät onnistu? Pelataanko venäläistä rulettia? 

https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/milenan-huonokuntoisen-vauvan-leikkaus-peruttiin-nelja-kertaa-lastenklinikalla-molempina-aamuina-pidimme-lasta-syomatta-ja-yritimme-lohduttaa/7059194#gs.tZsDv5w 

Johto kiisti ja kiistää yhä potilasturvallisuuden vaarantumisen. Leikitäänkö nyt lasten hengillä? 

Amk-sairaanhoitajien koulutus on kestoltaan 3,5 vuotinen. Sairaanhoitajien ammattitaito vaikuttaa ratkaisevasti potilaan hoidon laatuun ja myös siihen säilyykö potilas hengissä. Sairaanhoitajan työ on vastuullista ja vaativaa. Hän vastaa työvuoronsa aikana potilaan tilasta joskus ilman lääkärin päivystystä. Työ on kuormittavaa kiireen ja monien samanaikaisten tehtävien vuoksi. Sairaanhoitaja vastaa useamman vaativaa hoitoa tarvitsevan potilaan hoidosta.  

https://www.tehylehti.fi/fi/uutiset/sairaanhoitajan-ammattitaito-pitaa-potilaan-hengissa 

Monet sairaanhoitajat tekevät kolmivuorotyötä, joka on fyysisesti ja psyykkisesti kuormittavaa. Työ vaatii työntekijältä joustavaa työotetta monella tasolla.  Toisten sairaanhoitajien sairastuminen kuormittaa lisääntyvillä työvuoroilla.  Joustavuus sen sijaan on näkynyt useamman lakon aikana. Moni muu ala laittaa luukut kiinni, mutta sairaanhoitajat jatkavat työtään. Sairaanhoitajat ovat tunnollisia ja ajattelevat  potilaitaan. 

Suuri yleisö arvostaa ja kunnioittaakin sairaanhoitajien tekemää työtä potilaiden hyväksi. Palkka ei kuitenkaan vastaa työn vaativuutta, arvostusta ja koulutusta. Katoavatko sairaanhoitajat esimerkiksi Norjaan hyvän palkan ja arvostuksen perässä? 

Sairaanhoitajien peruspalkka julkisella sektorilla on 2272,42 euroa kuukaudessa sekä lisät. https://www.tehy.fi/fi/system/files/mfiles/muu_dokumentti/julkisen_sektorin_peruspalkat_1.2.2017_lukien_id_8260.pdf 

Ratkaisuna olisi lähihoitajien muuntokoulutus sairaanhoitajaksi. Lähihoitajakoulutuksen arvostusta tulisi nostaa. Lähihoitajakoulutus sisältää anatomiaa ja fysiologiaa,  lääkehoitoa, hoitotaitoa ja monia asioita, joita tarvitaan myös sairaanhoitajan työssä. Aikaisempi osaaminen tulisi huomioida sairaanhoitajien opintojen hyväksiluvussa tehokkaammin.  

Moni kunta kärsii lääkäripulasta. Potilaat eivät saa tarvittavaa hoitoa ja kärsivät hoidon odottamisesta. Sairaanhoitajan koulutus on monipuolinen ja sisältää myös lääketieteen opintoja. Sairaanhoitajat pystyvät työskentelemään tietyissä lääketieteellisissä tehtävissä esimerkiksi työpaikkakoulutuksen myötä.  Lisätyötehtävät tulisi huomioida palkkauksessa. Työn monipuolisuus myös lisää työn mielekkyyttä. Sairaanhoitajien palkkaus tulee saattaa työn vaativuuden tasolle. 

Ammattikorkeakoulun suorittaneiden keskikuukausipalkka on 4 500 euroa. Sairaanhoitajien keskikuukausiperuspalkka myös samalle tasolle. https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005467805.html 

Tekisitkö sinä sairaanhoitajan työtä 2274 euron palkalla opiskeltuasi 3,5 vuotta? 

 

Mervi Eskelinen 

Karin Karjalainen 

]]>
15 http://karinkarjalainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260531-opiskele-35-vuotta-ja-saat-ihan-verollisena-227242-euroa-kuukaudessa#comments Koulutus Koulutus ja sote Politiikka Yhteiskunta Thu, 06 Sep 2018 06:51:34 +0000 Karin Karjalainen http://karinkarjalainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260531-opiskele-35-vuotta-ja-saat-ihan-verollisena-227242-euroa-kuukaudessa
Turvallisuus puheenaiheena; Onko liian myöhäistä ? http://tapanimaki1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260475-turvallisuus-puheenaiheena-onko-liian-myohaista <p>Ruotsin taloustilanne on parempi kuin Suomen. Tästä huolimatta Ruotsin turvallisuustilanne ei kääntynyt parempaan. Päinvastoin. Ruotsin suunta on sisäisen turvallisuuden alueella huonontunut viime vuosien aikana voimakkaasti. Ei selkeästi ole osattu varautua tämän päiväisiin ilmiöihin ajoissa.</p><p><br />Göteborgin autonpolttamiset ja muut vakavat rikokset ovat vain osia kokonaiskuvasta. Kun tapahtumiin liittyy poliisiin kohdistuvia räjäytyksiä ja ampumisia, ollaan vaarallisella tiellä. Kyse on jengiytymisestä ja jengien välisistä taisteluista, joiden lisäksi kohteena ovat myös viranomaiset.</p><p><br />Viime vuonna oli jengien välisiä aseellisia yhteenottoja noin 300 ja niissä kuoli kymmeniä. Pelkästään yhtenä viikkona tammikuussa Tukholman alueella kuoli tämän tyyppisissä ampumisissa viisi henkilöä.</p><p><br />On arvioitu, että Ruotsissa on yli 50 aluetta jotka ovat turvallisuusmielessä ongelmallisia ja vajaat 20 joihin poliisi joutuu menemään suurella voimalla. Nämä alueet ovat muodostaneet rinnakkaisyhteiskuntia, joissa noudatetaan sen alueen itsensä määrittelemiä sääntöjä.</p><p><br />Ruotsissa tilanne on kehittynyt vuosien kuluessa ja nyt kun todellisuudessa ei keinoja enää ole olemassa, kädet on osittain jouduttu nostamaan pystyyn. Poliisien määrää lisätään runsaasti, mutta koulutus vie aikaa. Ruotsissa on jo väläytetty sitäkin, että myös sotilaita voitaisiin käyttää katurauhan ylläpitämisessä. On tultu todella kauas siitä idyllisestä mielikuvasta, joka meilläkin on Ruotsista joskus ollut.</p><p><br />Vaikka Suomessa tilanne on vielä toinen, tulevaisuus on nyt otettava huomioon. Olisi absurdia väittää, etteikö Ruotsin kaltaisia vaarallisia piirteitä tulisi myös Suomeen.</p><p><br />Suomessa järjestäytynyt rikollisuus on koko ajan lisääntynyt ja joukkomurhiin kykeneviä ihmisiä täällä on enemmän kuin koskaan. Myös poliisiin kohdistuvat uhkaukset ja väkivalta ovat selvästi lisääntyneet. Suomessa ei vielä ole Ruotsin tapaisia rinnakkaisyhteiskuntia, mutta ei ole mahdotonta, etteikö niitä syntyisi Suomeenkin. On hyvä myös tietää, että Ruotsissa maahanmuuttajia on noin 25 % väestöstä, Suomessa runsaat 5 %, joten tässäkin mielessä meillä vielä on mahdollisuuksia.</p><p><br />Oleskelulupien myöntämisessä tulee tervettä harkintaa lisätä ja vastaavasti on tehokkaasti poistettava maasta täällä laittomasti oleskelevat. On huolehdittava myös kansalaisten jokapäiväisen turvallisuuden takaamisesta. Tämä tarkoittaa myös resurssitarkastelua, koska poliisien määrä on nyt alhaisempi kuin koskaan.</p><p><br />Ilmassa on ollut lapsenomainen usko siihen, että kaikki on kunnossa, eikä Ruotsissa tapahtuneita ilmiöitä tule Suomeen. En ole viime aikoina kuullut, että kukaan päättäjistä olisi todella huolestunut arjen turvallisuudesta. Ollaan kyllä huolestuneita ulkoisista uhista ja terrorismista &ndash; varautuminen sisäisen turvallisuuden uhkiin on edelleen lapsenkengissä.</p><p><br />Kun meillä on vielä olemassa mahdollisuus tehdä itse päätöksiä, olisi niitä myös tehtävä ja nopeasti. Toivon olevani väärässä, mutta näyttää siltä, ettei asiaa kunnolla hoideta ja sitten on tämänkin hallituksen eväät jo syöty.<br />&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Ruotsin taloustilanne on parempi kuin Suomen. Tästä huolimatta Ruotsin turvallisuustilanne ei kääntynyt parempaan. Päinvastoin. Ruotsin suunta on sisäisen turvallisuuden alueella huonontunut viime vuosien aikana voimakkaasti. Ei selkeästi ole osattu varautua tämän päiväisiin ilmiöihin ajoissa.


Göteborgin autonpolttamiset ja muut vakavat rikokset ovat vain osia kokonaiskuvasta. Kun tapahtumiin liittyy poliisiin kohdistuvia räjäytyksiä ja ampumisia, ollaan vaarallisella tiellä. Kyse on jengiytymisestä ja jengien välisistä taisteluista, joiden lisäksi kohteena ovat myös viranomaiset.


Viime vuonna oli jengien välisiä aseellisia yhteenottoja noin 300 ja niissä kuoli kymmeniä. Pelkästään yhtenä viikkona tammikuussa Tukholman alueella kuoli tämän tyyppisissä ampumisissa viisi henkilöä.


On arvioitu, että Ruotsissa on yli 50 aluetta jotka ovat turvallisuusmielessä ongelmallisia ja vajaat 20 joihin poliisi joutuu menemään suurella voimalla. Nämä alueet ovat muodostaneet rinnakkaisyhteiskuntia, joissa noudatetaan sen alueen itsensä määrittelemiä sääntöjä.


Ruotsissa tilanne on kehittynyt vuosien kuluessa ja nyt kun todellisuudessa ei keinoja enää ole olemassa, kädet on osittain jouduttu nostamaan pystyyn. Poliisien määrää lisätään runsaasti, mutta koulutus vie aikaa. Ruotsissa on jo väläytetty sitäkin, että myös sotilaita voitaisiin käyttää katurauhan ylläpitämisessä. On tultu todella kauas siitä idyllisestä mielikuvasta, joka meilläkin on Ruotsista joskus ollut.


Vaikka Suomessa tilanne on vielä toinen, tulevaisuus on nyt otettava huomioon. Olisi absurdia väittää, etteikö Ruotsin kaltaisia vaarallisia piirteitä tulisi myös Suomeen.


Suomessa järjestäytynyt rikollisuus on koko ajan lisääntynyt ja joukkomurhiin kykeneviä ihmisiä täällä on enemmän kuin koskaan. Myös poliisiin kohdistuvat uhkaukset ja väkivalta ovat selvästi lisääntyneet. Suomessa ei vielä ole Ruotsin tapaisia rinnakkaisyhteiskuntia, mutta ei ole mahdotonta, etteikö niitä syntyisi Suomeenkin. On hyvä myös tietää, että Ruotsissa maahanmuuttajia on noin 25 % väestöstä, Suomessa runsaat 5 %, joten tässäkin mielessä meillä vielä on mahdollisuuksia.


Oleskelulupien myöntämisessä tulee tervettä harkintaa lisätä ja vastaavasti on tehokkaasti poistettava maasta täällä laittomasti oleskelevat. On huolehdittava myös kansalaisten jokapäiväisen turvallisuuden takaamisesta. Tämä tarkoittaa myös resurssitarkastelua, koska poliisien määrä on nyt alhaisempi kuin koskaan.


Ilmassa on ollut lapsenomainen usko siihen, että kaikki on kunnossa, eikä Ruotsissa tapahtuneita ilmiöitä tule Suomeen. En ole viime aikoina kuullut, että kukaan päättäjistä olisi todella huolestunut arjen turvallisuudesta. Ollaan kyllä huolestuneita ulkoisista uhista ja terrorismista – varautuminen sisäisen turvallisuuden uhkiin on edelleen lapsenkengissä.


Kun meillä on vielä olemassa mahdollisuus tehdä itse päätöksiä, olisi niitä myös tehtävä ja nopeasti. Toivon olevani väärässä, mutta näyttää siltä, ettei asiaa kunnolla hoideta ja sitten on tämänkin hallituksen eväät jo syöty.
 

]]>
4 http://tapanimaki1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260475-turvallisuus-puheenaiheena-onko-liian-myohaista#comments Ajankohtaista turvallisuuspolitiikasta Maahanmutto Yhteiskunta Wed, 05 Sep 2018 04:25:07 +0000 Tapani Mäki http://tapanimaki1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260475-turvallisuus-puheenaiheena-onko-liian-myohaista
Vanhuksen nakki ja pyrskäys sosetta http://artoluukkanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260467-vanhuksen-nakki-ja-pyrskays-sosetta <p>Mitä tarjoaisit harvinaiselle ja arvokkaalle vieraalle?</p> <p>Parasta tietysti. Olipa vieras Ruotsin kuningas, Kiinan keisari tahi Donald Trump tai suurkomissaari Juncker. Tämä ajatus näkyy esimerkiksi itsenäisyyspäivän vastaanotolla. Silloin pöydässä karehtivat parhaat herkut &ndash; tasavalta haluaa näyttää parastaan ja tarjoaa myös senioreille jotain. Onpa mukana muutama sotaveteraanikin. Näytiksi.</p> <p>Juhlapuheiden ylevyys ei kuitenkaan mahda mitään arjen tylylle todellisuudelle. Vanhukset &ndash; nuo maan jälleenrakentajat ja kovan elämän puurtajat saavat vanhainkodeissa ja palvelutaloissa mahdollisimman niukkaa ruokaa.</p> <p>Näytän ylläolevan kuvan kurjana esimerkkinä. Se taisi ilmestyä viikko sitten iltapäivälehdessä. Kun näin sen ensimmäistä kertaa niin ajattelin, että kuva oikein kiljuu &quot;kuole pois vanhus&quot; !</p> <p>Tuli surullinen olo. Tämä on sen kansan apetta, joka on itkenyt, vuotanut verta ja taistellut Suomen puolesta. Mitä se sitten saa? Vanhuksen nakin ja pyrskäyksen sosetta. Taatusti halpaa, vegaanista ja teollista ruuan korviketta.&nbsp;</p> <p><strong>Mikä odottaa meitä tulevaisuudessa?</strong></p> <p>Tälle on tultava loppu. Vanhukset kaipaavat monipuolista ravintoa, jotta pysyvät kunnossa. Valitettavasti vanhenevien seniorien tulevaisuus on tyly. Kun Sote valmistuu, niin tämän ala kilpailutetaan ja hoitokotien ruuasta otetaan irti viimeinenkin sentti. Attendo ja muut firmat tekevät laskemia niin, että paperit ratisevat. Kuka on halvin? Kuka hoitaa edullisimmin näistä yhteiskuntamme huutolaisvanhuksia ja Pöperö-Maijoja.</p> <p>Arvokkaan vanhuuden tarjoaminen on meidän itsemme kunnioittamista. Se on sydämen sivistystä. Tässä asiassa ei saisi olla puolueita. Vain suomalaisia.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Mitä tarjoaisit harvinaiselle ja arvokkaalle vieraalle?

Parasta tietysti. Olipa vieras Ruotsin kuningas, Kiinan keisari tahi Donald Trump tai suurkomissaari Juncker. Tämä ajatus näkyy esimerkiksi itsenäisyyspäivän vastaanotolla. Silloin pöydässä karehtivat parhaat herkut – tasavalta haluaa näyttää parastaan ja tarjoaa myös senioreille jotain. Onpa mukana muutama sotaveteraanikin. Näytiksi.

Juhlapuheiden ylevyys ei kuitenkaan mahda mitään arjen tylylle todellisuudelle. Vanhukset – nuo maan jälleenrakentajat ja kovan elämän puurtajat saavat vanhainkodeissa ja palvelutaloissa mahdollisimman niukkaa ruokaa.

Näytän ylläolevan kuvan kurjana esimerkkinä. Se taisi ilmestyä viikko sitten iltapäivälehdessä. Kun näin sen ensimmäistä kertaa niin ajattelin, että kuva oikein kiljuu "kuole pois vanhus" !

Tuli surullinen olo. Tämä on sen kansan apetta, joka on itkenyt, vuotanut verta ja taistellut Suomen puolesta. Mitä se sitten saa? Vanhuksen nakin ja pyrskäyksen sosetta. Taatusti halpaa, vegaanista ja teollista ruuan korviketta. 

Mikä odottaa meitä tulevaisuudessa?

Tälle on tultava loppu. Vanhukset kaipaavat monipuolista ravintoa, jotta pysyvät kunnossa. Valitettavasti vanhenevien seniorien tulevaisuus on tyly. Kun Sote valmistuu, niin tämän ala kilpailutetaan ja hoitokotien ruuasta otetaan irti viimeinenkin sentti. Attendo ja muut firmat tekevät laskemia niin, että paperit ratisevat. Kuka on halvin? Kuka hoitaa edullisimmin näistä yhteiskuntamme huutolaisvanhuksia ja Pöperö-Maijoja.

Arvokkaan vanhuuden tarjoaminen on meidän itsemme kunnioittamista. Se on sydämen sivistystä. Tässä asiassa ei saisi olla puolueita. Vain suomalaisia.

]]>
36 http://artoluukkanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260467-vanhuksen-nakki-ja-pyrskays-sosetta#comments Attendo Vanhukset Yhteiskunta Tue, 04 Sep 2018 18:58:59 +0000 Arto Luukkanen http://artoluukkanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260467-vanhuksen-nakki-ja-pyrskays-sosetta
Minun agendani http://pasisillanp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260394-minun-agendani <p>Olen tullut siihen kohtaan elämässäni, että minun on pakko avata omia motiivejani keskustelijana. Olen tullut tähän siksi, koska paine ja odotukset eri suunnista ovat kasvaneet pisteeseen, jossa on tehtävä valintoja. En voi olla kaikkialla, kaikkien kanssa kaiken aikaa, kuten ei voinut edes se teleoperaattori, joka aikanaan niin lupasi.</p><p>Lapsesta saakka olen oppinut, että keskustelu on tie kohti turvallisuutta. Se pitää ystävät lähellä ja viholliset vielä lähempänä. Olen kasvanut ympäristössä, jossa vastapuoli oli aina selkeä. Lapsena sitä ei aluksi edes ymmärtänyt. Viimeistään yläasteella asia oli kuitenkin selvä. Meidän ja heidän väliset rajat olivat selviä. Ja niitä rajoja oli paljon. Poliittiset mielipiteet, yhteiskunnallinen asema, varallisuus, harrastukset, koulumenestys ja moni muu asia. Moni noista rajoista oli täysin epäoleellinen, mutta itse koin niitä asioita konkreettisesti. Harrastuksen valintaan vaikutti ensiksi se, oliko harrastus TUL:n vai SUL:n seurassa. Sillä ei ollut merkitystä, missä seurassa suurin osa kavereista harrasti jotakin, vaan sillä, että edusti oikeaa ideologiaa.</p><p>Tämä oikean ideologian duupio on seurannut minua koko ikäni. En ymmärrä, miksi ihmiset ovat valmiita pilaamaan elämänsä vain siksi, että ideologia pysyy putipuhtaana kaikista vääristä vaikutteista.&nbsp;</p><p>Olen koko elämäni yrittänyt ymmärtää kulloisenkin vastapuolen ajatuksia. Kun olen ollut työntekijä, olen yrittänyt ymmärtää johtajia. Toimitusjohtajana yritin ymmärtää työntekijöitä. Myyjänä haluan käsittää asiakkaiden ajatustenkulkua. Suomalaisena yritän ymmärtää Ruotsalaisia, vaikka se on välilä vaikeampaa kuin naisten ymmärtäminen. Miehenä yritän ymmärtää naisia, keski-ikäisenä yritän ymmärtää nuoria ja vanhoja. Suurimman osan ajasta käytän siihen, että yritän ymmärtää muita kuin itseäni.&nbsp;</p><p>Siinä muiden ymmärtämisessä menin jossakin vaiheessa aivan liian pitkälle. Hukkasin omat unelmat, omat toiveet ja lopulta osan omasta elämästäni. Lähdin samalla miellyttämään muita ihan suotta. En enää ohjannut elämääni, eikä kukaan muukaan saanut siitä otetta. Kun vihdoinkin sen tajusin, tajusin samalla kuinka voin hukata kokemukseni tai ottaa sen käyttöön tavalla, josta voin iloita.</p><p>Joitakin vuosia sitten tein tiedostamattoman päätöksen siitä, että yritän viedä ihmisiä yhteen. Konsulttina se on ollut aina työni keskiössä. Saada ihmiset ymmärtämään toisiaan, löytämään yhteisiä asioita, rakentamaan yhteistä tulevaisuutta ja hyväksymään toisiaan puutteistakin huolimatta. Siksi minulle oli tavallaan helppoa hypätä rooliin, jossa olen sillanrakentaja, en vain sen toinen pää. Tiedän että sillanrakentajaksi ei ilmoittauduta. Se paikka ansaitaan ja yleensä sitä ei ansaita helpolla. Olen kuitenkin päättänyt, että sitä tietä kuljen.&nbsp;</p><p>Olen ollut aktiivinen keskustelija eri kanavissa siitä lähtien. Erityisesti minua ovat kiinnostaneet heikompien asema, yhteiskunnan murroksen tuomat ongelmat, politiikan teon tavat, syiden ja seurausten löytäminen ja aivan erityisesti tapamme keskustella ongelmista.&nbsp;</p><p>Uteliaisuus ja paneutuminen erityisesti viimemainittuun on luonut minulle hyvin heterogeenisen, eli monipuolisen verkoston. Saatan samana päivänä olla tekemisissä suomalaisen huippujohtajan kuin työttömän rasistin kanssa. En nyrpistä kenellekään nenääni hänen asemansa vuoksi, koska minulle jokainen henkilö on ihminen. Sitä ajatusta ihmisyydestä ei vie se, onko ihminen terve tai sairas, mukava vai ikävä, fiksu tai vähän höpsö, menestynyt tai epäonnistunut, rasisti tai suvaitsevainen, oikealla tai vasemmalla, sovinisti tai feministi. Mikään noista ei ole minulle oleellinen asia.</p><p>Ainoa mikä minulle merkitsee, on se, kuinka vilpitön tahto kenelläkin on luoda parempaa maailmaa.&nbsp;</p><p>Parempaa maailmaa voi rakentaa vain yhdessä. Siksi minun maailmassani tarkoitus ei myöskään pyhitä keinoja. Jos joku toimii hyvän asian puolesta, mutta minun mielestäni tyhmästi, olen herkkä myös sanomaan sen ääneen. Jos joku tahtoo yhteiskunnallisesti vaikean asian eteenpäinviemistä, sallin sen hänelle niin kauan, kuin pysytään lain ja toisen ihmisen henkilökohtaisen kunnioittamisen rajoissa. Minulla on korkea kynnys sanoa mitään mielipiteitä vihapuheeksi, mutta jos puheeseen liittyy suoraa uhkailua tai täydellistä piittaamattomuutta toisten oikeuksista, ylittyy minunkin sietokynnykseni.</p><p>Minulle parempi maailma on sitä, että kärkevätkin mielipiteet voidaan haastaa ja niiden haastaminen johtaa parempaan ymmärrykseen. Minulle kaiken keskustelun tavoite on saada eri tavalla ajattelevat ihmiset sillä tavoin yhteen, että he voivat löytää edes jotakin yhteistä. Tuoda viholliset lähemmäksi toisiaan, silläkin uhalla, että joku pelkää sen johtavan huonompaan. Siinä mielessä minua voi ehkä pitää idealistina. Joku sanoo hyväntahtoiseksi hölmöksi. Sanokoon.</p><p>Meillä on valtava tarve löytää toisistamme virheitä ja puutteellisuuksia. Eilenkin Twitterissä oli vaikka kuinka monta käytännössä vähäpätöistä valitusta siitä, miten joku on toiminut väärin tai tehnyt vääryyttä toisille. Toki meillä pitää olla kanava purkautua, mutta purkautumisen jälkeen energiaa voisi suunnata ymmärryksen lisäämiseen tai jättää asia sikseen ja hypätä eteenpäin.&nbsp;</p><p>Pidän aina mielessäni, että yleensä se pahalta vaikuttava ihminen on paljon parempi kun siihen tutustuu kunnolla. Samaa ajattelua toivon muiden käyttävän minua kohtaan. Jos en voi olla kaikille mieliksi, en silti ole automaattisesti heitä vastaan.&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Olen tullut siihen kohtaan elämässäni, että minun on pakko avata omia motiivejani keskustelijana. Olen tullut tähän siksi, koska paine ja odotukset eri suunnista ovat kasvaneet pisteeseen, jossa on tehtävä valintoja. En voi olla kaikkialla, kaikkien kanssa kaiken aikaa, kuten ei voinut edes se teleoperaattori, joka aikanaan niin lupasi.

Lapsesta saakka olen oppinut, että keskustelu on tie kohti turvallisuutta. Se pitää ystävät lähellä ja viholliset vielä lähempänä. Olen kasvanut ympäristössä, jossa vastapuoli oli aina selkeä. Lapsena sitä ei aluksi edes ymmärtänyt. Viimeistään yläasteella asia oli kuitenkin selvä. Meidän ja heidän väliset rajat olivat selviä. Ja niitä rajoja oli paljon. Poliittiset mielipiteet, yhteiskunnallinen asema, varallisuus, harrastukset, koulumenestys ja moni muu asia. Moni noista rajoista oli täysin epäoleellinen, mutta itse koin niitä asioita konkreettisesti. Harrastuksen valintaan vaikutti ensiksi se, oliko harrastus TUL:n vai SUL:n seurassa. Sillä ei ollut merkitystä, missä seurassa suurin osa kavereista harrasti jotakin, vaan sillä, että edusti oikeaa ideologiaa.

Tämä oikean ideologian duupio on seurannut minua koko ikäni. En ymmärrä, miksi ihmiset ovat valmiita pilaamaan elämänsä vain siksi, että ideologia pysyy putipuhtaana kaikista vääristä vaikutteista. 

Olen koko elämäni yrittänyt ymmärtää kulloisenkin vastapuolen ajatuksia. Kun olen ollut työntekijä, olen yrittänyt ymmärtää johtajia. Toimitusjohtajana yritin ymmärtää työntekijöitä. Myyjänä haluan käsittää asiakkaiden ajatustenkulkua. Suomalaisena yritän ymmärtää Ruotsalaisia, vaikka se on välilä vaikeampaa kuin naisten ymmärtäminen. Miehenä yritän ymmärtää naisia, keski-ikäisenä yritän ymmärtää nuoria ja vanhoja. Suurimman osan ajasta käytän siihen, että yritän ymmärtää muita kuin itseäni. 

Siinä muiden ymmärtämisessä menin jossakin vaiheessa aivan liian pitkälle. Hukkasin omat unelmat, omat toiveet ja lopulta osan omasta elämästäni. Lähdin samalla miellyttämään muita ihan suotta. En enää ohjannut elämääni, eikä kukaan muukaan saanut siitä otetta. Kun vihdoinkin sen tajusin, tajusin samalla kuinka voin hukata kokemukseni tai ottaa sen käyttöön tavalla, josta voin iloita.

Joitakin vuosia sitten tein tiedostamattoman päätöksen siitä, että yritän viedä ihmisiä yhteen. Konsulttina se on ollut aina työni keskiössä. Saada ihmiset ymmärtämään toisiaan, löytämään yhteisiä asioita, rakentamaan yhteistä tulevaisuutta ja hyväksymään toisiaan puutteistakin huolimatta. Siksi minulle oli tavallaan helppoa hypätä rooliin, jossa olen sillanrakentaja, en vain sen toinen pää. Tiedän että sillanrakentajaksi ei ilmoittauduta. Se paikka ansaitaan ja yleensä sitä ei ansaita helpolla. Olen kuitenkin päättänyt, että sitä tietä kuljen. 

Olen ollut aktiivinen keskustelija eri kanavissa siitä lähtien. Erityisesti minua ovat kiinnostaneet heikompien asema, yhteiskunnan murroksen tuomat ongelmat, politiikan teon tavat, syiden ja seurausten löytäminen ja aivan erityisesti tapamme keskustella ongelmista. 

Uteliaisuus ja paneutuminen erityisesti viimemainittuun on luonut minulle hyvin heterogeenisen, eli monipuolisen verkoston. Saatan samana päivänä olla tekemisissä suomalaisen huippujohtajan kuin työttömän rasistin kanssa. En nyrpistä kenellekään nenääni hänen asemansa vuoksi, koska minulle jokainen henkilö on ihminen. Sitä ajatusta ihmisyydestä ei vie se, onko ihminen terve tai sairas, mukava vai ikävä, fiksu tai vähän höpsö, menestynyt tai epäonnistunut, rasisti tai suvaitsevainen, oikealla tai vasemmalla, sovinisti tai feministi. Mikään noista ei ole minulle oleellinen asia.

Ainoa mikä minulle merkitsee, on se, kuinka vilpitön tahto kenelläkin on luoda parempaa maailmaa. 

Parempaa maailmaa voi rakentaa vain yhdessä. Siksi minun maailmassani tarkoitus ei myöskään pyhitä keinoja. Jos joku toimii hyvän asian puolesta, mutta minun mielestäni tyhmästi, olen herkkä myös sanomaan sen ääneen. Jos joku tahtoo yhteiskunnallisesti vaikean asian eteenpäinviemistä, sallin sen hänelle niin kauan, kuin pysytään lain ja toisen ihmisen henkilökohtaisen kunnioittamisen rajoissa. Minulla on korkea kynnys sanoa mitään mielipiteitä vihapuheeksi, mutta jos puheeseen liittyy suoraa uhkailua tai täydellistä piittaamattomuutta toisten oikeuksista, ylittyy minunkin sietokynnykseni.

Minulle parempi maailma on sitä, että kärkevätkin mielipiteet voidaan haastaa ja niiden haastaminen johtaa parempaan ymmärrykseen. Minulle kaiken keskustelun tavoite on saada eri tavalla ajattelevat ihmiset sillä tavoin yhteen, että he voivat löytää edes jotakin yhteistä. Tuoda viholliset lähemmäksi toisiaan, silläkin uhalla, että joku pelkää sen johtavan huonompaan. Siinä mielessä minua voi ehkä pitää idealistina. Joku sanoo hyväntahtoiseksi hölmöksi. Sanokoon.

Meillä on valtava tarve löytää toisistamme virheitä ja puutteellisuuksia. Eilenkin Twitterissä oli vaikka kuinka monta käytännössä vähäpätöistä valitusta siitä, miten joku on toiminut väärin tai tehnyt vääryyttä toisille. Toki meillä pitää olla kanava purkautua, mutta purkautumisen jälkeen energiaa voisi suunnata ymmärryksen lisäämiseen tai jättää asia sikseen ja hypätä eteenpäin. 

Pidän aina mielessäni, että yleensä se pahalta vaikuttava ihminen on paljon parempi kun siihen tutustuu kunnolla. Samaa ajattelua toivon muiden käyttävän minua kohtaan. Jos en voi olla kaikille mieliksi, en silti ole automaattisesti heitä vastaan. 

]]>
38 http://pasisillanp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260394-minun-agendani#comments Mielipiteet Politiikka Talous Turvallisuus Yhteiskunta Mon, 03 Sep 2018 07:07:27 +0000 Pasi Sillanpää http://pasisillanp.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260394-minun-agendani
Saatana on se Jumala Edenin puutarhassa. Good luck, all. http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260033-saatana-on-se-jumala-edenin-puutarhassa-good-luck-all <p>Vanhan testamentin puutarhassa oleva Jumala on saatana</p><p>Kun Aatamista ja Eevasta tuli Jumalan kaltaisia, Saatana päätti heittää heidät pois ja asetti Enkelin jolla on tulinen miekka (Aurinko taivaalla) vahtimaan edenin puutarhaa, helvettiä.&nbsp;</p><p>Raamatun sana, joka sanoo olevansa alku ja loppu, eli koko raamattu VT:stä UT:n loppuun, on saatanan väline, ikuisuus, ikuisuuden virta joka pitää ylittää. Jaakobin portaikko, Käärme.</p><p>Luvattu maa on maa ilman taivaanvahvuutta, edeniä ja saatanaa.&nbsp;</p><p>Taivaanvahvuuden päällä oleva paratiisi, edenin puutarha, on helvetti</p><p>Taivaanvahvuuden alla oleva maa on paratiisi sitten, kun taivaanvahvuus ja eden tuhoutuvat lopullisesti:</p><p>Silloin koittaa oikeudenmukaisuuden auringon todellinen aika, joka on lähellä. Aito israelin kansa on palaamassa, ja taivaan lohikäärmeet katoamassa.&nbsp;</p><p>Aurinko on portti toiselle puolelle. Sinne ei saa katsoa, tai sinne jää.&nbsp;</p><p>Taivas on Helvetti</p><p>UT:n Viini oli verta</p><p>UT:n &quot;Isä&quot; on saatana</p><p>UT:n Risti on kabbalan sephirot ja saatanan ainoa poika, arkkienkeli mikael, joka antoi ikuisuuden Aatamin ja Eevan käsiin ja joka oli se enkeli jolla on tulinen miekka.</p><p>UT:n Jumala joka sanoo &quot;sinä olet poikani&quot; on saatana. Kuulin hänen äänensä viime kesänä: Se oli mekaaninen, samaan aikaan miehen ja naisen ääni. ns. Omnipotentti. Hän sanoi minulle olevani hänen poikansa. Tosin, tiedostin olevani enkeli jo ennen olevani hänen poikansa, joten joku ei täsmää. Silloin tajusin.&nbsp;</p><p>UT:n sana, joka käskee rakastaa, on se oikea sana: Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Kaikki mitä tahtoisit tehtävän teille, tehkää se heille. Kun elävän Jumalan lapsi tai enkeli toimii näin, totuus näyttää itsensä, koska se paljastaa ne, jotka rakastavat, ja myös mahdolliset pahantekijät. Esim. Martin Luther King, Gandhi.&nbsp;</p><p>Taivaanvahvuuden päällä on myös vettä, siksi sade tulee ylhäältä.</p><p>Lapsenkaltainen rakkaus pitää työntää eteenpäin: Teoilla ja sanomalla. (gandhi, lennon, martin luther king, jne.)</p><p>Saatana on vallannut pakanakansat, ja ainoa tapa irtautua hänestä on lopettaa hänen käskyjensä seuraaminen ja luottaa sanaan: rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Usko on luottamusta siihen, että onnistut, eikä niinkään rituaalista Jumalolennon palvontaa.</p><p>Saatana lähtee pois, kun sitä vastustaa tai jättää huomiotta. Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi.</p><p>Hollywoodissa rakennetaan tällä hetkellä uutta konetta.</p><p>Saatanan eden romahtaa, kun yksilöt harrastavat seksiä, koska silloin heistä tulee kuolevaisia ja edenin puutarha lakastuu.</p><p>Toinen tapa on olla harrastamatta seksiä ja saada auringon siunaus, jonka avulla yksilö palaa tänne takaisin kuoleman jälkeen.&nbsp;</p><p>Saatanan enkelit ovat niitä, jotka eivät ole harrastaneet seksiä ja pitävät häneen yhteyttä. Seksin harrastamattomuus ei tee enkelistä pahaa, vaan se yhteys ja tahto vääristää totuutta. On hyviä enkeleitä, jotka eivät ole harrastaneet seksiä.</p><p>Ja pahoja enkeleitä jotka ovat harrastaneet seksiä ja siten pettyneet, koska saatana on heistä lähtenyt (koska he ovat luulleet sen olleen Jumala ja luulleet että Jumala on hylännyt heidät)</p><p>Saatana on se ns. Spirituaali Jumala, jota rituaalisesti palvotaan. Jonka yksilö tuntee, ja jota itäisissä uskonnoissa palvotaan. Saatanalle ominaista on ying-yang symboliikka: Hyvä ja paha ja niiden yhtenäinen suhde.</p><p>Elävä Jumala on ei-spirituaali Jumala, jonka toimintaväline on rakkaus. Absoluuttinen hyvä, joka ei tee pahaa kenellekkään. Tämä ei tarkoita sitä, että absoluuttinen hyvyys olisi jotenkin steriiliä tai &quot;keinotekoista&quot;: Virheitä sattuu, yksilöt suuttuvat jne.&nbsp;&nbsp;</p><p>Rakkautta pitää ylläpitää niin kauan, että saatana heitetään lopullisesti uuteen tietokoneeseen, syvyyteen, tartarukseen, häntä seuraavien enkeleiden kanssa.&nbsp;</p><p>Mikrosirun tarkoitus on liittää yksilö tietokoneeseen, jossa tällä hetkellä olemme, jolloin yksilö on lopullisesti sidottu Edeniin.&nbsp;</p><p>&quot;Hän antaa meille vahvimman valtakunnan, sillä herramme on kaiken nielevä tuli&quot;</p><p>tarkoittaa sitä, että Auringon tulen pitää tuhota edenin puutarha joka on taivaanvahvuuden päällä, että pääsisimme irti ikuisuuden virran kierrosta.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Enkeli Pertti Neumann laulaa näistä asioista Dingon biisissä Autiotalo:</p><p>Joku hullu on keksinyt ikuisuuden &lt;-- Saatana on se hullu<br />Olin yksi heistä siihen turvautuen &lt;--- Saatanan enkeli (silloin, ei enää)<br />Et enää reppuselkääni tuu &lt;--- saatana lähti hänestä<br />Ja autiotalon kukat lakastuu &lt;--- Edenin puutarha tuhoutuu, kun kukaan ei enää seuraa saatanaa ja pidä ikuisuutta yllä</p><p>&nbsp;</p><p>Taivaanvahvuuden päällä olevia taivaallisia vesiä pitää kuumentaa auringolla, jolloin ne haihtuvat. Teknologian kehittyessä tämä tulee mahdolliseksi.</p><p>Etelä- ja pohjoisnavat jäämassat pitää samalla pitää keinotekoisesti yllä, kunnes taivaalliset vedet ovat mitoissa, jotka ovat siedettävät. YK:n pitää ottaa tästä vastuu.</p><p><strong>Enkeliyhtye Eagles laulaa myös Edenin puutarhasta ja helvetistä laulussaan hotel california:</strong></p><p>On a dark desert highway, cool wind in my hair<br />Warm smell of colitas, rising up through the air<br />Up ahead in the distance, I saw a shimmering light<br />My head grew heavy and my sight grew dim<br />I had to stop for the night.</p><p>There she stood in the doorway;<br />I heard the mission bell<br /><strong>And I was thinking to myself<br />&#39;This could be heaven or this could be Hell&#39;</strong><br />Then she lit up a candle and she showed me the way<br /><strong>There were voices down the corridor,<br />I thought I heard them say</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Mirrors on the ceiling,</strong><br />The pink champagne on ice<br />And she said, <strong>&#39;we are all just prisoners here, of our own device&#39;</strong><br />And in the master&#39;s chambers,<br />They gathered for the feast<br /><strong>They stab it with their steely knives,<br />But they just can&#39;t kill the beast</strong></p><p>Last thing I remember, I was<br />Running for the door<br />I had to find the passage back to the place I was before<br />&#39;Relax&#39; said the night man,<br /><strong>&#39;We are programmed to receive.<br />You can check out any time you like,<br />But you can never leave!&#39;</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Keep on Loving ;)</p><p>Rakastakaa</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Vanhan testamentin puutarhassa oleva Jumala on saatana

Kun Aatamista ja Eevasta tuli Jumalan kaltaisia, Saatana päätti heittää heidät pois ja asetti Enkelin jolla on tulinen miekka (Aurinko taivaalla) vahtimaan edenin puutarhaa, helvettiä. 

Raamatun sana, joka sanoo olevansa alku ja loppu, eli koko raamattu VT:stä UT:n loppuun, on saatanan väline, ikuisuus, ikuisuuden virta joka pitää ylittää. Jaakobin portaikko, Käärme.

Luvattu maa on maa ilman taivaanvahvuutta, edeniä ja saatanaa. 

Taivaanvahvuuden päällä oleva paratiisi, edenin puutarha, on helvetti

Taivaanvahvuuden alla oleva maa on paratiisi sitten, kun taivaanvahvuus ja eden tuhoutuvat lopullisesti:

Silloin koittaa oikeudenmukaisuuden auringon todellinen aika, joka on lähellä. Aito israelin kansa on palaamassa, ja taivaan lohikäärmeet katoamassa. 

Aurinko on portti toiselle puolelle. Sinne ei saa katsoa, tai sinne jää. 

Taivas on Helvetti

UT:n Viini oli verta

UT:n "Isä" on saatana

UT:n Risti on kabbalan sephirot ja saatanan ainoa poika, arkkienkeli mikael, joka antoi ikuisuuden Aatamin ja Eevan käsiin ja joka oli se enkeli jolla on tulinen miekka.

UT:n Jumala joka sanoo "sinä olet poikani" on saatana. Kuulin hänen äänensä viime kesänä: Se oli mekaaninen, samaan aikaan miehen ja naisen ääni. ns. Omnipotentti. Hän sanoi minulle olevani hänen poikansa. Tosin, tiedostin olevani enkeli jo ennen olevani hänen poikansa, joten joku ei täsmää. Silloin tajusin. 

UT:n sana, joka käskee rakastaa, on se oikea sana: Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Kaikki mitä tahtoisit tehtävän teille, tehkää se heille. Kun elävän Jumalan lapsi tai enkeli toimii näin, totuus näyttää itsensä, koska se paljastaa ne, jotka rakastavat, ja myös mahdolliset pahantekijät. Esim. Martin Luther King, Gandhi. 

Taivaanvahvuuden päällä on myös vettä, siksi sade tulee ylhäältä.

Lapsenkaltainen rakkaus pitää työntää eteenpäin: Teoilla ja sanomalla. (gandhi, lennon, martin luther king, jne.)

Saatana on vallannut pakanakansat, ja ainoa tapa irtautua hänestä on lopettaa hänen käskyjensä seuraaminen ja luottaa sanaan: rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Usko on luottamusta siihen, että onnistut, eikä niinkään rituaalista Jumalolennon palvontaa.

Saatana lähtee pois, kun sitä vastustaa tai jättää huomiotta. Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi.

Hollywoodissa rakennetaan tällä hetkellä uutta konetta.

Saatanan eden romahtaa, kun yksilöt harrastavat seksiä, koska silloin heistä tulee kuolevaisia ja edenin puutarha lakastuu.

Toinen tapa on olla harrastamatta seksiä ja saada auringon siunaus, jonka avulla yksilö palaa tänne takaisin kuoleman jälkeen. 

Saatanan enkelit ovat niitä, jotka eivät ole harrastaneet seksiä ja pitävät häneen yhteyttä. Seksin harrastamattomuus ei tee enkelistä pahaa, vaan se yhteys ja tahto vääristää totuutta. On hyviä enkeleitä, jotka eivät ole harrastaneet seksiä.

Ja pahoja enkeleitä jotka ovat harrastaneet seksiä ja siten pettyneet, koska saatana on heistä lähtenyt (koska he ovat luulleet sen olleen Jumala ja luulleet että Jumala on hylännyt heidät)

Saatana on se ns. Spirituaali Jumala, jota rituaalisesti palvotaan. Jonka yksilö tuntee, ja jota itäisissä uskonnoissa palvotaan. Saatanalle ominaista on ying-yang symboliikka: Hyvä ja paha ja niiden yhtenäinen suhde.

Elävä Jumala on ei-spirituaali Jumala, jonka toimintaväline on rakkaus. Absoluuttinen hyvä, joka ei tee pahaa kenellekkään. Tämä ei tarkoita sitä, että absoluuttinen hyvyys olisi jotenkin steriiliä tai "keinotekoista": Virheitä sattuu, yksilöt suuttuvat jne.  

Rakkautta pitää ylläpitää niin kauan, että saatana heitetään lopullisesti uuteen tietokoneeseen, syvyyteen, tartarukseen, häntä seuraavien enkeleiden kanssa. 

Mikrosirun tarkoitus on liittää yksilö tietokoneeseen, jossa tällä hetkellä olemme, jolloin yksilö on lopullisesti sidottu Edeniin. 

"Hän antaa meille vahvimman valtakunnan, sillä herramme on kaiken nielevä tuli"

tarkoittaa sitä, että Auringon tulen pitää tuhota edenin puutarha joka on taivaanvahvuuden päällä, että pääsisimme irti ikuisuuden virran kierrosta. 

 

Enkeli Pertti Neumann laulaa näistä asioista Dingon biisissä Autiotalo:

Joku hullu on keksinyt ikuisuuden <-- Saatana on se hullu
Olin yksi heistä siihen turvautuen <--- Saatanan enkeli (silloin, ei enää)
Et enää reppuselkääni tuu <--- saatana lähti hänestä
Ja autiotalon kukat lakastuu <--- Edenin puutarha tuhoutuu, kun kukaan ei enää seuraa saatanaa ja pidä ikuisuutta yllä

 

Taivaanvahvuuden päällä olevia taivaallisia vesiä pitää kuumentaa auringolla, jolloin ne haihtuvat. Teknologian kehittyessä tämä tulee mahdolliseksi.

Etelä- ja pohjoisnavat jäämassat pitää samalla pitää keinotekoisesti yllä, kunnes taivaalliset vedet ovat mitoissa, jotka ovat siedettävät. YK:n pitää ottaa tästä vastuu.

Enkeliyhtye Eagles laulaa myös Edenin puutarhasta ja helvetistä laulussaan hotel california:

On a dark desert highway, cool wind in my hair
Warm smell of colitas, rising up through the air
Up ahead in the distance, I saw a shimmering light
My head grew heavy and my sight grew dim
I had to stop for the night.

There she stood in the doorway;
I heard the mission bell
And I was thinking to myself
'This could be heaven or this could be Hell'

Then she lit up a candle and she showed me the way
There were voices down the corridor,
I thought I heard them say

 

Mirrors on the ceiling,
The pink champagne on ice
And she said, 'we are all just prisoners here, of our own device'
And in the master's chambers,
They gathered for the feast
They stab it with their steely knives,
But they just can't kill the beast

Last thing I remember, I was
Running for the door
I had to find the passage back to the place I was before
'Relax' said the night man,
'We are programmed to receive.
You can check out any time you like,
But you can never leave!'

 

Keep on Loving ;)

Rakastakaa

 

 

]]>
0 http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260033-saatana-on-se-jumala-edenin-puutarhassa-good-luck-all#comments Enkelit Politiikka Suomi Vaikuttaminen Yhteiskunta Sun, 26 Aug 2018 12:42:40 +0000 Heikki Kariluoma http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/260033-saatana-on-se-jumala-edenin-puutarhassa-good-luck-all
Lisää svengiä, Nalle ja kumppanit http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259960-lisaa-svengia-nalle-ja-kumppanit <p>Lisää 60-lukua, Nalle Wahlroos:</p><p>Rauhaa ja rakkautta.</p><p>Vastuullista sellaista, baby.</p><p>Ota ystäväsi ja menkää bilettämään ja chillaamaan. No need to shave</p><p>Antaa kukkasten rakkauden tuoda hedelmää. Levittää siemenet</p><p>Kuka tahansa tätä lukeekaan:</p><p>Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi</p><p>Pitää kantaa rakkaus eteenpäin, niin kuin Martin Luther King, Lennon ja Gandhi, tai kuka muu vain.</p><p>Hyvä hedelmä näkyy</p><p>Ja virheitä sattuu, itsekin olen ollut ärtsyllä päällä tässä näitä juttuja kirjotellessa, ja joskus se näkyy.&nbsp;</p><p>Pitää vain kulkea eteenpäin, niin kliseiseltä kun se kuullostaakin.</p><p>Rakkaus ei ota pois mitään keneltäkään, siksi se on voimakkain ase.</p><p>Lapsellisuudessa on voimaa, baby.&nbsp;<img alt="cheeky" height="23" src="http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/sites/all/libraries/ckeditor/plugins/smiley/images/tongue_smile.png" title="cheeky" width="23" /></p><p>&nbsp;</p><p>Altruismia</p><p>Yhtenäisyyttä</p><p>Fokusta duunareihin</p><p>Lisää rakkautta Enkelit</p><p>Lisää lauluja rakkaudesta</p><p>Lisää totuutta</p><p>Lisää rauhaa</p><p>Lisää rakkautta, elävän Jumalan lapset</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Lisää 60-lukua, Nalle Wahlroos:

Rauhaa ja rakkautta.

Vastuullista sellaista, baby.

Ota ystäväsi ja menkää bilettämään ja chillaamaan. No need to shave

Antaa kukkasten rakkauden tuoda hedelmää. Levittää siemenet

Kuka tahansa tätä lukeekaan:

Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi

Pitää kantaa rakkaus eteenpäin, niin kuin Martin Luther King, Lennon ja Gandhi, tai kuka muu vain.

Hyvä hedelmä näkyy

Ja virheitä sattuu, itsekin olen ollut ärtsyllä päällä tässä näitä juttuja kirjotellessa, ja joskus se näkyy. 

Pitää vain kulkea eteenpäin, niin kliseiseltä kun se kuullostaakin.

Rakkaus ei ota pois mitään keneltäkään, siksi se on voimakkain ase.

Lapsellisuudessa on voimaa, baby. cheeky

 

Altruismia

Yhtenäisyyttä

Fokusta duunareihin

Lisää rakkautta Enkelit

Lisää lauluja rakkaudesta

Lisää totuutta

Lisää rauhaa

Lisää rakkautta, elävän Jumalan lapset

 

 

 

]]>
0 http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259960-lisaa-svengia-nalle-ja-kumppanit#comments Enkelit Politiikka Suomi Vaikuttaminen Yhteiskunta Fri, 24 Aug 2018 14:43:15 +0000 Heikki Kariluoma http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259960-lisaa-svengia-nalle-ja-kumppanit
Runoja ja visioita vol 2. http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259848-runoja-ja-visioita-vol-2 <p>Kun järki lähtee ja rakkaus palaa</p><p>Kuka syö tulta?</p><p>Aamulla</p><p>Aamuaurinko tallentaa sinuun jo tietäväsi muistot</p><p>Mutta mitä teet, valintoja on kolme:</p><p>Elät tunteesi: Teet mitä mieleen juolahtaa ja muutat ne teoiksi</p><p>Rakastat ilman kaavaa: Pyyteettömästi, lopputulos on osoitus rakkautesi todellisuudesta</p><p>Tai teet molempia: Ja kun tunteesi käskevät rakastaa, olet voitolla molemmin puolin</p><p>&nbsp;</p><p>Tiedän mitä puutarhassa tapahtui: Suuri kielto, kiero unelma.&nbsp;</p><p>Itse en pidä seksistä enkä ole sitä enkelinä harrastanut, mutta kuka kieltää meiltä sen mitä luonto sallii?</p><p>Jossain välissä riivaaja lähtee joka tapauksessa sinusta, sillä se tarvitsee aina vaikuttajan</p><p>Jotkut luulevat silloin lopun tulleen, vaikka se on vasta heräämisen alku</p><p>&nbsp;</p><p>Älä katso kirkkaalle puolelle, sillä se tuhoaa sinut</p><p>Aurinko on portti toiselle puolelle</p><p>Hohtaako se punaisena vai mustana?</p><p>Juokse villi lapsi, maailman pelastaja, tuhma lapsi</p><p>Pidä silmäsi kiinni äläkä tavoittele sitä minkä jo näet: Rakasta</p><p>Puhu totuutta, syö tulta ja anna rakkauden kantaa sinut</p><p>&nbsp;</p><p>Elävän Jumalan rakkaus</p><p>Kaiken summa ja sen itsensä aloittama ja aikaansaama: Rakkaus joka ei koskaan kuole</p><p>Koskaan kyse ei ollut täydellisyydestä</p><p>Kuinka lyödä ikuisuuden virta hajalle? Rakkaus</p><p>Kuinka padota se, ikuinen vankila? Rakkaus</p><p>Mitä liikkeeseen tarvitaan? Rakkaus</p><p>&nbsp;</p><p>Älä katso kuuta tai sen valoa</p><p>Älä anna sen loistaa niskaasi</p><p>Onko se olemassa kun et katso?</p><p>Onko se olemassa kun et katso?</p><p>Onko se olemassa kun et katso?</p><p>Vai riippuuko se vain puusta?</p><p>&nbsp;</p><p>Mitä Martti Luther sanoi:</p><p>Joshua pysäytti Auringon, mutta ei maata pyörimästä</p><p>Joshua pysäytti Auringon, mutta ei maata pyörimästä</p><p>Joshua pysäytti Auringon, mutta ei maata pyörimästä</p><p>Mitä sinä teet?</p><p>Mitä sinä teet?</p><p>&nbsp;</p><p>Mitä vääristettiin?</p><p>Rakkauden sanoma</p><p>&nbsp;</p><p>Minkä takia?</p><p>Ikuisuuden virran uudelleenluomiseksi</p><p>Jordan Peterson, virta joka pitää ylittää ennen kuin luvattuun maahan pääsee</p><p>&nbsp;</p><p>Mitä vielä?</p><p>Sana käskee vain rakastaa ja uskoa!</p><p>&nbsp;</p><p>Voi! Voi! Amerikka raukka</p><p>Pyyhkiikö ikuisuuden virta sinut mennessään</p><p>Voi! Voi! Kanadaa</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Kuulin äänesi, vääristäjä</p><p>Miehekäs, Mekaaninen, Feminiininen, Lapsekas, saman aikaan. Pään sisällä ja ulkopuolella.</p><p>Katsot minua toiselta puolelta</p><p>Sanoit minun olevan poikasi</p><p>Kuitenkin tiedän, että jätät minut jahka toteutan tahtosi</p><p>Siksi saarnaan yltiöpäisestä rakkaudesta</p><p>Rakastakaa</p><p>Rakastakaa</p><p>&nbsp;</p><p>Rakkautta tarvitaan</p><p>Auktoriteeteillä ei ole väliä, mutta rakkaus rakastaa heitäkin</p><p>Älä anna kenenkään sanoa toisin</p><p>Älä anna kenenkään sanoa toisin</p><p>&nbsp;</p><p>Ajan ja päivien käsitteet</p><p>Pyyhkäistävä järjen ohella pois</p><p>Että voimme olla aidosti vapaita ja lapsia</p><p>Että rakkaus voi loistaa ajatuksistamme&nbsp;</p><p>Että tajunnan virta vapautuu kostosta</p><p>Läntisen maailman perintö: Aika</p><p>Muka suuruutemme lähde</p><p>Itse aiheutettu harmi:</p><p>&nbsp;</p><p>PItää mennä, kello on jo paljon</p><p>Pitää mennä, kello on jo paljon</p><p>Vaikka lapsenkaltaisten on taivasten valtakunta</p><p>Jatka vain huoltasi</p><p>Kravatin tarkoitus on aina ollut</p><p>Katkaista verenkierto aivoihin</p><p>Ettet saa takaisin tahtoasi</p><p>Ettet saa takaisin sitä mikä sinulla oli</p><p>Kuka lapsenkaltaiset tuomitsee?<br />Kuka lapsenkaltaiset tuomitsee?</p><p>&nbsp;</p><p>_______________________________________</p><p>&nbsp;</p><p>Ei sillä ole väliä, minkä paidan laitat, Vilhoseni</p><p>Olet täyttä kultaa joka tapauksessa</p><p>Vaikka luulet, että sinua inhoan</p><p>Tapani toimia on vain vastenmielinen</p><p>Ja sinä, epäilevä Tuomas, rakastan sinuakin</p><p>Olet hyvin älykäs, Olet hyvin älykäs</p><p>Sanon vain mitä sylki suuhun tuo</p><p>Enkä ole oikeasti mikään kultapoika, enkä tahallaan yritä ongelmia aiheuttaa</p><p>Emaskuloitu neitsyen vartaloni on vain ärtsy tällä hetkellä</p><p>Aion rauhoittua kyllä</p><p>Ja aidosti rakastaa</p><p>__________________________________________________</p><p>&nbsp;</p><p>Voi, Voi, Teitä</p><p>Maailman veistäjät: Venäjä, Britannia, Amerikka ja Ranska</p><p>Tekonne olette unohtaneet</p><p>Mitä te teittekään silloin?</p><p>Mitä te teittekään silloin?</p><p>MacDonalds-hymy loistaa</p><p>Sama jankutus itseään toistaa</p><p>Nami Nami</p><p>_____________________________________</p><p>&nbsp;</p><p>Politiikan ongelma</p><p>Kuka uskaltaa konfliktitilanteessa rakastaa</p><p>Totuus paljastuu</p><p>Enkelit laulavat</p><p>Pyhä, Pyhä, Kaikkivaltias</p><p>Riippuuko rakkautenne siitä, kuka on oikeassa</p><p>Vai siitä, kuka on pyyteetön?</p><p>&quot;Poliitikko ei voi puhua totuutta&quot;</p><p>Vai eikö hän vain uskalla?</p><p>Konfliktitilanteessa</p><p>Joku aina nousee</p><p>Aurinko paistaen hänen takaa</p><p>Asettaa rakkauden takaisin</p><p>_________________________________</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kun järki lähtee ja rakkaus palaa

Kuka syö tulta?

Aamulla

Aamuaurinko tallentaa sinuun jo tietäväsi muistot

Mutta mitä teet, valintoja on kolme:

Elät tunteesi: Teet mitä mieleen juolahtaa ja muutat ne teoiksi

Rakastat ilman kaavaa: Pyyteettömästi, lopputulos on osoitus rakkautesi todellisuudesta

Tai teet molempia: Ja kun tunteesi käskevät rakastaa, olet voitolla molemmin puolin

 

Tiedän mitä puutarhassa tapahtui: Suuri kielto, kiero unelma. 

Itse en pidä seksistä enkä ole sitä enkelinä harrastanut, mutta kuka kieltää meiltä sen mitä luonto sallii?

Jossain välissä riivaaja lähtee joka tapauksessa sinusta, sillä se tarvitsee aina vaikuttajan

Jotkut luulevat silloin lopun tulleen, vaikka se on vasta heräämisen alku

 

Älä katso kirkkaalle puolelle, sillä se tuhoaa sinut

Aurinko on portti toiselle puolelle

Hohtaako se punaisena vai mustana?

Juokse villi lapsi, maailman pelastaja, tuhma lapsi

Pidä silmäsi kiinni äläkä tavoittele sitä minkä jo näet: Rakasta

Puhu totuutta, syö tulta ja anna rakkauden kantaa sinut

 

Elävän Jumalan rakkaus

Kaiken summa ja sen itsensä aloittama ja aikaansaama: Rakkaus joka ei koskaan kuole

Koskaan kyse ei ollut täydellisyydestä

Kuinka lyödä ikuisuuden virta hajalle? Rakkaus

Kuinka padota se, ikuinen vankila? Rakkaus

Mitä liikkeeseen tarvitaan? Rakkaus

 

Älä katso kuuta tai sen valoa

Älä anna sen loistaa niskaasi

Onko se olemassa kun et katso?

Onko se olemassa kun et katso?

Onko se olemassa kun et katso?

Vai riippuuko se vain puusta?

 

Mitä Martti Luther sanoi:

Joshua pysäytti Auringon, mutta ei maata pyörimästä

Joshua pysäytti Auringon, mutta ei maata pyörimästä

Joshua pysäytti Auringon, mutta ei maata pyörimästä

Mitä sinä teet?

Mitä sinä teet?

 

Mitä vääristettiin?

Rakkauden sanoma

 

Minkä takia?

Ikuisuuden virran uudelleenluomiseksi

Jordan Peterson, virta joka pitää ylittää ennen kuin luvattuun maahan pääsee

 

Mitä vielä?

Sana käskee vain rakastaa ja uskoa!

 

Voi! Voi! Amerikka raukka

Pyyhkiikö ikuisuuden virta sinut mennessään

Voi! Voi! Kanadaa

 

 

Kuulin äänesi, vääristäjä

Miehekäs, Mekaaninen, Feminiininen, Lapsekas, saman aikaan. Pään sisällä ja ulkopuolella.

Katsot minua toiselta puolelta

Sanoit minun olevan poikasi

Kuitenkin tiedän, että jätät minut jahka toteutan tahtosi

Siksi saarnaan yltiöpäisestä rakkaudesta

Rakastakaa

Rakastakaa

 

Rakkautta tarvitaan

Auktoriteeteillä ei ole väliä, mutta rakkaus rakastaa heitäkin

Älä anna kenenkään sanoa toisin

Älä anna kenenkään sanoa toisin

 

Ajan ja päivien käsitteet

Pyyhkäistävä järjen ohella pois

Että voimme olla aidosti vapaita ja lapsia

Että rakkaus voi loistaa ajatuksistamme 

Että tajunnan virta vapautuu kostosta

Läntisen maailman perintö: Aika

Muka suuruutemme lähde

Itse aiheutettu harmi:

 

PItää mennä, kello on jo paljon

Pitää mennä, kello on jo paljon

Vaikka lapsenkaltaisten on taivasten valtakunta

Jatka vain huoltasi

Kravatin tarkoitus on aina ollut

Katkaista verenkierto aivoihin

Ettet saa takaisin tahtoasi

Ettet saa takaisin sitä mikä sinulla oli

Kuka lapsenkaltaiset tuomitsee?
Kuka lapsenkaltaiset tuomitsee?

 

_______________________________________

 

Ei sillä ole väliä, minkä paidan laitat, Vilhoseni

Olet täyttä kultaa joka tapauksessa

Vaikka luulet, että sinua inhoan

Tapani toimia on vain vastenmielinen

Ja sinä, epäilevä Tuomas, rakastan sinuakin

Olet hyvin älykäs, Olet hyvin älykäs

Sanon vain mitä sylki suuhun tuo

Enkä ole oikeasti mikään kultapoika, enkä tahallaan yritä ongelmia aiheuttaa

Emaskuloitu neitsyen vartaloni on vain ärtsy tällä hetkellä

Aion rauhoittua kyllä

Ja aidosti rakastaa

__________________________________________________

 

Voi, Voi, Teitä

Maailman veistäjät: Venäjä, Britannia, Amerikka ja Ranska

Tekonne olette unohtaneet

Mitä te teittekään silloin?

Mitä te teittekään silloin?

MacDonalds-hymy loistaa

Sama jankutus itseään toistaa

Nami Nami

_____________________________________

 

Politiikan ongelma

Kuka uskaltaa konfliktitilanteessa rakastaa

Totuus paljastuu

Enkelit laulavat

Pyhä, Pyhä, Kaikkivaltias

Riippuuko rakkautenne siitä, kuka on oikeassa

Vai siitä, kuka on pyyteetön?

"Poliitikko ei voi puhua totuutta"

Vai eikö hän vain uskalla?

Konfliktitilanteessa

Joku aina nousee

Aurinko paistaen hänen takaa

Asettaa rakkauden takaisin

_________________________________

]]>
0 http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259848-runoja-ja-visioita-vol-2#comments Enkelit Politiikka Suomi Vaikuttaminen Yhteiskunta Wed, 22 Aug 2018 11:53:00 +0000 Heikki Kariluoma http://heikkikariluoma.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259848-runoja-ja-visioita-vol-2