Piia Collan Kirjoitan kun on asiaa

Kaikki blogit puheenaiheesta Lapsen etu

16 vauhdikasta jalkaa?!

Kolmen lapsen isänä, sekä lastentarhanopettajan että päiväkodinjohtajan työtä tehneenä, minun on mahdoton hyväksyä esityksiä päivähoidon laadun heikentämisestä. Satsaukset pienen ihmisen elämään kantavat ennaltaehkäisevästi läpi koko hänen loppuelämänsä.

Onko akateemisesti kompetentti lapsi onnistunut varhaiskasvatuksen tuotos?

Nykyinen hallitus haluaa rajata kotihoidon tukea toivoen kotona lapsia hoitavien äitien siirtyvän työelämään nopeammin ja varhainen päivähoitoon siirtyminen onkin saanut yllättäen runsaasti palstatilaa. Yle kirjoitti asiasta 22.12 ja vastaavia hallituksen linjausta tukevia kirjoituksia on ollut muissakin valtamedioissa.

Kenen joukoissa seisot - kansanedustajien avioliittokäsitykset

Aito avioliitto kansalaisaloitteeseen liittyvät kahdesta lausumaehdotuksesta äänestettiin eilen. Lausumaehdotuksien tarkoitus oli tarkistaa lainsäädäntöä, jotta varmistettaisiin:

1. Kirkolle autonomia päättää, millaisia pareja se jatkossakin vihkii ja

2. Vanhemmille vaikutusvalta siihen, millaiseen perhemuotoon lapset adoptoidaan.

Ideologian vaikutus argumentointiin

Puolimatkan argumentointi herätti mielenkiintoni, josta tuo hänen bloginsa otsikkoa mukaileva otsikko. On mielenkiintoista, miten kevyin perustein lapsen etu esitetään argumenttina keskustelussa avioliittolaista. Koska itse kysymys avioliittolain muuttamisesta sukupuolineutraaliksi on jo ajat sitten nuijittu, eriytin pohdintani omaksi blogiksi. Tarkoitukseni on siis analysoida Puolimatkan argumentointia, eikä niinkään esittää vasta-argumenttia asiakysymykseen.

Lapsivaikutusten arviointi laajempaan käyttöön Suomen kunnissa

Suomi allekirjoitti vuonna 1991 YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen. Se velvoittaa valtiota, kuntia, lasten vanhempia ja muita aikuisia. Sopimuksen kolmannen artiklan kohta 1 antaa lapselle oikeuden siihen, että hänen etunsa arvioidaan ja otetaan ensisijaisesti huomioon kaikissa häntä koskevissa toimissa tai päätöksissä sekä julkisella, että yksityisellä sektorilla.

Vauva tai vanhus, samojakin tarpeita

Sekä vauvat että vanhukset tarvitsevat katsekontaktia, koskettelua ja hellää puhetta. 

Kun nuo korvataan tietokoneilla vaivojen osalta, kuva, voi tuloksena olla digidementia . 

18 tuntia päiväkodissa

Olen ollut töissä ympärivuorokautista hoitoa tarjoavissa yksiköissä sekä sijaisena, että vakituisena työntekijänä. Yövuorot ovat työntekijälle pitkiä ja raskaita, mutta pisimpiä ne ovat lapsille. Yövuoron jälkeen on nukuttava, jolloin lapsi saattaa olla kotona vain iltapäivän ja alkuillan. Myös aikaiset aamuvuorot aiheuttavat sen, että joskus lapsi on jo edellisen yön hoidossa. Joskus kuulee lausahduksen ”ihan samahan se on missä lapsi nukkuu”. Se nyt ei vaan ole.  Maalaisjärjen vastaisia aikataulujakin ilmenee.

Suomi hyväksyy lapsiavioliitot

Nyt Suomi hyväksyy lapsiavioliitot maahanmuuttajien kohdalla, eikä  näe asiaa ongelmallisena. Asia on kuitenkin tärkeä lastensuojelun kannalta. Kiihtyvän ja nopeasti muuttuvan maahanmuuton myötä, tulisi lain muuttaminen ottaa vakavasti käsittelyyn jo ennakolta. Selitykseksi ei riitä että tapauksia on vähän tai se, että lapsen (poikkeuksetta tytön) ikä on lähellä täysi-ikäisyyttä. Lastensuojelulaki on Suomessa sama kaikille, jossa suvaitsevaisuus täytyy pitää mieluimmin kaukana kuin lähellä.  Hollanti on herännyt jo epäkohtaan.

Äiti miks viet mut hoitoon

Lapsen oikeudet ja paras nähdään aikanamme kovin monella tavalla, tässä on yksi näkökulma, omista kokemuksista ja tuntemuksista. Kirjoitti nuori nainen, äiti itsekin oltuaan lastentarhakoulunsa jälkeen muutaman kuukauden töissä kunnan tarhassa.  Toivon että tämä auttaa ymmärtämään lapsen näkökulmaa, hehän eivät itse näillä palstoilla kirjoittele

 

MIKSI VIET MUT HOITOON??

Tiesitkö tämän Aito avioliitto -yhdistyksestä?

" Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää lapsen terveen sukupuoli-identiteetin kehittymistä siten, että pojan kasvua mieheksi ja tytön kasvua naiseksi tuetaan vahvistamalla sukupuolten luontaista erilaisuutta. "

Voi hyvänen aika. Voin melkein ymmärtää, miksi jollekin on ylitsepääsemättömän vaikeaa hyväksyä samaa sukupuolta olevien avioliitto. Mutta tällaista henkistä väkivaltaa lapsia kohtaan en voi ymmärtää.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä